Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Februar 2013

Moses — hans tro

Moses — hans tro

HVAD ER TRO?

I bibelsk sprogbrug er „tro“ en overbevisning som bygger på pålidelige vidnesbyrd. Den der har tro på Gud, er overbevist om at Han vil opfylde alle sine løfter.

HVORDAN VISTE MOSES TRO?

Hele Moses’ liv bar præg af at han troede på Guds løfter. (1 Mosebog 22:15-18) Han kunne have levet et behageligt liv i luksus i Egypten, men han gav afkald på den mulighed „idet han valgte at blive mishandlet sammen med Guds folk frem for at have den midlertidige nydelse af synd“. (Hebræerne 11:25) Var det en uovervejet beslutning, noget han senere ville fortryde? Nej, for Bibelen siger at Moses „holdt stand som så han den usynlige“. (Hebræerne 11:27) Han fortrød aldrig de valg han traf som følge af sin tro.

Moses bestræbte sig på at styrke andres tro. Tænk for eksempel på det der skete da israelitterne så ud til at være fanget i en fælde mellem Faraos hær og Det Røde Hav. Forfærdede over den tilsyneladende truende katastrofe råbte israelitterne til Jehova og Moses om hjælp. Hvordan ville Moses reagere?

Han har nok ikke forestillet sig at Gud ville dele Det Røde Havs vande og dermed give israelitterne mulighed for at undslippe. Men han har været sikker på at Gud ville gøre et eller andet for at beskytte sit folk. Og Moses ønskede at israelitterne skulle have den samme tillid. Vi læser: „Da sagde Moses til folket: ’Vær ikke bange. Stå fast og se Jehovas frelse, som han vil udvirke for jer i dag.’“ (2 Mosebog 14:13) Lykkedes det Moses at styrke israelitternes tro? Ja, bestemt, for Bibelen siger: „Ved tro gik de gennem Det Røde Hav som over tørt land.“ (Hebræerne 11:29) Moses’ tro gavnede altså ikke kun ham selv men også dem der efterlignede den.

HVAD KAN VI LÆRE AF DET?

Vi kan efterligne Moses ved at basere vores liv på Guds løfter — for eksempel løftet om at Gud vil sørge for os materielt hvis vi sætter tilbedelsen af ham først i vores liv. (Mattæus 6:33) Det kan ganske vist være en stor udfordring at modstå den udbredte tendens i verden til at gå meget op i det materielle. Men hvis vi bestræber os for at leve et enkelt liv og er optaget af at tilbede Jehova, kan vi være sikre på at han vil sørge for at vi får alt det vi behøver. Han lover: „Jeg vil ikke på nogen måde slippe dig eller på nogen måde forlade dig.“ — Hebræerne 13:5.

Ligesom Moses bestræber vi os på at hjælpe andre til at få mere tro. For eksempel vil gode forældre være opmærksomme på den fantastiske mulighed de har for at hjælpe deres børn til at få tro. Mens børnene vokser op, har de brug for den livsvigtige kundskab om at Gud er til, og at han har givet os normer for hvad der er rigtigt og forkert. Desuden har de brug for hjælp til at forstå at dét at følge hans normer er den allerbedste måde at leve på. (Esajas 48:17, 18) Forældre giver deres børn en værdifuld gave når de hjælper dem til at få tro på at Gud „er til og at han belønner dem som ivrigt søger ham“. — Hebræerne 11:6.