Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Februar 2013

 KOM NÆR TIL GUD

„Han er . . . levendes Gud“

„Han er . . . levendes Gud“

Er døden stærkere end Gud? Nej, selvfølgelig ikke. For hvordan kan døden — eller nogen anden „fjende“ — være stærkere end „Gud den Almægtige“? (1 Korinther 15:26; 2 Mosebog 6:3) Gud har magt til at ophæve døden ved hjælp af opstandelsen, og det har han lovet at gøre i den nye verden han vil indføre. * Hvor pålideligt er det løfte? Det giver Guds egen søn, Jesus, udtryk for med ord som kan fylde vores hjerter med håb. — Læs Mattæus 22:31, 32.

Det var saddukæerne, som ikke troede på opstandelsen, Jesus talte til da han sagde: „Med hensyn til de dødes opstandelse har I da ikke læst det der blev udtalt til jer af Gud, som sagde: ’Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud’? Han er ikke dødes men levendes Gud.“ Jesus henviste her til den samtale Gud havde med Moses ved den brændende tornebusk omkring år 1514 f.v.t. (2 Mosebog 3:1-6) Ifølge Jesus viser Jehovas ord til Moses — „Jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud“ — at løftet om opstandelsen helt sikkert vil blive indfriet. Hvordan det?

Lad os se på baggrunden for Jesu ord. På det tidspunkt Jehova talte til Moses, havde patriarkerne Abraham, Isak og Jakob været døde i mange år — Abraham i 329 år, Isak i 224 og Jakob i 197. Men alligevel sagde Jehova „jeg er“ — ikke „jeg var“ — deres Gud. Jehova talte om disse tre døde patriarker som om de stadig levede. Hvorfor?

Jesus forklarede: „Han [Jehova] er ikke dødes men levendes Gud.“ Tænk et øjeblik over hvad der ligger i disse ord. Hvis der ikke finder en opstandelse sted, vil Abraham, Isak og Jakob forblive i dødens greb for evigt. I så fald ville Jehova være de dødes Gud. Og det ville igen betyde at døden er stærkere end Jehova — som om han var for svag til at udfri sine trofaste tjenere af dødens greb.

Hvad kan vi da konkludere angående Abraham, Isak og Jakob og alle andre trofaste tjenere for Jehova som er døde? Jesus fremsatte denne betagende udtalelse: „De er . . . alle levende for ham.“ (Lukas 20:38) Det er så sikkert at Jehovas løfte om at oprejse sine afdøde trofaste tjenere vil blive opfyldt, at Jehova betragter dem som levende. (Romerne 4:16, 17) Jehova vil bevare dem alle i sin ubegrænsede hukommelse indtil hans tid er inde til at give dem livet igen.

Jehova er langt stærkere end døden

Lyder det ikke vidunderligt at man kan blive genforenet med sine kære som nu er døde? Husk at Jehova er langt stærkere end døden. Intet kan hindre ham i at opfylde sit løfte om at oprejse de døde. Kunne du tænke dig at lære mere om dette løfte og den Gud som vil opfylde det? Det vil helt sikkert give dig et nærmere forhold til Jehova, ’de levendes Gud’.

Forslag til bibellæsning i februar

Mattæus 22-28Markus 1-8

^ par. 3 Flere oplysninger om Guds løfte om en opstandelse til liv i en retfærdig ny verden findes i kapitel 7 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.