Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Januar 2013

 KOM NÆR TIL GUD

„Du har . . . åbenbaret dem for spædbørn“

„Du har . . . åbenbaret dem for spædbørn“

Vil du gerne kende sandheden om Gud — hvem han er, hvad han står for, og hvad hans vilje er? I sit ord, Bibelen, åbenbarer Jehova Gud hele sandheden om sig selv. Men det er ikke alle der ved at læse Bibelen forstår denne sandhed fuldt ud. Hvorfor ikke? Fordi det at forstå den er en særlig forret som ikke alle får. Lad os se på hvad Jesus sagde i den forbindelse. — Læs Mattæus 11:25.

Verset begynder med ordene: „På det tidspunkt sagde Jesus i et svar.“ Det Jesus derefter siger, har måske at gøre med det der netop er sket. Han har lige irettesat de stivnakkede indbyggere i tre byer i Galilæa hvor han havde udført kraftige gerninger. (Mattæus 11:20-24) Måske tænker du: ’Hvordan kunne nogen være vidne til Jesu mirakuløse gerninger og alligevel ikke reagere positivt på det han sagde?’ Folkets uimodtagelighed havde at gøre med deres onde hjerteindstilling. — Mattæus 13:10-15.

Jesus vidste at vi behøver to ting for at kunne forstå sandheden fra Bibelen: Guds hjælp og den rette hjerteindstilling. Jesus siger: „Jeg priser dig offentligt, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de vise og intellektuelle og åbenbaret dem for spædbørn.“ Kan du se hvorfor det at forstå sandheden fra Bibelen kan betragtes som en særlig forret? Da Jehova er „himmelens og jordens Herre“, har han ret til at afgøre hvem han vil skjule eller åbenbare sandheden for. Han giver dog alle mulighed for at forstå sandheden; han er ikke partisk. På hvilket grundlag afgør han hvem han vil åbenbare sandheden for?

Jehova begunstiger de ydmyge, ikke de hovmodige. (Jakob 4:6) Han skjuler sandheden for „de vise og intellektuelle“ — de der er vise og kloge i verdens øjne, og som i deres stolthed og selvbevidsthed ikke føler behov for hans hjælp. (1 Korinther 1:19-21) Men han åbenbarer sandheden for „spædbørn“ — de der nærmer sig ham med et oprigtigt hjerte og er ydmyge ligesom børn. (Mattæus 18:1-4; 1 Korinther 1:26-28) Guds søn, Jesus, var selv vidne til begge disse reaktioner. Mange stolte, højtuddannede religiøse ledere forstod ikke Jesu budskab, men det gjorde nogle ydmyge fiskere. (Mattæus 4:18-22; 23:1-5; Apostelgerninger 4:13) Der var dog nogle velhavende og veluddannede mennesker som viste ægte ydmyghed og blev disciple af Jesus. — Lukas 19:1, 2, 8; Apostelgerninger 22:1-3.

Lad os nu vende tilbage til spørgsmålet der blev rejst i indledningen: Vil du gerne kende sandheden om Gud? I så fald er du måske glad for at få at vide at Gud ikke favoriserer dem der opfatter sig selv som vise i verden. Han begunstiger i stedet dem som disse intellektuelle måske ser ned på. Hvis du undersøger Guds ord med en ydmyg indstilling, kan du være blandt dem Jehova giver en værdifuld gave — at forstå sandheden om ham. Det vil give dig et tilfredsstillende liv nu og kan føre til „det virkelige liv“ — evigt liv i Guds lovede nye og retfærdige verden der snart vil komme. * — 1 Timoteus 6:12, 19; 2 Peter 3:13.

Forslag til bibellæsning i januar

Mattæus 1-21

^ par. 7 Jehovas Vidner vil med glæde hjælpe dig til at lære sandheden om Gud og hans hensigter at kende. De tilbyder gratis bibelstudier ud fra bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?