Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Jesus Kristus mindes

Jesus Kristus mindes

„Bliv ved med at gøre dette til minde om mig.“ — LUKAS 22:19.

Hvad nogle mener er det vigtigste ved julen.

For nogles vedkommende er det Jesus julen drejer sig om. De holder jul for at fejre hans fødselsdag.

Hvad kan gøre det svært?

Mange af juleskikkene og de populære julesange har meget lidt med Jesus at gøre. Millioner af mennesker der fejrer denne højtid, har ikke noget forhold til ham; nogle tror ikke engang på at han har levet. Dertil kommer at forretningsverdenen har gjort julen til en kommerciel højtid frem for en højtid hvor man mindes Jesus.

Hvilke bibelske principper kan hjælpe?

’Menneskesønnen kom for at give sin sjæl som en løsesum i bytte for mange.’ (Markus 10:45) Det var naturligvis ikke den dag Jesus blev født, at han udtalte de ord der er citeret i indledningen af denne artikel. Han sagde det aftenen før han døde. Den aften indstiftede han en enkel ceremoni som hans disciple skulle holde til minde om hans død. Men hvorfor ønskede Jesus at disciplene skulle mindes hans død og ikke hans fødsel? Fordi han ofrede sit liv så alle som adlyder Gud, har mulighed for at få evigt liv. Bibelen siger: „Den løn synden betaler er døden, men den gave Gud giver er evigt liv ved Kristus Jesus, vor Herre.“ (Romerne 6:23) Hvert år, på årsdagen for Jesu død, holder Jehovas Vidner derfor en højtid hvor de mindes Jesus, ikke som et hjælpeløst spædbarn men som „verdens frelser“. — Johannes 4:42.

„Kristus led for jer, hvorved han efterlod jer et forbillede så I kan følge lige i hans fodspor.“ (1 Peter 2:21) For at ære og mindes Jesus bør du betragte og lære af hans fuldkomne eksempel. Tænk også grundigt over hvordan Jesus viste medfølelse, tålmodighed og mod til at gøre det der er rigtigt. Vær desuden på udkig efter muligheder for at efterligne ham.

„Verdensherredømmet er nu blevet vor Herres og hans Messias’, og han skal herske som konge i evighedernes evigheder.“ (Åbenbaringen 11:15) Når du mindes Jesus, så tænk på hvad han er optaget af i dag. Han regerer som konge i himmelen. Guds ord forudsagde om Jesus: „Med retfærdighed dømmer han de ringe, og med retskaffenhed retleder han til gavn for de sagtmodige på jorden.“ (Esajas 11:4) Disse tiltalende egenskaber passer tydeligvis på en mægtig hersker, ikke et nyfødt barn.