Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2012

  Lær af Guds ord

Hvorfor sendte Gud Jesus til jorden?

Hvorfor sendte Gud Jesus til jorden?

Denne artikel behandler nogle spørgsmål som du måske har stillet, og viser hvor du kan finde svarene i din egen bibel. Jehovas Vidner vil meget gerne drøfte disse svar med dig.

1. Hvor var Jesus inden Gud sendte ham til jorden?

Jesus var en åndeskabning i himmelen inden han blev født i Betlehem. Han var det første Gud skabte, og er den eneste som er blevet skabt direkte af Gud. Det er derfor meget passende at Jesus kaldes for Guds enestefødte søn. Mens han var i himmelen, optrådte han ofte i rollen som Guds talsmand, og han omtales derfor som Ordet. Han var også optaget af at tjene Gud og hjalp til med at skabe alle andre ting. (Johannes 1:2, 3, 14) Jesus levede i himmelen sammen med Gud i uendelige tidsaldre inden mennesket blev skabt. — Læs Mika 5:2; Johannes 17:5.

2. Hvordan sendte Gud sin søn til jorden?

Ved hjælp af hellig ånd overførte Jehova Jesu liv fra himmelen til Marias livmoder. Jesus blev altså til uden at der var en jordisk far inde i billedet. Jesu fødsel blev bekendtgjort af engle for nogle hyrder der overnattede udendørs for at tage sig af deres hjorde. (Lukas 2:8-12) Ja, Jesus blev ikke født midt i vinterens kulde, men snarere i begyndelsen af oktober, hvor det stadig var lunt. Nogen tid senere tog Maria og hendes mand, Josef, Jesus med til deres hjem i Nazaret, hvor han voksede op. Josef tog sig af Jesus som sin adoptivsøn. — Læs Mattæus 1:18-23.

Da Jesus var omkring 30 år gammel, blev han døbt, og Gud erklærede offentligt at Jesus var hans søn. Derefter tog Jesus fat på den opgave Gud havde sendt ham for at udføre. — Læs Mattæus 3:16, 17.

 3. Hvorfor sendte Gud Jesus til jorden?

Gud sendte Jesus til jorden for at lære mennesker sandheden at kende. Jesus lærte folk om Guds rige, en regering i himmelen der vil skabe fred på hele jorden, og han gav mennesker et håb om evigt liv. (Johannes 4:14; 18:36, 37) Jesus fortalte også folk hvordan de kunne finde sand lykke. (Mattæus 5:3; 6:19-21) Han underviste ved sit eksempel. Blandt andet viste han hvordan man kan gøre Guds vilje selv under vanskelige forhold. Når han blev behandlet dårligt, gjorde han ikke gengæld. — Læs Første Petersbrev 2:21-24.

Jesus lærte også sine disciple at vise selvopofrende kærlighed. Selv havde han haft en høj stilling i himmelen, men alligevel adlød han ydmygt sin himmelske Far og kom til jorden for at bo blandt menneskene. Ingen har givet os et bedre eksempel i at vise kærlighed. — Læs Johannes 15:12, 13; Filipperne 2:5-8.

4. Hvad udrettede Jesus ved sin død?

Gud sendte også Jesus til jorden for at han skulle dø for vores synder. (Johannes 3:16) Vi er alle syndere, det vil sige at vi er ufuldkomne og begår fejl. Det er grunden til at vi bliver syge og dør. Adam, det første menneske, var derimod fuldkommen. Han havde ingen forkerte tilbøjeligheder og ville derfor aldrig blive syg eller dø. Men da han vendte Gud ryggen, mistede han sin fuldkommenhed. Fra Adam har vi arvet synden og det den fører til, døden. — Læs Romerne 5:12; 6:23.

Jesus, der var et fuldkomment menneske, døde ikke fordi han selv begik synd. Han døde for vores synder. Ved sin død gjorde Jesus det muligt for os at få evigt liv og blive velsignet af Gud. — Læs Første Petersbrev 3:18.

Lær mere

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Hvem er Jesus Kristus?

Find ud af hvorfor Jesus er den lovede Messias, hvor han kom fra, og hvorfor han er Jehovas enestefødte søn.

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Genløsningen — Guds største gave

Hvad er genløsningen? Hvordan kan du få gavn af den?