Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2012

 Læsere spørger . . .

Hvorfor er der nogle der ikke fejrer jul?

Hvorfor er der nogle der ikke fejrer jul?

Hvert år er der næsten to milliarder mennesker i hele verden der fejrer jul den 24. eller 25. december, mens omkring 200 millioner andre gør det den 7. januar. Men der er også mange millioner der ikke fejrer jul. Hvorfor?

For nogles vedkommende er det fordi de ikke tilhører en såkaldt kristen religion. De er måske jøder, hinduer eller shintoister. Andre, såsom ateister, agnostikere, fritænkere og sekulære humanister, anser beretningen om Jesu fødsel for at være en myte.

Det er dog bemærkelsesværdigt at et betragteligt antal af dem der tror på Jesus, vender julens traditioner ryggen. De angiver mindst fire grunde til det.

Den første grund: De tror ikke at Jesus blev født i december eller januar. Bibelen nævner ikke en specifik dato, men siger blot: „I den samme egn var der også hyrder som levede udendørs og holdt vagt over deres hjord om natten. Og pludselig stod Jehovas engel hos dem, og . . . engelen sagde til dem: ’. . . I dag er der født jer en frelser, som er Kristus, Herren.’“ — Lukas 2:8-11.

Meget tyder på at Jesu fødsel fandt sted omkring begyndelsen af oktober, hvor hyrderne stadig overnattede under åben himmel med deres hjorde. I området omkring Betlehem er december og januar årets koldeste måneder, så for at dyrene kan holde varmen om natten, bliver de bragt under tag.

Den anden grund: Den eneste begivenhed Jesus specifikt befalede sine disciple at mindes, var hans død, ikke hans fødsel, og det skulle ske i form af et beskedent fællesskabsmåltid. (Lukas 22:19, 20) Læg også mærke til at Markusevangeliet og Johannesevangeliet slet ikke omtaler Jesu fødsel.

Den eneste begivenhed Jesus specifikt befalede sine disciple at mindes, var hans død, ikke hans fødsel

Den tredje grund: Der findes ingen historiske vidnesbyrd om at de første kristne fejrede Jesu fødsel. Men de mindedes hans død. (1 Korinther 11:23-26) Det var først omkring 300 år efter Jesu fødsel at man i kristenheden officielt begyndte at fejre jul den 25. december. Interessant nok blev det i England i midten af det 17. århundrede forbudt ved lov at fejre jul. Det samme skete i Massachusetts i USA. Hvad var grunden? I bogen The Battle for Christmas står der: „Der er intet bibelsk eller historisk belæg for at fastsætte Jesu fødsel til den 25. december.“ Bogen tilføjer at for puritanerne „var julen ikke andet og mere end en hedensk fest med en kristen fernis“.

Det fører os frem til den fjerde grund: Højtidens utiltalende oprindelse. Julens rødder kan spores tilbage til det hedenske Rom med dens mange fester til ære for agerbrugets gud, Saturn, og solguden Sol Invictus, eller Mithra. Antropologerne Christian Rätsch og Claudia Müller-Ebeling, forfatterne til bogen Weihnachtsbaum und Blütenwunder, skriver: „Som det var tilfældet med mange førkristne skikke og trosopfattelser, blev den gamle fest hvor man hvert år fejrede solens tilbagevenden, nu brugt til at fejre Jesu fødsel.“

I betragtning af alt dette kan du da se hvorfor sande kristne ikke fejrer jul?