Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2012

 Kom nær til Gud

Er du opført i Guds ’mindebog’?

Er du opført i Guds ’mindebog’?

LÆGGER Jehova mærke til de anstrengelser hans tjenere gør sig for at glæde ham? Ja, det gør han. Men han er ikke blot opmærksom på deres lovprisning og gudfrygtige gerninger. Han lægger endog mærke til hvad de i taknemmelighed tænker om ham. Og hvad mere er: Jehova vil aldrig glemme sine tjenere og det de har gjort. Hvordan kan vi vide det? Svaret findes i noget profeten Malakias har nedskrevet. — Læs Malakias 3:16.

I det femte århundrede før vor tidsregning, mens Malakias tjente som profet, var de moralske og religiøse forhold i Israel chokerende. Præsterne forsømte deres pligter, og folket i almindelighed begyndte at praktisere sådanne gudvanærende handlinger som trolddom, ægteskabsbrud og bedrageri. (Malakias 2:8; 3:5) Men midt i alt dette fordærv var der en gruppe israelitter som forblev loyale mod Jehova. Hvad var de optaget af?

„De som frygter Jehova [talte] med hinanden,“ skrev Malakias. Gudsfrygt er en positiv egenskab. Malakias omtalte her nogle israelitter som ikke alene havde dyb respekt for Gud men også en sund frygt for at mishage ham. Bemærk at de der frygtede Gud, ’talte med hinanden’. Tilsyneladende kom de sammen for at tale godt om Jehova og opmuntre hinanden så de ikke blev modløse eller besmittet af fordærvet omkring dem.

De trofaste israelitter viste også deres ærbødighed for Jehova på en anden vigtig måde: De havde „hans navn i tanke“. En anden oversættelse bruger her udtrykket „agter hans navn“. Disse gudfrygtige israelitter ærede Jehova selv i deres tanker. I deres hjerte tænkte de taknemmeligt på, eller grundede de over, Jehova og hans store navn. Lagde Jehova mærke til det?

Malakias sagde: „Jehova gav agt og hørte efter.“ Fra sin ophøjede bolig lyttede Jehova opmærksomt og lagde mærke til hvert et lovprisningsord hans tjenere sagde når de talte med hinanden. Han gav også agt på alle deres inderste tanker. (Salme 94:11) Men han gjorde mere end bare at give agt på deres positive ord og tanker.

„I hans nærværelse blev [der] skrevet en bog til minde om dem som frygter Jehova,“ sagde Malakias. Denne bog indeholder navnene på alle dem der har tjent Jehova trofast. Læg mærke til at den kaldes ’bogen til minde om dem som frygter Jehova’. * Det fortæller os at Jehova aldrig vil glemme sine trofaste tjenere og alt det de har gjort for at prise ham — alle deres gode gerninger, ord og tanker. Og der er en grund til at han husker dem. De mennesker hvis navne er uudsletteligt skrevet i hans ’mindebog’, vil han belønne med evigt liv. * — Salme 37:29.

Hvor er det trøstende at vide at Jehova værdsætter alt det vi gør for at tilbede ham på en antagelig måde! Ordene i Malakias 3:16 bør få os til at tænke alvorligt over vores forhold til Jehova. Vi kan spørge os selv om vores navn står i ’bogen til minde om dem som frygter Jehova’. Det vil det gøre hvis vi bestræber os for hver dag at handle, tale og tænke på en måde som Jehova vil have lyst til at huske.

Forslag til bibellæsning i december:

Nahum 1-3; Habakkuk 1-3; Zefanias 1-3; Haggaj 1-2; Zakarias 1-14– Malakias -14

^ par. 8 Det hebraiske ord for „minde“, eller „erindring“, betyder mere end blot det at huske noget. Det kan også indeholde tanken om en belønning i forbindelse med det der huskes.

^ par. 8 Flere oplysninger om Guds løfte angående evigt liv findes i kapitel 3 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.