Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  November 2012

 Kom nær til Gud

„Hvad kræver Jehova af dig?“

„Hvad kræver Jehova af dig?“

HVAD forventer Jehova af dem der ønsker at tilbede ham på en måde han kan godkende? Forventer han fuldkommenhed så det er umuligt for os ufuldkomne mennesker at behage ham? Eller forventer han kun hvad vi med rimelighed kan? Det er vigtigt at få svar på disse spørgsmål hvis vi skal kunne finde glæde ved at tjene Gud. Lad os se nærmere på hvordan profeten Mika opsummerede Guds krav. — Læs Mika 6:8.

„Han har fortalt dig . . . hvad der er godt.“ Vi behøver ikke at gætte os til hvad Gud forventer af os. Han har selv fortalt os det, for hans krav er tydeligt beskrevet i Bibelen. Det Gud forventer af os, „er godt“. Det kan ikke være anderledes. „Gud er kærlighed,“ så han har vores bedste på sinde. (1 Johannes 4:8; 5:3) At vi gør hvad Gud ønsker, er ikke blot noget der glæder ham, det er også til gavn for os selv. — 5 Mosebog 10:12, 13.

„Hvad kræver Jehova af dig?“ Har Gud ret til at kræve noget af os? Naturligvis har han det. Vi er forpligtede til at adlyde ham, for han er kilden til livet og den der opretholder det. (Salme 36:9) Hvad er det så han kræver af os? Mika opsummerer Guds krav i tre udtryk. De første to har hovedsagelig at gøre med vores adfærd over for vores medmennesker, og det tredje har at gøre med vores forhold til Gud.

„Øver ret.“ Ifølge et opslagsværk indeholder det hebraiske ord der er gengivet med „ret“, tanken om „retfærdige og hæderlige forhold i samfundet“. Gud ønsker at vi skal behandle andre efter hvad der er ret og retfærdigt i forhold til hans normer. Vi øver ret ved at være upartiske, ærlige og hæderlige over for andre. (3 Mosebog 19:15; Esajas 1:17; Hebræerne 13:18) Når vi behandler andre retfærdigt, kan det få dem til at behandle os retfærdigt. — Mattæus 7:12.

„Elsker loyal hengivenhed.“ Gud ønsker ikke blot at vi skal vise loyal hengivenhed, men at vi skal elske den. Det hebraiske ord der er gengivet med „loyal hengivenhed“ (chæ′sædh), kan også oversættes med „loyal kærlighed“. En bibelforsker siger: „Kærlighed, barmhjertighed og godhed er ikke tilstrækkelige oversættelser af [chæ′sædh]; det er ingen af disse dyder, men dem alle tilsammen.“ Hvis vi elsker loyal hengivenhed, vil vi villigt vise det; vi vil glæde os over at hjælpe dem der er i nød. Som følge deraf erfarer vi glæden ved at give. — Apostelgerninger 20:35.

„Vandrer beskedent med din Gud.“ I Bibelen bruges udtrykket „at vandre“ om „det at leve på en bestemt måde“. Vi kan vandre med Gud når vi følger de retningslinjer han har givet i Bibelen. Hvordan kan vi så vandre „beskedent“ med Gud? Når vi vandrer beskedent med Gud, foretager vi en realistisk vurdering af vores stilling i forhold til Gud og erkender vores begrænsninger. Så at „vandre beskedent“ med Gud vil sige at vi har et realistisk syn på hvad han kræver, og hvad vi kan klare.

Vi kan være taknemmelige for at Jehova aldrig forlanger mere af os end vi kan klare. Han glæder sig når vi gør vores bedste for at tjene ham. (Kolossenserne 3:23) Han forstår vores begrænsninger. (Salme 103:14) Når vi for vores del beskedent lærer at acceptere dem, kan vi finde glæde ved at vandre sammen med ham. Hvorfor ikke lære hvordan du kan begynde at vandre med Gud? Hvis du gør det, vil han velsigne dig rigt. — Ordsprogene 10:22.

Forslag til bibellæsning i november:

Joel 1–Mika 7