Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  November 2012

  Lær af Guds ord

Vil Gud indføre en verdensregering?

Vil Gud indføre en verdensregering?

Denne artikel behandler nogle spørgsmål som du måske har stillet, og viser hvor du kan finde svarene i din egen bibel. Jehovas Vidner vil meget gerne drøfte disse svar med dig.

1. Hvorfor har vi mennesker brug for en verdensregering?

I dag er menneskehedens problemer ofte globale. I nogle lande er de fleste mennesker fattige og undertrykte. I andre lande har mange meget mere end de har brug for. Kun en regering der udøver herredømme over hele jorden, kan fordele ressourcerne ligeligt. — Læs Prædikeren 4:1; 8:9.

2. Hvem kunne man betro verdensherredømmet?

Mange bryder sig ikke om tanken om en verdenshersker, for ingen mand eller kvinde ville kunne bestride en sådan post på en god måde. Intet menneske ville kunne blive accepteret af alle. Og hvem er hævet over at blive korrumperet af magt? Tanken om at hele menneskeheden skulle styres af en tyran, er skræmmende. — Læs Ordsprogene 29:2; Jeremias 10:23.

Jehova Gud har valgt sin søn, Jesus, til at herske over menneskene for evigt. (Lukas 1:32, 33) Jesus ved hvordan det er at leve på jorden. Mens han var her, helbredte han syge, underviste de ydmyge og brugte tid sammen med børn. (Markus 1:40-42; 6:34; 10:13-16) Jesus er tydeligvis den ideelle hersker. — Læs Johannes 1:14.

 3. Er en verdensregering realistisk?

Gud har udnævnt sin søn til at regere over jorden fra himmelen. (Daniel 7:13, 14) Ligesom en jordisk hersker ikke behøver at være personligt til stede i alle de byer han regerer over, behøver Jesus ikke at være fysisk til stede på jorden for at kunne regere over menneskeheden. — Læs Mattæus 8:5-9, 13.

Vil alle acceptere Jesus som deres hersker? Nej. Det er kun mennesker der elsker det gode, der vil acceptere ham. Jehova vil rense jorden for alle der forkaster den kærlige og retfærdige hersker han har udnævnt. — Læs Mattæus 25:31-33, 46.

4. Hvad vil verdensherskeren udrette?

Ligesom en hyrde samler sine får, er Jesus i færd med at indsamle ydmyge mennesker fra alle nationer og lære dem om Guds kærlighed. (Johannes 10:16; 13:34) Sådanne mennesker er ivrige efter at støtte Jesus og hans kongedømme. (Salme 72:8; Mattæus 4:19, 20) I hele verden bekendtgør Jesu loyale undersåtter i forening at Jesus er blevet konge. — Læs Mattæus 24:14.

Om kort tid vil Jesus bruge sin magt til at befri menneskeheden for korrupte herskere. Han har udvalgt nogle af sine loyale disciple til at regere i himmelen sammen med ham som konger over jorden. (Daniel 2:44; 7:27) Under Jesu herredømme vil jorden blive fyldt med kundskab om Jehova. De paradisiske forhold der gik tabt i begyndelsen af menneskenes historie, vil atter blive en realitet! — Læs Esajas 11:3, 9; Mattæus 19:28.

Lær mere

HVAD ER DET BIBELEN VIRKELIG LÆRER?

Hvad er Guds rige?

Mange kender bønnen Fadervor. Hvad menes der med ordene: „Komme dit rige?“