Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Oktober 2012

Korruption vil høre op!

Korruption vil høre op!

„Sæt dit håb til Jehova og hold dig til hans vej . . . Når de ugudelige udryddes, ser du det.“ — SALME 37:34.

FRYGTER du, ligesom mange andre, at vi er nødt til at affinde os med korruption, og at det aldrig vil blive fjernet fuldstændigt? Det er forståeligt hvis du gør. Gennem historien har menneskene afprøvet enhver tænkelig styreform. Men det er aldrig lykkedes nogen at få helt bugt med korruption. Er der håb om at der kommer en tid hvor alle mennesker vil være ærlige over for hinanden?

Lykkeligvis er Bibelens svar ja! Den fortæller os at Gud snart vil befri jorden for korruption. Hvordan vil han gøre det? Ved hjælp af sit rige, et himmelsk styre som vil forandre forholdene på jorden fuldstændigt. Det er det rige Jesus lærte sine disciple at bede om. I det der ofte kaldes Fadervor, sagde Jesus: „Komme dit rige, ske din vilje . . . på jorden.“ — Mattæus 6:10, da. aut.

 Om dette riges hersker, Jesus Kristus, forudsiger Bibelen: „Han vil udfri den fattige som råber om hjælp, og den nødstedte og den der ingen hjælper har. Han vil ynkes over den ringe og den fattige, og de fattiges sjæle vil han frelse. Fra undertrykkelse og vold vil han genløse deres sjæl.“ (Salme 72:12-14) Læg mærke til at Jesus har medfølelse med dem der er offer for korruption, og at han vil gribe ind over for undertrykkelse! Er det ikke en trøst?

Guds rige vil under denne medfølende og magtfulde herskers ledelse befri jorden for korruption. Hvordan? Ved at fjerne de tre årsager til korruption.

Syndens påvirkning

På nuværende tidspunkt kæmper vi alle med syndige tilbøjeligheder, som ofte får os til at handle selvisk. (Romerne 7:21-23) Mange ønsker dog at gøre det der er rigtigt. De tror på at Jesu udgydte blod kan genløse dem, og at de kan få tilgivelse for deres synder. * (1 Johannes 1:7, 9) Sådanne mennesker vil kunne få gavn af Guds største udtryk for kærlighed, som det fremgår af Johannes 3:16: „Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv.“

Gud vil gøre noget helt vidunderligt for dem der er trofaste mod ham. I den kommende nye verden vil han lidt efter lidt hjælpe den trofaste menneskehed til at blive fuldkommen og opnå retfærdighed. Alle spor af synden vil blive fjernet. (Esajas 26:9; 2 Peter 3:13) Aldrig igen vil synden påvirke nogen til at handle korrupt. Under Guds riges styre vil trofaste mennesker „blive frigjort fra trældom under fordærv“. — Romerne 8:20-22.

Den onde verdens påvirkning

Sørgeligt nok er der mange i dag der med fuldt overlæg behandler andre dårligt. De udnytter de svage og fattige og påvirker også andre til at handle korrupt. Bibelen giver dem denne opfordring: „Lad den ugudelige forlade sin vej, og den ondskabsfulde sine tanker.“ Hvis korrupte mennesker ændrer sind, vil Gud tilgive dem „i rigt mål“, lover Bibelen. — Esajas 55:7.

Men for dem der stædigt nægter at ændre kurs, vil den uundgåelige konsekvens være at Gud fjerner dem. Ved hjælp af Guds rige vil dette bibelske løfte gå i opfyldelse: „Sæt dit håb til Jehova og hold dig til hans vej . . . Når de ugudelige udryddes, ser du det.“ * (Salme 37:34) Når de uforbederligt onde er borte, vil Guds trofaste tjenere aldrig mere blive offer for korruption.

Satan Djævelens påvirkning

Den mest forhærdede synder er Satan Djævelen. Hvor kan vi være taknemmelige for at Jehova snart vil begrænse hans virke så han ikke længere kan påvirke mennesker. Til sidst vil Gud tilintetgøre Satan. Dette onde uhyre vil aldrig mere kunne påvirke mennesker så de handler korrupt.

Måske synes du at det er ren og skær ønsketænkning at Gud skulle fjerne alle årsager til korruption. Det kan være at du tænker: ’Er Gud virkelig i stand til at gennemføre sådanne forandringer? Og hvis han er, hvorfor har han så ikke gjort det for længe siden?’ Det er nogle gode spørgsmål, og Bibelen giver tilfredsstillende svar på dem. * Vi vil gerne opfordre dig til at undersøge hvad Bibelen siger om den nærmeste fremtid, hvor al korruption vil være borte for evigt.

^ par. 8 Flere oplysninger om hvordan Jesu død kan føre til at mennesker bliver genløst, findes i kapitel 5 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 12 Jehova er Guds navn ifølge Bibelen.