Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 Læsere spørger . . .

Har Jehovas Vidner kvindelige „ordets tjenere“?

Har Jehovas Vidner kvindelige „ordets tjenere“?

Ja. I hele verden er der millioner af kvinder blandt Jehovas Vidner der virker som „ordets tjenere“. De udgør en stor skare forkyndere af den gode nyhed om Guds rige. I Salme 68:11 siges der profetisk om dem: „Jehova lader ordet lyde; de kvinder der forkynder godt nyt er en talrig hær.“

Man må dog ikke forveksle den forkyndelse som kvinder blandt Jehovas Vidner udfører, med den der udføres af kvindelige præster. Der er stor forskel. På hvilken måde?

Målgruppen for deres forkyndelse er forskellig. Kvindelige præster indtager en ledende stilling inden for deres menigheder, og deres tilhørerskare består hovedsagelig af menighedens medlemmer. De mennesker som kvinder blandt Jehovas Vidner hovedsagelig forkynder for, er nogle uden for menigheden, for eksempel dem de møder når de går fra hus til hus.

En anden måde hvorpå kvinderne blandt Jehovas Vidner adskiller sig fra kvindelige præster, har at gøre med deres virke i menigheden. Kvindelige præster i kristenheden præsiderer over deres menigheder og underviser medlemmerne i trosspørgsmål. Kvinderne blandt Jehovas Vidner underviser ikke i menigheden hvis der er døbte mænd til stede. Det er kun de mænd der er udnævnt til lærere, der underviser. — 1 Timoteus 3:2; Jakob 3:1.

Ifølge Bibelen er det kun mænd der har fået til ansvar at føre tilsyn med menigheden. Læg mærke til den vejledning apostelen Paulus gav en anden tilsynsmand, Titus: „Af denne grund efterlod jeg dig på Kreta, for at du kunne . . . indsætte ældste i by efter by, sådan som jeg gav dig besked om, hvis der er nogen som er uangribelig, som er én kvindes mand.“ (Titus 1:5, 6) Paulus gav en lignende vejledning til Timoteus. I sit brev til ham skrev han: „Hvis nogen tragter efter et tilsynshverv, er det en smuk gerning han ønsker. Tilsynsmanden bør derfor være ulastelig, én kvindes mand, . . . egnet til at undervise.“ — 1 Timoteus 3:1, 2.

Hvorfor er det kun mænd der kan få tilsynshverv i den kristne menighed? Paulus siger: „Jeg tillader ikke en kvinde at undervise, eller at udøve myndighed over en mand, men at være stille. For Adam blev formet først, derpå Eva.“ (1 Timoteus 2:12, 13) At Adam blev skabt før Eva, indikerer hvad der er Guds vilje med hensyn til hvem der skal undervise og føre tilsyn.

Alle der tjener Jehova, følger deres leders, Jesu Kristi, eksempel. Disciplen Lukas skrev om Jesu forkyndelse: „Han [var] på rejse fra by til by og fra landsby til landsby, og han bekendtgjorde og forkyndte den gode nyhed om Guds rige.“ Senere sendte Jesus sine disciple ud i det samme arbejde: „[De] gennemgik distriktet fra landsby til landsby, idet de overalt forkyndte den gode nyhed.“ — Lukas 8:1; 9:2-6.

I dag er Jehovas tjenere — både mænd og kvinder — med i det arbejde Jesus forudsagde ville blive udført. Han sagde: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ — Mattæus 24:14.