Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  September 2012

Hvad kvinder er oppe imod

Hvad kvinder er oppe imod

„Når jeg ser hvordan kvinder bliver behandlet, har jeg virkelig ikke lyst til at blive voksen.“ — ZAHRA, 15 ÅR, citeret i tidsskriftet GEO, fransk udgave.

DEN unge piges ord (til højre) siger meget om den barske virkelighed mange piger og kvinder i hele verden befinder sig i — et liv med vold og diskrimination. Her er nogle fakta:

  • Kønsdiskrimination. I Asien foretrækker de fleste forældre at få drenge frem for piger. En FN-rapport fra 2011 anslår at der i den del af verden mangler næsten 134 millioner kvinder i befolkningen som et resultat af kønsselektiv abort, barnemord og misrøgt.

  • Uddannelse. På verdensplan udgør kvinder og piger to tredjedele af dem der har fået mindre end fire års skolegang.

  • Seksuel udnyttelse. Over 2,6 milliarder kvinder bor i lande hvor ægteskabsvoldtægt stadig ikke betragtes som en forbrydelse.

  • Lægehjælp. I udviklingslandene dør der en kvinde hvert andet minut af graviditets- eller fødselskomplikationer på grund af manglende adgang til basal lægehjælp.

  • Ejendomsret. Selvom det er kvinder der dyrker mere end halvdelen af jordens afgrøder, har de i mange lande ikke ret til hverken at eje eller arve jord og ejendom.

Hvorfor er kvinder blevet forholdt mange grundlæggende rettigheder? I nogle kulturer har man religiøse opfattelser og skikke som fremmer eller endog retfærdiggør at kvinder bliver udnyttet og udsat for vold. Et fransk dagblad bragte dette citat af en indisk advokat ved navn Chandra Rami Chopra: „Alle religiøse love har noget tilfælles: De støtter diskrimination af kvinder.“

Er du også af den opfattelse? Mener du at Bibelen nedgør kvinder, ligesom mange andre religiøse bøger gør? Nogle mener at visse bibelvers kan give det indtryk. Ja, det er et emne der kan vække stærke følelser blandt mange. Men hvordan betragter Bibelens Gud i virkeligheden kvinder? En omhyggelig og ærlig undersøgelse af hvad Bibelen siger, vil hjælpe os til at finde svaret.