Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  September 2012

Guds navn gjort kendt på swahili

Guds navn gjort kendt på swahili

„Swahili.“ Det sprog får mange til at tænke på Afrika og vilde dyr der græsser på Serengetisletten. Men swahili og de mennesker der taler swahili, er meget mere end det.

SWAHILI er et sprog der tales af 100 millioner mennesker i mindst 12 lande i Central- og Østafrika. * Det er det nationale eller officielle sprog i flere lande såsom Kenya, Tanzania og Uganda. Og i de omliggende lande fungerer det som et fællessprog der gør det lettere for folk fra forskellige områder at handle og kommunikere med hinanden.

Swahili har været en vigtig forenende faktor i Østafrika. For eksempel tales der alene i Tanzania 114 forskellige stammesprog. Forestil dig at du blot 50 kilometer fra hvor du bor, kommer ind i et område hvor man taler et helt andet sprog end du gør! Og måske bor alle de mennesker som taler et bestemt sprog, kun i nogle få landsbyer. Hvordan ville du kommunikere med dem? Det er ikke svært at forstå hvorfor det er så godt at have et sprog tilfælles.

Sprogets historie

Man mener at swahili er blevet talt i hvert fald siden det 10. århundrede. Det blev skriftsprog i det 16. århundrede. De der lærer at tale swahili, opdager hurtigt at sproget har mange arabiske låneord. Ja, mindst 20 procent af ordene kommer  oprindelig fra arabisk, mens de fleste af de andre ord er af afrikansk oprindelse. Derfor er det ikke overraskende at swahili i flere hundrede år blev skrevet med arabisk skrift.

I dag skrives swahili med det latinske alfabet. Hvad skete der? Hvad var årsagen til denne ændring? Lad os gå tilbage til midten af det 19. århundrede da de første europæiske missionærer kom til Østafrika for at dele Bibelens budskab med den indfødte befolkning.

Guds ord kommer til Østafrika

I 1499, under Vasco da Gamas berømte rejse syd om Afrika, stiftede folk i Østafrika for første gang bekendtskab med katolicismen da portugisiske missionærer grundlagde en missionsstation på Zanzibar. Men mindre end 200 år senere blev portugiserne og deres „kristne“ tro fortrængt fra området på grund af modstand fra de lokale indbyggere.

Der skulle gå endnu 150 år før Guds ord igen kom til Østafrika, denne gang via den tyske missionær Johann Ludwig Krapf. Da han i 1844 ankom til Mombasa i Kenya, var størstedelen af dem der boede langs Østafrikas kyst, muslimer, mens mange af dem der boede inde i landet, holdt fast ved deres traditionelle, animistiske opfattelser. Krapf mente at det var yderst vigtigt at Bibelen blev gjort tilgængelig for alle.

Krapf gik straks i gang med at lære swahili. I juni 1844, kort efter sin ankomst, påbegyndte han den krævende opgave at oversætte Bibelen. Sørgeligt nok kom han den følgende måned ud for en stor tragedie — hans kone døde efter kun to års ægteskab, og få dage senere døde deres lille datter. Selvom han uden tvivl var dybt ulykkelig, fortsatte han den vigtige opgave at oversætte Bibelen. I 1847 blev de første tre kapitler af Første Mosebog udgivet, den første trykte tekst på swahili.

Johann Krapfs 1847-oversættelse af Første Mosebog 1:1-3 på swahili

Krapf var den første der skrev swahili med latinske bogstaver i stedet for arabisk skrift, som havde været det almindelige. Blandt de grunde han gav til ikke at bruge arabisk skrift, var at det arabiske alfabet ville være en hindring for de europæere der senere ønskede at lære sproget, og at de latinske bogstaver ville gøre det lettere for de indfødte at studere europæiske sprog. Arabisk skrift blev stadig brugt af nogle i adskillige år, og dele af Bibelen blev udgivet med arabisk skrift. Men brugen af latinske bogstaver har gjort det lettere for mange at lære swahili. Der er ingen tvivl om at mange missionærer  og andre der lærer swahili, er glade for at der skete denne ændring.

Ud over at gå foran med at oversætte Bibelen til swahili banede Krapf vejen for de oversættere der kom efter ham. Han udarbejdede nemlig den første swahili grammatikbog og en swahili ordbog.

Guds navn på swahili

Udsnit af Mattæus, kapitel 1, på swahili med arabisk skrift, 1891

Da Første Mosebog, kapitel 1-3, første gang blev udgivet, var Guds navn blot blevet oversat med „almægtige Gud“. Men hen imod slutningen af det 19. århundrede ankom der andre mænd til Østafrika som fortsatte arbejdet med at oversætte hele Bibelen til swahili. Blandt dem var Johannes Rebmann, William Taylor, Harry Binns, Edward Steere, Francis Hodgson og Arthur Madan.

Det er værd at bemærke at nogle af disse tidlige oversættelser indeholdt Guds navn, ikke kun nogle få steder, men overalt i De Hebraiske Skrifter! De der oversatte på Zanzibar, gengav det guddommelige navn med „Yahuwa“, mens de der var i Mombasa, oversatte det med „Jehova“.

I 1895 var hele Bibelen tilgængelig på swahili. I de følgende årtier udkom der flere andre oversættelser, men nogle af dem vandt ikke så stor udbredelse. I begyndelsen af 1900-tallet blev der gjort en stor indsats for at standardisere swahili i Østafrika. Det resulterede i at man i 1952 kunne udgive Swahili Union Version, som er den bibeloversættelse der har fået størst udbredelse. Det medførte også at „Yehova“ er blevet den almindeligt accepterede oversættelse af Guds navn på swahili.

Den paragraf der indeholder Guds navn, Jehova, på en af de første sider i „Swahili Union Version“

Efterhånden som man holdt op med at trykke disse tidlige oversættelser, forsvandt Guds navn desværre også. I nogle af de nyere oversættelser har man fuldstændig fjernet det, mens det i andre kun er blevet bibeholdt nogle få steder. For eksempel findes Guds navn kun 15 gange i Union Version-oversættelsen og blot 11 gange i den reviderede udgave af 2006. *

Tidlige oversættelser hvor Guds navn er gengivet med „Yahuwa“ og „Jehova“

Selvom denne oversættelse i det store og hele udelader Guds navn, indeholder den noget ret bemærkelsesværdigt. På en meget fremtrædende plads på en af de første sider står der tydeligt at Guds navn er Jehova. Dette har vist sig at være meget nyttigt når sandhedssøgende mennesker ud fra deres egen bibel skal hjælpes til at lære Guds personlige navn at kende.

Men dette er ikke slutningen på historien. I 1996 blev Ny Verden-oversættelsen af De kristne græske Skrifter udgivet på swahili. Dette er den første oversættelse til swahili som genindsætter Guds navn 237 steder fra  Mattæusevangeliet til Åbenbaringen. Denne oversættelse blev i 2003 efterfulgt af udgivelsen af hele Bibelen, Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter. Indtil nu er der i alt blevet trykt omkring 900.000 eksemplarer på swahili.

Guds navn er ikke længere erstattet af forskellige titler eller henvist til en forklarende kommentar i forordet. Når oprigtige mennesker åbner Ny Verden-Oversættelsen på swahili og læser navnet, som forekommer mere end 7000 gange, knyttes de nærmere til Jehova.

I forbindelse med denne oversættelse har man også bestræbt sig på at bruge et letforståeligt, nutidigt sprog som forstås af alle swahilitalende i Østafrika. Desuden har man rettet en del fejl som har sneget sig ind i mange af de andre oversættelser. Læseren kan derfor have fuld tillid til at han eller hun læser ord fra Jehova Gud, ord „der giver den rigtige mening, ord der er sande“. — Prædikeren 12:10.

Mange er glade for „Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter“ på swahili

Mange har udtrykt værdsættelse af Ny Verden-Oversættelsen på swahili. Vicent, der er 21 år og en af Jehovas Vidners heltidsforkyndere, fortæller: „Jeg blev jublende glad for Ny Verden-Oversættelsen på swahili fordi den bruger et forholdsvis enkelt sprog, og fordi Jehovas navn er genindsat de steder hvor andre har fjernet det.“ Frieda, som er mor til tre, synes at denne oversættelse har gjort det lettere for hende at forklare sandheden fra Bibelen for andre.

Arbejdet med at oversætte Guds ord til swahili, der tog sin spæde begyndelse for over 150 år siden, er fortsat lige til i dag. Jesus sagde at han ’havde gjort sin Faders navn kendt’. (Johannes 17:6) De mere end 76.000 swahilitalende Jehovas Vidner i Central- og Østafrika glæder sig nu over at de kan gøre Jehovas navn kendt for alle ved at bruge Ny Verden-Oversættelsen.

^ par. 3 I disse lande tales der forskellige varianter af swahili.