Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  September 2012

 Lær af Guds ord

Hvad vil der ske på dommens dag?

Hvad vil der ske på dommens dag?

Denne artikel behandler nogle spørgsmål som du måske har stillet, og viser hvor du kan finde svarene i din egen bibel. Jehovas Vidner vil meget gerne drøfte disse svar med dig.

1. Hvad er dommens dag?

Som det er illustreret på billedet til højre, forestiller mange mennesker sig at milliarder af sjæle på dommens dag vil blive ført frem foran Guds trone for at blive dømt på grundlag af deres tidligere gerninger — nogle for at blive belønnet med et liv i himmelen, andre for at blive pint i helvede. Men Bibelen viser at formålet med dommens dag er at befri mennesker for uretfærdighed. (Salme 96:13) Gud har udnævnt Jesus til at være den dommer som skal genindføre retfærdige forhold på jorden. — Læs Esajas 11:1-5; Apostelgerninger 17:31.

2. Hvordan vil dommens dag rette op på uretfærdigheden?

Da det første menneske, Adam, med vilje gjorde oprør mod Gud, blev alle Adams efterkommere underlagt synd, lidelse og død. (Romerne 5:12) For at rette op på den uretfærdighed vil Jesus give milliarder af mennesker livet igen ved at oprejse dem fra de døde. Åbenbaringens Bog viser at det vil ske under Jesu tusindårige styre. — Læs Åbenbaringen 20:4, 11, 12.

De opstandne vil ikke blive dømt på grundlag af det de gjorde før de døde, men på grundlag af det de gør når indholdet af de „skriftruller“ der nævnes i Åbenbaringens Bog, kapitel 20, bliver gjort kendt. (Romerne 6:7) Blandt dem der kommer tilbage til livet og får mulighed for at lære om Gud, vil der være „både retfærdige og uretfærdige“, siger apostelen Paulus. — Læs Apostelgerninger 24:15.

 3. Hvad vil dommens dag udrette?

De der døde uden at have lært Jehova Gud at kende og uden at have tjent ham, vil få mulighed for at forandre sig og gøre „det der er godt“. Hvis de vælger at gøre det gode, vil deres opstandelse blive „en livets opstandelse“. Men nogle af de opstandne vil ikke ønske at lære Jehovas veje at kende. Deres opstandelse vil derfor blive „en dommens opstandelse“. — Læs Johannes 5:28, 29; Esajas 26:10; 65:20.

Når den tusindårige domsdag er til ende, vil Jehova have ført den lydige menneskehed frem til den fuldkomne tilstand han oprindelig havde tiltænkt den. (1 Korinther 15:24-28) Det er en fantastisk fremtid alle lydige mennesker har i udsigt! I forbindelse med en sidste prøve vil Gud løslade Satan Djævelen fra afgrunden, hvor han har været indespærret i tusind år. Satan vil igen forsøge at få mennesker til at vende sig bort fra Jehova, men de der afviser Satan, vil opnå evigt liv på jorden. — Læs Esajas 25:8; Åbenbaringen 20:7-9.

4. Hvilken anden domsdag vil være til gavn for menneskeheden?

Bibelen taler også om ’de ugudelige menneskers doms dag’. Dette udtryk sigter til den begivenhed som vil bringe den nuværende tingenes ordning til sin afslutning. Denne domsdag vil komme lige så pludseligt som vandfloden på Noas tid, der udslettede en hel generation af onde mennesker. Den forestående ødelæggelse af ’ugudelige mennesker’ vil bane vejen for et nyt jordisk samfund hvor „retfærdighed skal bo“. — Læs Andet Petersbrev 3:6, 7, 13.