Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  September 2012

Vidste du det?

Vidste du det?

Hvordan blev der sendt breve på Bibelens tid?

En persisk kurér

Den persiske regerings officielle korrespondance blev sendt via en statslig posttjeneste. Esters Bog i Bibelen indeholder en beskrivelse af hvordan den persiske posttjeneste fungerede: „[Mordokaj] skrev således i kong Ahasverus’ navn, og han forseglede skrivelserne med kongens signetring og sendte dem ud med kurerer på heste; de red på kongelige postheste, afkom af hurtige hopper.“ (Ester 8:10) I Romerriget gjorde militæret og den offentlige administration brug af en lignende form for posttjeneste.

Privat post, som for eksempel de breve der blev skrevet af apostelen Paulus, kunne ikke sendes ad de officielle kanaler. Hvis man var velhavende, kunne man sende en af sine trælle af sted for at aflevere et brev. De fleste sendte dog deres breve gennem bekendte eller endog fremmede der var på rejse. Familie, venner, soldater og købmænd var alle potentielle postbude. En væsentlig grund til bekymring var selvfølgelig om man kunne stole på kuréren, og om vedkommende samvittighedsfuldt ville overbringe brevet intakt. Ifølge Bibelen betroede Paulus nogle af sine breve til trosfæller der var på rejse. — Efeserne 6:21, 22; Kolossenserne 4:7.

Hvordan foregik køb og salg i det gamle Israel?

Relief af et frugtmarked

Nationens økonomi var hovedsagelig baseret på landbrug og byttehandel. Bibelen nævner at der var markedspladser ved byporte som „Fåreporten“, „Fiskeporten“ og „Potteskårporten“. (Nehemias 3:1, 3; Jeremias 19:2) Navnene sigter sandsynligvis til de varer der blev solgt disse steder. Bibelen omtaler også „bagernes gade“ i Jerusalem foruden mange forskellige handelsvarer. — Jeremias 37:21.

Hvordan forholdt det sig med priserne? Et bibelopslagsværk oplyser: „Priserne svingede naturligvis op og ned i århundredernes løb, og det er svært at vurdere hvor meget en bestemt vare kostede på et givet tidspunkt eller sted.“ Men oplysninger fra gamle kilder, deriblandt Bibelen, viser at der også dengang forekom inflation. For eksempel var det i oldtiden meget almindeligt at handle med trælle. Josef blev solgt for 20 sølvstykker, måske svarende til 20 sekel. Det var sikkert den almindelige pris for en træl i det 18. århundrede før vor tidsregning. (1 Mosebog 37:28) Tre hundrede år senere var prisen 30 sekel. (2 Mosebog 21:32) I det 8. århundrede før vor tidsregning kostede en træl 50 sekel. (2 Kongebog 15:20) To hundrede år senere, på Perserrigets tid, kostede en træl så meget som 90 sekel eller mere. Stigende priser er åbenbart ikke kun et nutidigt problem.