Gå direkte til indholdet

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 Undervis dine børn

„Han holdt sig nær til Jehova“

„Han holdt sig nær til Jehova“

HAR du nogen sinde fået at vide at du skulle holde dig nær til nogen?  * Din far eller mor siger måske at du skal holde dig nær til dem når I går over vejen. Det gør de fordi de holder af dig og ikke ønsker at der skal ske dig noget. Nu skal vi høre om en person som ifølge Bibelen „holdt sig nær til Jehova“, den sande Gud. Han hedder Ezekias. Lad os se hvad vi kan lære af hans eksempel.

Ezekias havde det ikke let som barn. Hans far, Akaz, som var konge i Juda, holdt op med at tjene Jehova. Akaz førte an i tilbedelsen af falske guder da Ezekias var barn. Akaz fik endda mindst én af sine sønner — Ezekias’ egen bror — slået ihjel og ofrede ham til en af de guder Akaz tilbad!

Selvom Akaz fortsatte med at gøre det forkerte, blev Ezekias ved med at adlyde Jehova. Tror du at det var let for ham? — Nej, det var det ikke. Men Ezekias gav ikke op! Lad os se hvad der hjalp ham til at holde sig nær til Jehova, og hvordan vi også kan gøre det.

Ezekias havde hørt om andre der holdt sig nær til Jehova, for eksempel David. David havde levet flere hundrede år tidligere, men Ezekias kunne lære om ham gennem Skrifterne. „Om så min fader og min moder forlod mig,“ skrev David, „da ville Jehova tage mig til sig.“

Lagde du mærke til hvad der hjalp David til at adlyde Jehova? — Hans tro. David var  sikker på at Jehova ville hjælpe ham hvis han adlød ham. David var ikke spor i tvivl! At tænke på David har helt sikkert hjulpet Ezekias til at holde sig nær til Jehova og adlyde ham. Du kan også være sikker på at Jehova vil hjælpe dig hvis du holder dig nær til ham ved at adlyde ham.

Men hvad så hvis din far eller mor ikke tjener Jehova? — Gud siger at børn skal adlyde deres forældre. Du skal altså adlyde dine forældre. Men hvis dine forældre beder dig om at gøre noget som Gud siger du ikke må gøre, kan du forklare dem hvorfor du ikke kan gøre det. Du må ikke lyve, stjæle eller gøre andre ting som Gud siger er forkert, uanset hvem der siger at du skal gøre det. Hvis du adlyder Gud, gør du det rigtige!

Vi har nogle gode eksempler vi kan efterligne. Ezekias kunne ikke bare tænke på David, men også på sin farfar, Jotam. Ham kunne Ezekias lære af, ligesom vi kan når vi læser i Bibelen. Kan du komme i tanker om andre gode eksempler vi kan efterligne? 

Det er rigtigt at Bibelen fortæller om nogle af de fejl som Ezekias, David, Jotam og andre ufuldkomne mennesker lavede. Men de elskede Jehova, indrømmede deres fejl og prøvede at gøre det rigtige. Husk at det kun var Guds søn, Jesus, der var fuldkommen. Lad os især lære noget om ham og prøve at følge hans eksempel.

^ par. 3 Hvis du læser denne artikel sammen med et barn, så læg mærke til at en tankestreg efter et spørgsmål skal minde dig om at holde en pause så barnet kan svare.