Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Aldrig mere naturkatastrofer!

Aldrig mere naturkatastrofer!

HVIS én sagde til dig at vi snart bliver fri for naturkatastrofer, hvordan ville du så reagere? Måske ville du svare: ’Du drømmer vist. Katastrofer er noget vi bare må acceptere.’ Eller måske ville du tænke: ’Det er simpelt hen for langt ude.’

Ja, det kunne se ud til at der altid vil være naturkatastrofer. Der er dog grundlag for håb om at det vil blive anderledes. Men det vil ikke ske på grund af noget vi mennesker gør. Vi har langtfra fuld forståelse af hvorfor og hvordan tingene sker i naturen, og vi kan langt mindre styre dens kræfter. Kong Salomon i det gamle Israel, der var berømt for sin visdom og gode iagttagelsesevne, skrev: „Mennesket [kan] ikke . . . finde ud af det der gøres under solen; hvor meget mennesket end arbejder med møje for at søge, finder det dog ikke ud af det. Og selv om én siger at han er så vís at han ved det, kan han dog ikke finde ud af det.“ — Prædikeren 8:17.

Men hvis mennesker ikke kan styre naturen og forhindre katastrofer, hvem kan så? Bibelen peger på at det er Skaberen der vil gennemføre denne forandring. Det er ham der har udtænkt jordens økologiske systemer, for eksempel vandets kredsløb. (Prædikeren 1:7) Og i modsætning til mennesker har han en magt der er helt ubegrænset. Profeten Jeremias bekræftede dette med ordene: „Ak, suveræne Herre, Jehova! Se, du er den der har frembragt himmelen og jorden ved din store magt og ved din udrakte arm. For dig er ingenting for underfuldt.“ (Jeremias 32:17) Eftersom Gud har skabt jordkloden og alt hvad der findes på den, er det logisk at han ved hvordan alt dette kan styres sådan at mennesker kan bo på jorden i fred og tryghed. — Salme 37:11; 115:16.

Hvordan vil Gud da gennemføre de nødvendige forandringer? Den anden artikel i denne serie nævnte at de forfærdelige ting der sker på jorden i dag, udgør et „tegn“ som markerer „afslutningen på tingenes ordning“. Jesus sagde: „Således ved I også, når I ser disse ting ske, at Guds rige er nær.“ (Mattæus 24:3; Lukas 21:31) Guds rige er en himmelsk regering som Gud har indsat. Det vil gennemføre store forandringer på jorden, blandt andet bringe naturens kræfter under kontrol. Jehova Gud har selv magt til at gøre dette, men han har alligevel valgt at overdrage opgaven til sin søn. Om ham siger profeten Daniel: „Der blev givet ham herredømme  og ære og kongemagt, og alle folkeslag, folkestammer og tungemål skal tjene ham.“ — Daniel 7:14.

Guds søn, Jesus Kristus, har fået den nødvendige magt til at gennemføre alle de forandringer der skal til for at gøre jorden til et godt og trygt sted at bo. For to tusind år siden, da han var på jorden, demonstrerede han i lille målestok at han er i stand til at beherske naturens kræfter. Ved en lejlighed hvor Jesus og hans disciple var i en båd på Galilæas Sø, „blev det pludselig et voldsomt stormvejr, og bølgerne blev ved med at slå ind over båden, så båden var lige ved at blive fyldt“. Disciplene blev grebet af panik. Bange for at dø bad de Jesus om hjælp. Hvad gjorde Jesus så? Han talte bare „strengt til vinden og sagde til søen: ’Ti! Vær stille!’ Og vinden lagde sig, og der blev helt stille.“ Hans disciple blev forbløffede og spurgte: „Hvem er dette menneske egentlig, siden endog vinden og søen adlyder ham?“ — Markus 4:37-41.

Siden da er Jesus blevet oprejst til himmelen og har fået endnu større magt og myndighed. Som konge i Guds rige har han både ansvaret for og evnen til at gennemføre de nødvendige ændringer så mennesker kan leve i fred og tryghed på jorden.

Men som vi allerede har set, er mange af problemerne og katastroferne i virkeligheden menneskeskabte. De er forårsaget eller forværret af grådige menneskers selviske handlinger. Hvad vil Guds rige gøre ved dem der fortsætter på denne måde og nægter at ændre sig? Bibelen oplyser at Herren Jesus vil komme „fra himmelen med sine mægtige engle i flammende ild, når han bringer hævn over dem der ikke kender Gud og dem der ikke adlyder den gode nyhed om vor Herre Jesus“. Da vil han „ødelægge dem der ødelægger jorden“. — 2 Thessaloniker 1:7, 8; Åbenbaringen 11:18.

Derefter vil denne „Kongers Konge“, Jesus Kristus, udøve fuld kontrol over jordens naturkræfter. (Åbenbaringen 19:16) Han vil sørge for at Rigets undersåtter aldrig mere bliver udsat for katastrofer. Han vil benytte sin magt til at styre de meteorologiske forhold sådan at vejret og årstidernes skiften fungerer til gavn for menneskeheden. Følgen bliver at et løfte som Jehova Gud for lang tid siden gav sit folk, bliver opfyldt: „Så vil jeg give jer regnskyl i rette tid, og landet skal give sin afgrøde, og markens træer vil give deres frugt.“ (3 Mosebog 26:4) Mennesker vil kunne bygge huse uden at være bange for at miste dem ved en eller anden katastrofe: „De skal bygge huse og bo der; og de skal plante vingårde og spise deres frugt.“ — Esajas 65:21.

Hvad skal du gøre?

Du synes sikkert, ligesom mange andre, at tanken om en verden uden ødelæggende katastrofer er meget tiltalende. Men hvad skal du gøre for at komme til at leve dér? ’De der ikke kender Gud’, og ’de der ikke adlyder den gode nyhed’, vil ikke få lov til at leve i den kommende verden hvor katastrofer hører fortiden til. Derfor må vi nu lære om Gud og støtte hans ordning angående herredømmet over jorden. Gud kræver at vi lærer ham at kende og adlyder den gode nyhed om det rige han har oprettet med sin søn som konge.

Den bedste måde at gøre det på er ved omhyggeligt at studere Bibelen. Den indeholder anvisninger for hvordan vi kan opfylde betingelserne for at komme til at leve i tryghed under Rigets styre. Spørg Jehovas Vidner om hjælp til at få kundskab om hvad Bibelen lærer. De vil meget gerne hjælpe dig. Hvis du gør den indsats der skal til for at ’kende Gud’ og ’adlyde den gode nyhed’, vil ordene i Ordsprogene 1:33 komme til at gælde dig: „Den som hører på mig vil bo trygt, ja, uforstyrret af ulykkens rædsel.“