Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  November 2011

  Gode råd til familier

Hvordan I kan udvikle jer åndeligt som ægtepar

Hvordan I kan udvikle jer åndeligt som ægtepar

Frederick *: „Da vi var nygifte, holdt jeg på at min kone og jeg skulle studere Bibelen sammen. Jeg gik meget op i at hun skulle koncentrere sig når vi sad og studerede. Men Leanne kunne simpelt hen ikke sidde stille. Og hver gang jeg stillede et spørgsmål, svarede hun bare ja eller nej. Hun reagerede slet ikke sådan som jeg mente man skulle når man studerer Bibelen.“

Leanne: „Jeg var 18 da jeg blev gift med Frederick. Vi havde et fast familiestudium, men hver eneste gang brugte Frederick det som en anledning til at påpege alle mine fejl og fortælle hvordan jeg skulle forbedre mig som hustru. Det sårede mig og gjorde mig ked af det!“

HVAD mener du var problemet for Frederick og Leanne? De havde de bedste hensigter. De elskede begge Gud. Og de forstod begge at det var nødvendigt for dem at studere Bibelen sammen. Men netop det der kunne have knyttet dem sammen, fik den stik modsatte virkning. De studerede sammen, men de udviklede sig ikke åndeligt sammen som ægtepar.

Hvorfor skal ægtepar stræbe efter at udvikle sig åndeligt sammen? Hvilke udfordringer kan melde sig når de prøver at gøre det, og hvordan klarer de dem? Hvad vil det overhovedet sige at udvikle sig åndeligt? Ja, hvad er åndelighed?

Hvad er åndelighed?

Sådan som ordet „åndelighed“ bruges i Bibelen, hentyder det til en indstilling eller en holdning til livet. (Judas 18, 19) Bibelskribenten Paulus peger for eksempel på at et åndeligt menneske har en helt anden holdning end et kødeligt menneske. Han siger at de der er „sjæleligt“, eller kødeligt, indstillet, er mere optaget af sig selv end af andre. De gør det de selv synes er rigtigt, i stedet for at prøve at leve op til Guds normer. — 1 Korinther 2:14; Galaterne 5:19, 20.

Helt anderledes er det med dem der er åndeligt indstillet. De værdsætter Guds normer. De  betragter Jehova Gud som deres ven og bestræber sig for at efterligne hans personlighed. (Efeserne 5:1) Det gør dem kærlige, venlige og milde over for andre. (2 Mosebog 34:6) De adlyder Gud, selv når det ikke er let for dem. (Salme 15:1, 4) „Sådan som jeg forstår det,“ siger Darren, der bor i Canada og har været gift i 35 år, „overvejer et åndeligt menneske altid hvordan det han siger og gør, vil berøre hans venskab med Gud.“ Hans kone, Jane, tilføjer: „Jeg mener at en åndeligsindet kvinde er en som hver dag arbejder ihærdigt på at gøre Guds ånds frugt til en del af sin personlighed.“ — Galaterne 5:22, 23.

Man behøver selvfølgelig ikke at være gift for at kunne udvikle sig åndeligt. Ifølge Bibelen har hvert eneste menneske et personligt ansvar for at lære om Gud og efterligne ham. — Apostelgerninger 17:26, 27.

Hvorfor udvikle sig åndeligt som ægtepar?

Men hvorfor skal to som er gift, sammen prøve at udvikle sig åndeligt? Lad os belyse det med en illustration: To personer har en have i fællesskab, og de vil gerne dyrke grøntsager. Den ene beslutter at grøntsagerne skal sås tidligt, mens den anden synes at det skal vente lidt. Den ene vil gerne bruge et bestemt gødningsmiddel, mens den anden er helt uenig og mener at planterne kan klare sig selv. Den ene vil arbejde i haven hver dag. Den anden er tilfreds med at sidde og kigge på. Hvis det er sådan det foregår, vil haven måske nok give udbytte, men slet ikke så meget som hvis de to havefolk havde været enige om hvad der skulle gøres, og så samarbejdede om at nå målene.

En mand og hustru er som de to der sammen vil dyrke en have. Dét at en af dem prøver at opdyrke sin åndelighed, vil forbedre deres indbyrdes forhold til en vis grad. (1 Peter 3:1, 2) Men det vil selvfølgelig være langt bedre hvis de begge to er enige om at leve efter Guds normer og ihærdigt støtter hinanden i deres tjeneste for Gud. „To er bedre stillet end én,“ skrev den vise kong Salomon. Hvorfor er de det? Fordi „de får en god løn for deres møje. For hvis en af dem falder, kan den anden rejse sin fælle op.“ — Prædikeren 4:9, 10.

Du har sikkert stor lyst til at opdyrke åndelighed i fællesskab med din ægtefælle. Men ligesom når man har en have, får man ikke nogen resultater af bare at ønske. Overvej to udfordringer I kan komme ud for, og se nogle forslag til hvordan I kan klare dem.

UDFORDRING NR. 1: Vi kan ikke finde tid.

„Min mand henter mig fra arbejde kl. 19,“ siger Sue, der er forholdsvis nygift. „Når vi så kommer hjem, er der en masse pligter der venter på os. Det er en kamp mellem forstanden og kroppen. Forstanden siger at vi skal bruge tid sammen på at lære om Gud, men kroppen vil have hvile.“

Et godt råd: Vær fleksibel og samarbejdsvillig. Sue siger: „Min mand og jeg blev enige om at stå lidt tidligere op for at læse og tale om et stykke fra Bibelen før vi tog på arbejde. Han hjælper mig også med noget af arbejdet i huset så jeg kan få mere tid til at være sammen med ham.“ Hvordan har den ekstra indsats gavnet dem? Sues mand, Ed, siger: „Jeg har opdaget at når Sue og jeg regelmæssigt drøfter åndelige emner sammen, er vi bedre til at klare vores problemer og bekymringer.“

Foruden at I taler med hinanden, er det vigtigt at I også bruger nogle minutter hver dag på sammen at bede til Gud. Hvordan kan det hjælpe jer? „For nogen tid siden,“ siger Ryan, som har været gift i 16 år, „gennemgik min kone og jeg en meget svær periode i vores ægteskab. Men vi tog os tid til at bede sammen hver aften hvor vi udtrykte vores bekymringer over for Gud. Jeg føler at fælles bøn hjalp os til at overvinde problemerne og genfinde glæden i vores ægteskab.“

PRØV DETTE: Sæt lidt tid til side ved slutningen af hver dag til at tale om gode oplevelser I har haft sammen den dag — noget I  kan takke Jehova for. Tal også om de udfordringer I står over for, og som I specielt har brug for Guds hjælp til at klare. Men pas på at dette ikke bliver brugt som en anledning til at opremse alle de fejl den anden har. Når I sammen beder til Jehova, nævn da kun de ting I skal arbejde på i fællesskab. Husk dagen efter at handle i overensstemmelse med det I har bedt om.

UDFORDRING NR. 2: Vi er meget forskellige.

„Jeg har aldrig været meget for at sætte mig ned og læse i en bog,“ siger Tony. Hans kone, Natalie, siger: „Jeg elsker at læse, og jeg elsker at tale om det jeg har lært. Somme tider tror jeg at Tony føler sig underlegen når vi studerer Bibelen sammen.“

Et godt råd: I stedet for at være konkurrenter eller dømme hinanden, så støt hinanden. Giv ros og opmuntring i forbindelse med de stærke sider din ægtefælle har. „Min kones begejstring for at tale om bibelske emner kan nogle gange være lidt overvældende,“ siger Tony, „og før i tiden havde jeg ikke så meget lyst til at tale med hende om det åndelige. Men nu støtter hun mig. Vi taler tit om åndelige emner, og jeg har opdaget at der ikke er noget at være bange for. Jeg kan godt lide at snakke med Natalie om den slags. Det har givet os et mere afslappet og fredeligt forhold til hinanden.“

Mange par har fundet ud af at deres ægteskab bliver bedre når de hver uge sætter noget tid til side til at læse og studere Bibelen sammen. Men når I læser bibelsk vejledning, må I hver især anvende den på jer selv og ikke på den anden. (Galaterne 6:4) Hvis der er spørgsmål i jeres ægteskab som I er uenige om, må I tale om dem på et andet tidspunkt, ikke under jeres studium. Hvorfor ikke?

Prøv at forestille dig at du sad og nød et måltid sammen med din familie. Ville du da begynde at skifte forbinding på et stort, åbent sår? Sikkert ikke. Det ville ødelægge alles appetit. Jesus sammenlignede dét at lære om Gud og at gøre hans vilje med at spise. (Mattæus 4:4; Johannes 4:34) Hvis man taler om følelsesmæssige sår hver gang man slår op i Bibelen, kan man få sin ægtefælle til at miste sin åndelige appetit. Selvfølgelig skal man tale om problemerne, men gør det på et tidspunkt I har sat til side til dét. — Ordsprogene 10:19; 15:23.

PRØV DETTE: Notér to eller tre egenskaber som du sætter særlig pris på hos din ægtefælle. Næste gang I studerer noget som har forbindelse med disse egenskaber, fortæl da den anden hvor meget du værdsætter den måde han eller hun viser dem på.

Man høster hvad man sår

Hvis I sår, eller opdyrker, åndelighed som ægtepar, vil I høste større tilfredshed og fred i jeres ægteskab. Guds ord lover at „hvad et menneske end sår, dette skal han også høste“. — Galaterne 6:7.

Frederick og Leanne, som blev citeret i begyndelsen af denne artikel, lærte hvor sandt dette bibelske princip er. De har nu været gift i 45 år og véd at udholdenhed betaler sig. „Før i tiden bebrejdede jeg min kone at hun ikke kommunikerede med mig,“ siger Frederick. „Men efterhånden fandt jeg ud af at jeg også selv måtte gøre en indsats.“ Leanne siger: „Det der virkelig hjalp os gennem de svære tider, var at vi begge to elskede Jehova Gud. I alle årene har vi holdt fast ved at studere og bede sammen. Når jeg ser hvordan Frederick anstrenger sig for at blive bedre til at vise kristne egenskaber, har jeg let ved at elske ham.“

^ par. 3 Nogle af navnene i artiklen er ændret.

SPØRG DIG SELV . . .

  • Hvornår har vi sidst bedt sammen som ægtepar?
  • Hvad kan jeg gøre for at opmuntre min ægtefælle til at være mere villig til at tale med mig om åndelige emner?

Lær mere

HVEM GØR JEHOVAS VILJE I DAG?

Hvorfor har vi ’en teokratisk familieaften’?

Se hvordan denne ordning kan hjælpe dig til at få et nærmere forhold til Gud og din familie.

EN LYKKELIG FAMILIE — HVORDAN?

Gud viser vejen til et lykkeligt ægteskab

To enkle spørgsmål kan hjælpe dig til at få et bedre ægteskab.