Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  August 2011

 Læsere spørger . . .

Bor Gud et bestemt sted?

Bor Gud et bestemt sted?

Flere forskellige religioner siger at Gud er allestedsnærværende (omnipræsent), at han findes alle steder på én gang. For eksempel omtaler New Catholic Encyclopedia Gud som den der „er nærværende alle steder og i alle ting“. John Wesley, metodistkirkens grundlægger, skrev en prædiken som han kaldte „Om Guds allestedsnærværelse“. Heri erklærede han at „der ikke er noget sted i rummet, hverken inden for eller uden for det skabtes grænser, hvor Gud ikke er til stede“.

Hvad siger Bibelen? Er Gud allestedsnærværende? Er han til stede overalt i himmelen og på jorden, ja, også hos menneskene, på samme tid?

Ifølge Bibelen er der et bestemt sted hvor Gud bor, nemlig i himlene. Den gengiver en bøn hvori kong Salomon påkaldte Gud og sagde: „Måtte du da høre [den bedende] i himmelen, det sted hvor du bor.“ (1 Kongebog 8:43) Da Jesus lærte sine disciple hvordan de skulle bede, sagde han at de skulle henvende deres bøn til „vor Fader i himlene“. (Mattæus 6:9) Og efter sin opstandelse steg Kristus op til „selve himmelen for nu at møde frem for Guds person“. — Hebræerne 9:24.

Vi ser klart af disse vers at Jehova Gud ikke bor alle vegne, men kun i himmelen. Når der står „himmelen“ eller „himlene“ i disse passager, henviser det ikke til den atmosfære der omgiver vores jord, eller til det vældige verdensrum. De fysiske himle kan ikke rumme universets Skaber. (1 Kongebog 8:27) Bibelen fortæller os at „Gud er en ånd“. (Johannes 4:24) Han bor i de åndelige himle, et domæne som ikke hører til det fysiske univers. — 1 Korinther 15:44.

Men er der ikke nogle passager i Bibelen som antyder at Gud er til stede overalt? For eksempel læser vi i Salme 139:7-10 at David sagde henvendt til Gud: „Hvor kan jeg gå hen fra din ånd, og hvor kan jeg flygte hen fra dit ansigt? Hvis jeg stiger op til himmelen, er du dér; og hvis jeg breder mit leje ud i Sheol, se! dér er du. Løfter jeg mig på daggryets vinger og tager bolig ved det yderste hav, vil din hånd også føre mig dér, og din højre vil gribe fat i mig.“ Tyder disse vers ikke på at Gud er allestedsnærværende, at han bor alle de nævnte steder?

Læg mærke til at David begyndte med at spørge: „Hvor kan jeg gå hen fra din ånd?“ * Ved hjælp af sin hellige ånd kan Gud se alt og bruge sin kraft overalt uden at han behøver at være til stede eller bo der rent konkret. Som illustration kan det nævnes at forskere i de senere år har været i stand til at analysere overfladen på planeten Mars, som ligger millioner af kilometer fra Jorden. Hvordan har det været muligt? Ikke ved at forskerne personligt er rejst derop, men ved at de har studeret nogle detaljerede fotos og andre informationer der er kommet tilbage til Jorden fra rumsonder man har sendt op til Mars.

Tilsvarende behøver Jehova Gud ikke at være allestedsnærværende, til stede overalt, for at vide hvad der sker et hvilket som helst sted i universet. Guds ord siger: „Der er ingen skabning som er usynlig for ham.“ (Hebræerne 4:13) Ja, Jehovas stærke virkekraft, hans hellige ånd, kan nå ud overalt, og ved hjælp af den kan han se alt og gennemføre sin hensigt fra det bestemte sted hvor han bor, hans „hellige bolig“ i himmelen. — 5 Mosebog 26:15.

^ par. 8 Det hebraiske ord som her er oversat med „ånd“, henviser til Guds aktive kraft, den kraft hvormed han udfører sin vilje.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Syner af den usynlige himmel

Hvad viser Bibelen om Jehova Gud, Jesus Kristus og de trofaste engle?