Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Jesus — Hvorfor døde han?

Jesus — Hvorfor døde han?

’Menneskesønnen er kommet for at give sin sjæl [sit liv] som en løsesum i bytte for mange.’ — MARKUS 10:45.

JESUS vidste hvad han kunne forvente. Han forstod at han ikke ville få et fredeligt liv. Han var tværtimod klar over at hans liv ville blive brutalt afbrudt mens han var i trediverne, og det var han fuldt ud indstillet på.

Bibelen tillægger Jesu død stor betydning. Ifølge et opslagsværk bliver Jesu død direkte omtalt cirka 175 gange i De Kristne Græske Skrifter, eller Det Nye Testamente. Men hvorfor var det nødvendigt at Jesus blev udsat for prøvelser og måtte ofre livet? Det er vigtigt at vide, for Jesu død kan få stor indflydelse på vores liv.

Hvad Jesus forventede

Det sidste år Jesus levede på jorden, fortalte han adskillige gange sine disciple om de lidelser og den død der ventede ham. På vejen til Jerusalem, hvor han skulle fejre sin sidste påske, sagde han til sine 12 disciple: „Menneskesønnen vil blive overgivet til de øverste præster og de skriftlærde, og de vil dømme ham til døden og overgive ham til folk fra nationerne, og de vil gøre nar af ham og spytte på ham og piske ham og dræbe ham.“ * (Markus 10:33, 34) Hvorfor var han så sikker på at disse ting ville ske?

Jesus kendte de mange profetier i De Hebraiske Skrifter som forudsagde hvordan hans liv ville ende. (Lukas 18:31-33) Læg mærke til følgende profetier og henvisningerne til Bibelen som viser hvordan de blev opfyldt.

Messias ville blive:

Jesus opfyldte disse og en mængde andre profetier. For mange af profetierne gælder det at han umuligt kunne have nogen indflydelse på deres opfyldelse. At alle disse blev opfyldt på Jesus, viser virkelig at han var sendt af Gud. *

Men hvorfor måtte Jesus lide og dø?

Jesu død afgjorde nogle vigtige spørgsmål

Jesus vidste at der i Edens Have var blevet rejst nogle spørgsmål af universel betydning. Påvirket af en oprørsk åndeskabning valgte Adam og Eva at være ulydige mod Gud. Deres oprør rejste tvivl om Guds ret til at herske som Suveræn og hans måde at gøre det på. Deres synd rejste også spørgsmål om hvorvidt noget menneske ville forblive trofast mod Gud under prøvelser. — 1 Mosebog 3:1-6; Job 2:1-5.

 Jesus gav det definitive svar på både spørgsmålet om Jehovas suverænitet og spørgsmålet om menneskenes uangribelighed. Ved sin fuldkomne lydighed „indtil . . . døden på en marterpæl“ støttede han Guds suverænitet. (Filipperne 2:8) Jesus beviste også at et fuldkomment menneske kunne forblive fuldkommen loyal mod Jehova trods de sværeste prøvelser.

Jesus døde for at løskøbe menneskeheden

Profeten Esajas forudsagde at den lovede Messias ville skaffe soning for menneskenes synder ved at udholde lidelser og ofre sit liv. (Esajas 53:5, 10) Det var Jesus helt klar over, og han gav villigt „sin sjæl som en løsesum i bytte for mange“. (Mattæus 20:28) At Jesus ofrede livet, gjorde det muligt for ufuldkomne mennesker at opnå et godt forhold til Jehova og at blive udfriet fra synd og død. Hans død giver os mulighed for at få dét som Adam og Eva mistede — muligheden for at leve evigt på jorden under fuldkomne forhold. * — Åbenbaringen 21:3, 4.

Hvad du kan gøre

I disse artikler har vi set på hvad Bibelen siger om Jesus — hvor han kom fra, hvad han var optaget af, og hvorfor han døde. Disse oplysninger om Jesus kan ikke blot rette forkerte forestillinger om ham. Når man handler i overensstemmelse med disse sandheder, kan det medføre velsignelser — et bedre liv nu og evigt liv i fremtiden. Bibelen fortæller os hvad vi må gøre hvis vi gerne vil opnå disse velsignelser.

Jehovas Vidner hjælper dig gerne med at lære mere om Jesus Kristus, Guds „enestefødte søn“. Gennem ham kan vi få den gave at opnå „evigt liv“. — Johannes 3:16.

^ par. 5 Jesus kaldte ofte sig selv „Menneskesønnen“. (Mattæus 8:20) Udtrykket viser ikke alene at han virkelig var et menneske, men også at han var den „menneskesøn“ som Bibelen forud havde omtalt. — Daniel 7:13, 14.

^ par. 13 Yderligere oplysninger om profetier der blev opfyldt på Jesus, findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Se tillægget „Jesus Kristus — den lovede Messias“. Bogen er udgivet af Jehovas Vidner.

^ par. 17 Flere oplysninger om værdien af Jesu offerdød findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Se kapitel 5, „Genløsningen — Guds største gave“.