Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  April 2011

Jesus — Hvor kom han fra?

Jesus — Hvor kom han fra?

„[Pilatus] gik igen ind i landshøvdingens palads og sagde til Jesus: ’Hvor er du fra?’ Men Jesus gav ham ikke noget svar.“ — JOHANNES 19:9.

DEN romerske landshøvding Pontius Pilatus stillede dette spørgsmål under den rettergang der betød liv eller død for Jesus. * Pilatus vidste godt hvilket område i Israel Jesus kom fra. (Lukas 23:6, 7) Han vidste også at Jesus langtfra var nogen almindelig mand. Spekulerede Pilatus mon på om Jesus havde levet før? Ville denne hedenske hersker være villig til at acceptere sandheden og handle i overensstemmelse med den? Hvordan det end forholdt sig, nægtede Jesus at svare, og det stod hurtigt klart at Pilatus var mere interesseret i sin egen karriere end i hvad der var sandt og retfærdigt. — Mattæus 27:11-26.

Heldigvis kan de der ønsker at vide hvor Jesus kom fra, ret let finde svaret i Bibelen. Her er nogle af de oplysninger den giver.

Hvor han blev født

Nutidige beregninger viser at Jesus kom til verden i begyndelsen af efteråret i det der i dag kaldes år 2 f.v.t. Han blev født under beskedne kår i landsbyen Betlehem i Juda. Kejser Augustus havde givet befaling om at befolkningen skulle registreres, og derfor måtte den højgravide Maria og hendes mand, Josef, rejse til Betlehem, som var den by Josefs slægt kom fra. Da de ikke kunne finde noget overnatningssted i byen, som var fuld af mennesker, måtte parret tage til takke med en stald. Der fødte Maria Jesus, og han blev lagt i en krybbe. — Lukas 2:1-7.

Bibelen havde flere hundrede år tidligere forudsagt hvor Jesus ville blive født: „Du, Betlehem Efrata, for lille til at være blandt Judas tusinder, af dig skal der udgå en for mig som skal være hersker i Israel.“ * (Mika 5:2) Betlehem var åbenbart for lille til at komme med i fortegnelsen over Judas byer. Dog ville denne landsby få den udsøgte ære at være den by hvorfra Messias, eller Kristus, skulle komme. — Mattæus 2:3-6; Johannes 7:40-42.

Hvor han voksede op

Efter at have været i Egypten i nogen tid flyttede Jesu familie op til provinsen Galilæa, til byen Nazaret, som lå cirka 100 kilometer nord for Jerusalem. Jesus var endnu ikke tre år gammel. Det var her, i et malerisk område hvor der var både landmænd, fårehyrder og fiskere, at Jesus voksede op i en stor familie, som sandsynligvis var relativt fattig. — Mattæus 13:55, 56.

Bibelen havde flere hundrede år i forvejen forudsagt at Messias ville være „nazaræer“.  Evangelieskribenten Mattæus siger at Jesu familie bosatte sig i „Nazaret, så dét kunne opfyldes som var udtalt gennem profeterne: ’Han skal kaldes nazaræer.’“ (Mattæus 2:19-23) Navnet nazaræer er øjensynlig beslægtet med det hebraiske ord for „skud“. Mattæus sigter åbenbart til en profeti af Esajas hvori Messias blev kaldt for „et skud“ som udgik fra Isaj; det betød at Messias ville være en efterkommer af Isaj, kong Davids far. (Esajas 11:1) Jesus var faktisk en efterkommer af Isaj gennem David. — Mattæus 1:6, 16; Lukas 3:23, 31, 32.

Hvor han oprindelig kom fra

Bibelen fortæller at Jesu liv begyndte længe før han blev født i stalden i Betlehem. Profeten Mika, som er citeret tidligere, fortsætter med at sige at hans „udspring er fra de tidligste tider, fra en fjern fortids dage“. (Mika 5:2) Jesus var Guds førstefødte søn og var en åndeskabning i himmelen før han blev født som et menneske på jorden. Jesus sagde selv at han var kommet ned fra himmelen. (Johannes 6:38; 8:23) Hvordan var det muligt?

Det var Jehova Gud der mirakuløst, ved hjælp af sin hellige ånd, overførte sin himmelske søns liv til den jødiske jomfru Marias moderliv så Jesus kunne blive født som et fuldkomment menneske. * At udføre et sådant mirakel er på ingen måde umuligt for den almægtige Gud. Som den engel der talte til Maria, sagde, er „intet som Gud siger, . . . umuligt for ham“. — Lukas 1:30-35, 37.

Men Bibelen nøjes ikke med at oplyse os om hvor Jesus kom fra. De fire evangelier — Mattæus, Markus, Lukas og Johannes — fortæller en hel del om hvad han var optaget af.

^ par. 3 Flere oplysninger om arrestationen af Jesus og retssagen mod ham findes i artiklen „Den mest berygtede retssag i historien“ på side 18-22 i dette blad.

^ par. 6 Det lader til at Betlehem tidligere havde haft navnet Efrata (eller Efrat). — 1 Mosebog 35:19.

^ par. 10 Jehova er Guds navn, sådan som det åbenbares i Bibelen.