Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  April 2011

Jesus — Hvad var han optaget af?

Jesus — Hvad var han optaget af?

„Min mad er at gøre hans vilje som har sendt mig, og at fuldføre hans gerning.“ — JOHANNES 4:34.

DENNE udtalelse af Jesus fortæller meget om hvad der var det vigtigste i hans liv. I hvilken situation sagde han disse ord? Jesus og hans disciple havde hele formiddagen vandret gennem Samarias bjergland. (Johannes 4:6, fodnoten) Disciplene mente at Jesus måtte være sulten, så de tilbød ham noget mad. (Johannes 4:31-33) Det var i den forbindelse at han gav udtryk for hvad der var hans mål i livet. For ham var dét at gøre Guds gerning vigtigere end at spise. I både ord og gerning gjorde Jesus det der var Guds vilje med ham. Hvad indbefattede det?

Forkyndte Guds rige og lærte andre om det

Bibelen fortæller hvad der var Jesu livsgerning: „[Han gik] rundt i hele Galilæa, underviste . . . og forkyndte den gode nyhed om riget.“ (Mattæus 4:23) Jesus nøjedes ikke blot med at forkynde, eller oplyse, om Guds rige. Han underviste også folk — vejledte, forklarede og overbeviste ved hjælp af gode ræsonnementer. Men Guds rige var temaet i hans budskab.

Under hele sin tjeneste lærte han sine tilhørere hvad Guds rige er, og hvad det vil udrette. Læg mærke til følgende oplysninger om Guds rige og henvisningerne til steder i Bibelen hvor Jesus udtaler sig om emnet.

  • Guds rige er et styre i himmelen, og Jesus er den Jehova har udnævnt som konge. — MATTÆUS 4:17; JOHANNES 18:36.

  • Riget vil hellige Guds navn og sørge for at hans vilje sker på jorden som den sker i himmelen. — MATTÆUS 6:9, 10.

  • Under Guds riges styre vil hele jorden blive omdannet til et paradis. — LUKAS 23:42, 43.

  • Guds rige vil snart komme og gennemføre Guds vilje på jorden. * — MATTÆUS 24:3, 7-12.

Gjorde kraftige gerninger

Jesus var mest kendt som „Lærer“. (Johannes 13:13) Men i løbet af hans tre og et halvt års tjeneste udførte han mange kraftige gerninger, eller mirakler. Disse gerninger tjente mindst to formål. For det første var de med til at bevise at han var sendt af Gud. (Mattæus 11:2-6) For det andet var de en forsmag på hvad han i fremtiden vil gøre i endnu større målestok som konge i Guds rige. Her er nogle af de mirakler han udførte.

Forestil dig hvordan det bliver at leve på jorden når denne magtfulde konge styrer!

Åbenbarede Jehova Guds personlighed

Ingen er mere kvalificeret til at lære andre om Jehova end hans egen søn, der blev  kendt som Jesus Kristus. Som „al skabnings førstefødte“ havde Jesus levet sammen med Jehova i himmelen i længere tid end nogen anden åndeskabning. (Kolossenserne 1:15) Tænk på de muligheder han havde for at lære om sin Faders vilje og normer, ja, tilegne sig Hans måde at tænke på og gøre tingene på.

Jesus kunne med rette sige: „Ingen véd hvem Sønnen er, undtagen Faderen; og ingen véd hvem Faderen er, undtagen Sønnen og den som Sønnen ønsker at åbenbare ham for.“ (Lukas 10:22) Da Jesus var på jorden som menneske, fortalte han villigt og med iver om hvordan hans Fader er. Jesus havde en ganske særlig baggrund for det han sagde — han kunne benytte sig af det han havde lært mens han befandt sig i åndeverdenen og i den højeste Guds nærhed. — Johannes 8:28.

Det Jesus gjorde for at åbenbare sin Fader, kan illustreres med det en transformator gør med elektrisk strøm. Den kan omdanne højspænding til lavspænding, der benyttes i en almindelig husholdning. Da Jesus var på jorden, „omformede“ han det han havde lært i himmelen om sin Fader, idet han formulerede det sådan at mennesker let kunne forstå det og gøre brug af det.

Der var især to måder Jesus åbenbarede sandheden om sin Fader på.

  • Gennem sin undervisning gjorde han sandheden om Jehova kendt — hans navn, hensigt og handlemåde. — JOHANNES 3:16; 17:6, 26.

  • Gennem sine handlinger gav Jesus mennesker indsigt i mange smukke facetter af Jehovas personlighed. Jesus afspejlede sin Faders personlighed så fuldkomment at han i realiteten kunne sige: ’Hvis I vil vide hvordan min Fader er, så se på mig.’ — JOHANNES 5:19; 14:9.

Ja, vi må beundre den måde Jesus brugte sit liv på. Det vil også være til stor gavn for os at undersøge hvorfor han døde, og at leve i overensstemmelse med det vi lærer.

^ par. 9 Yderligere oplysninger om Guds rige og hvordan vi kan vide at det snart kommer, findes i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer? Se kapitel 8, „Hvad er Guds rige?“, og kapitel 9, „Vi lever i ’de sidste dage’“. Bogen er udgivet af Jehovas Vidner.