Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Februar 2011

 Læsere spørger . . .

Tager Jehovas Vidner imod lægebehandling?

Tager Jehovas Vidner imod lægebehandling?

Jesus sagde: „De raske trænger ikke til læge, men det gør de syge.“ (Mattæus 9:12) Hans ord viser at det ifølge Bibelen ikke er forkert at gå til læge. Jehovas Vidner har derfor ikke noget imod at anvende lægemidler, og de søger gerne lægebehandling. De ønsker at bevare et godt helbred og gøre hvad de kan for at leve så længe som muligt. Ligesom Lukas, en kristen i det første århundrede, er nogle Jehovas Vidner i dag læger. — Kolossenserne 4:14.

Jehovas Vidner accepterer dog ikke lægebehandling der er i modstrid med Bibelens principper. De tager for eksempel ikke imod blodtransfusion, eftersom Bibelen forbyder at man indtager blod. (1 Mosebog 9:4; 3 Mosebog 17:1-14; Apostelgerninger 15:28, 29) Ifølge Guds ord vil det også være forkert at benytte sig af behandlingsmetoder der har tilknytning til „onde magter“, eller „overnaturlige (mystiske) magter“. — Esajas 1:13, fodnote; Galaterne 5:19-21.

Mange læger yder livreddende former for behandling som ikke er i modstrid med Bibelens normer. Ofte er sådanne behandlingsmetoder, som mange Jehovas Vidner accepterer, af en bedre kvalitet end dem der er i modstrid med Guds krav.

Når det drejer sig om valg af lægebehandling, er der selvfølgelig mange forskellige holdninger. Det der hjælper den ene, hjælper måske ikke den anden. Personer der ønsker at få stillet en nøjagtig diagnose på deres sygdom og at finde frem til en effektiv behandling, vil derfor muligvis gerne have mere end én læges bedømmelse. — Ordsprogene 14:15.

Ikke alle Jehovas Vidner træffer de samme valg hvad angår lægebehandling. Guds ord giver rum for at kristne kan se forskelligt på tingene så længe der ikke er tale om at man overtræder et bibelsk påbud. (Romerne 14:2-4) Den enkelte må derfor søge oplysninger om den foreslåede behandling og sikre sig at den ikke er i konflikt med hans eller hendes bibeloplærte samvittighed. — Galaterne 6:5; Hebræerne 5:14.

Et Jehovas vidne der skal træffe et valg i forbindelse med lægebehandling, er ligesom en bilist der nærmer sig et trafikeret vejkryds. Hvis han bare følger de forankørende og kører hurtigt ud i vejkrydset, kunne han forvolde stor skade. En klog bilist vil sagtne farten og vurdere trafikstrømmen før han fortsætter. Jehovas Vidner træffer ikke forhastede beslutninger angående lægebehandling, og de lader sig ikke blindt lede af almindeligt udbredte opfattelser. De afvejer de forskellige muligheder der er, og sætter sig ind i de relevante bibelske principper før de træffer en beslutning.

Jehovas Vidner værdsætter i høj grad lægernes flittige og samvittighedsfulde indsats. De er også taknemmelige for enhver lindring for sygdom disse læger kan give.