Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Bøn — Hvordan?

Bøn — Hvordan?

MANGE religiøse traditioner lægger stor vægt på den fysiske side af bønnen, såsom stilling, formulering og ritualer. Bibelen hjælper os dog til at fokusere på mere vigtige aspekter af spørgsmålet: „Hvordan skal vi bede?“

Bibelen omtaler trofaste tjenere for Gud som bad på forskellige steder og mens de indtog forskellige stillinger. De bad stille eller højt, alt afhængigt af omstændighederne. De bad mens de havde ansigtet vendt mod himmelen, eller mens de bøjede sig til jorden. De brugte hverken billeder, bønnebøger eller rosenkranse, men bad simpelt hen fra hjertet og med deres egne ord. Hvad var det der gjorde at deres bønner blev hørt af Gud?

Som nævnt i den foregående artikel rettede de udelukkende deres bønner til én Gud — Jehova. Men der er endnu en vigtig grund. Vi læser i Første Johannesbrev 5:14: „Dette er den tillid vi har til ham, at uanset hvad vi beder om i overensstemmelse med hans vilje, så hører han os.“ Vores bønner må være i harmoni med Guds vilje. Hvad vil det sige?

For at kunne bede i overensstemmelse med Guds vilje må vi vide hvad hans vilje er. Det at lære Bibelen at kende er altså nødvendigt for at blive bønhørt. Betyder det at Gud ikke lytter til vores bønner medmindre vi er uddannede bibelforskere? Nej, men Gud forventer at vi lærer hans vilje at kende, det vil sige søger at forstå den og handle efter den. (Mattæus 7:21-23) Vi må bede i overensstemmelse med det vi lærer.

De bønner Gud hører, er i overensstemmelse med hans vilje, bedes i tro og rettes til ham i Jesu navn

Efterhånden som vi lærer mere om Jehova og hans vilje, vil vores tro vokse — endnu en væsentlig faktor i forbindelse med bøn. Jesus sagde: „Alle de ting I beder om i jeres bøn vil I få når I har tro.“ (Mattæus 21:22) Det at tro er ikke det samme som at være godtroende. Det vil tværtimod sige at tro på noget der, selvom det er usynligt, underbygges af meget klare beviser. (Hebræerne 11:1) Bibelen er fuld af vidnesbyrd om at Jehova, som vi ikke kan se, er virkelig og til at stole på, og at han gerne vil besvare de bønner der bedes af dem der tror på ham. Desuden kan vi altid bede om mere tro, og Jehova vil med glæde give os det vi har brug for. — Lukas 17:5; Jakob 1:17.

Der er endnu en vigtig ting at tage i betragtning i forbindelse med hvordan vi skal bede. Jesus sagde: „Ingen kommer til Faderen uden gennem mig.“ (Johannes 14:6) Det er altså  gennem Jesus vi kan nærme os Faderen, Jehova. Derfor lærte Jesus sine disciple at de skulle bede i hans navn. (Johannes 14:13; 15:16) Det betyder ikke at vi skal bede til Jesus. Nej, vi beder i Jesu navn, idet vi husker at det er takket være Jesus at vi er i stand til at nærme os vores fuldkomne og hellige Fader.

Jesu nærmeste disciple sagde engang: „Herre, lær os at bede.“ (Lukas 11:1) De tænkte åbenbart ikke på sådanne grundlæggende ting som vi her har set på. De ville gerne vide noget om hvad deres bønner skulle indeholde — og spurgte egentlig: ’Hvad skal vi bede om?’