Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Oktober 2010

Bøn — Hjælper det?

Bøn — Hjælper det?

HJÆLPER det at bede? Bibelen viser at de bønner Guds trofaste tjenere beder, virkelig gavner dem. (Lukas 22:40; Jakob 5:13) Ja, bøn kan i høj grad være til gavn for os åndeligt, følelsesmæssigt og endda fysisk. Hvordan det?

Lad os forestille os at du har et barn som får en gave. Ville du lære ham at det er nok at føle taknemmelighed? Eller ville du lære ham at give udtryk for sin taknemmelighed? Når vi sætter ord på vigtige følelser, fokuserer vi på dem og forstærker dem ligefrem. Gælder det også når vi taler med Gud? Ja! Lad os se på nogle eksempler.

Bøn i form af taksigelse. Når vi takker vores Fader for det gode der sker os, er vi opmærksomme på vores velsignelser. Som følge heraf bliver vi gladere, mere taknemmelige og mere positive. — Filipperne 4:6.

Eksempel: Jesus udtrykte sin taknemmelighed for den måde hvorpå hans Fader hørte og besvarede hans bønner. — Johannes 11:41.

Bøn om tilgivelse. Når vi beder Gud om tilgivelse, styrker vi vores samvittighed, viser oprigtig anger og bliver mere bevidste om hvor alvorlig synden er. Vi behøver heller ikke længere at være tynget af skyldfølelse.

Eksempel: I en bøn gav David udtryk for anger og sorg. — Salme 51.

Bøn om vejledning og visdom. Når vi beder Jehova om vejledning eller visdom til at træffe gode beslutninger, hjælper det os til at være ydmyge. Det minder os om vores begrænsninger og hjælper os til at opbygge tillid til vores himmelske Fader. — Ordsprogene 3:5, 6.

Eksempel: Salomon bad ydmygt om vejledning og visdom for at kunne regere over Israel. — 1 Kongebog 3:5-12.

Bøn under trængsel. Hvis vi udøser vores hjerte for Gud når vi udsættes for pres og frustrationer, opnår vi lindring, og vi støtter os til Jehova snarere end til os selv. — Salme 62:8.

Eksempel: Kong Asa bad da han stod over for en frygtindgydende fjende. — 2 Krønikebog 14:11.

Bøn for andre som har behov for hjælp. Sådanne bønner hjælper os til at blive mere medfølende og undgå selviskhed.

Eksempel: Jesus bad for sine disciple. — Johannes 17:9-17.

Bøn i form af lovprisning. Når vi priser Jehova for hans underfulde gerninger og egenskaber, vil vi få større respekt for ham, og vores værdsættelse af ham vil øges. Denne form for bøn kan også hjælpe os til at få et nærmere forhold til vores Gud og Fader.

Eksempel: David lovpriste begejstret Gud for hans skaberværk. — Salme 8.

Endnu et gode vi kan opnå gennem bønnen, er „Guds fred, som overgår al forstand“. (Filipperne 4:7) At kunne finde sindsro i denne urolige verden er virkelig en sjælden gave. Det gavner os oven i købet fysisk. (Ordsprogene 14:30) Men opnås det udelukkende i kraft af vores egne bestræbelser? Eller afhænger det af noget større og vigtigere?

Bøn gavner os på mange områder — fysisk, følelsesmæssigt og frem for alt åndeligt