Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 Undervis dine børn

Hvorfor Jesus ikke skyndte sig

Hvorfor Jesus ikke skyndte sig

JESUS har lige hørt at hans gode ven Lazarus er meget syg. Det har han fået at vide af en budbringer fra Lazarus’ søstre Maria og Marta. Budbringeren er kommet fra Betania, hvor Lazarus og hans søstre bor. Søstrene er overbeviste om at Jesus kan helbrede deres bror selvom de bor langt væk, helt ovre på den anden side af Jordanfloden. De ved at Jesus tidligere har helbredt nogle på afstand. — Mattæus 8:5-13; Johannes 11:1-3.

Da budbringeren når frem til Jesus og fortæller ham den sørgelige nyhed, gør han ikke noget ved det. Bibelen siger: ’Han blev to dage på det sted han var.’ (Johannes 11:6) Ved du hvorfor Jesus ikke skyndte sig af sted for at hjælpe Lazarus? — * Jo, nu skal du høre.

Jesus ved at Lazarus er død af sin sygdom. Derfor siger han til sine apostle: „Lad os gå til Judæa igen.“ Men de protesterer: „For nylig søgte judæerne at stene dig, og så går du igen dertil?“ Jesus forklarer: „Lazarus, vor ven, er gået til hvile, men jeg tager hen for at vække ham af søvnen.“

„Herre, hvis han er gået til hvile,“ siger apostlene, „vil han blive rask.“ Så siger Jesus: „Lazarus er død.“ Derefter siger han noget der må have overrasket dem: „For jeres skyld glæder jeg mig over at jeg ikke var der . . . Men lad os gå til ham.“

Modigt udbryder Thomas: ’Lad os gå, så vi kan dø sammen med ham.’ Thomas er klar over at fjenderne igen vil forsøge at slå Jesus ihjel, og at apostlene måske også vil blive dræbt. Alligevel tager de alle sammen af sted. Cirka to dage senere når de frem til Betania, Lazarus’ hjemby, der ligger omkring tre kilometer fra Jerusalem. — Johannes 11:7-18.

Ved du hvorfor Jesus er glad for at han ikke kom noget før? — Jesus havde tidligere oprejst nogen, men de havde kun været døde i nogle få timer da han gav dem livet igen. (Lukas 7:11-17, 22; 8:49-56) Lazarus har derimod ligget i graven i flere dage. Ingen kan sætte spørgsmålstegn ved at han virkelig er død.

Da Lazarus’ søster Marta hører at Jesus nærmer sig Betania, løber hun ud for at møde ham. „Herre, hvis du havde været her, var min broder ikke død,“ siger hun. „Din broder skal opstå,“ lover Jesus. Marta løber tilbage og siger hemmeligt til sin søster, Maria: „Læreren er her og kalder på dig.“

 Maria går med det samme ud for at møde Jesus. De der er hos Maria, tror at hun går ud til graven, så de følger efter hende. Da Jesus ser at Maria og folkemængden græder, begynder Jesus også at græde. Inden længe kommer de alle sammen til graven, som er spærret med en stor sten. Jesus befaler: „Tag stenen væk.“ Men Marta protesterer: „Herre, på nuværende tidspunkt må han stinke, for det er fjerde dag.“

Folkene adlyder Jesus og fjerner stenen. Derefter beder han til Gud og takker ham på forhånd for den kraft han véd Gud vil give ham til at oprejse Lazarus. Jesus råber med høj røst: „Lazarus, kom ud!“ Og Lazarus kommer ud, „omvundet med tøjstrimler“. Jesus siger derfor: „Løs ham og lad ham gå.“ — Johannes 11:19-44.

Forstår du nu bedre hvorfor Jesus ikke skyndte sig? — Han vidste at han kunne aflægge et bedre vidnesbyrd om sin Fader, Jehova, ved at vente. Og fordi han valgte det bedste tidspunkt, fik mange tro på Gud. (Johannes 11:45) Kan du se hvad vi kan lære af Jesu eksempel? —

Du har også mulighed for at vælge et godt tidspunkt til at fortælle om de fantastiske ting Gud har gjort og vil gøre. Måske er det noget du kan fortælle dine klassekammerater eller lærere om. Nogle børn har endda benyttet de muligheder der er opstået i timerne, til at fortælle om de storslåede ting Guds rige vil gøre for menneskene. Du kan naturligvis ikke oprejse de døde, men du kan hjælpe andre til at lære den Gud at kende som kan og vil give vores kære livet igen.

^ par. 4 Hvis du læser denne artikel sammen med et barn, så læg mærke til at en tankestreg efter et spørgsmål skal minde dig om at holde en pause så barnet kan svare.