Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Juni 2010

 Undervis dine børn

De der skrev om Jesus

De der skrev om Jesus

KAN du lide at læse om Jesus, måske sammen med andre? — * Faktisk har Jesus ikke selv skrevet noget af det der står i Bibelen. Men der er otte bibelskribenter som fortæller os meget om ham. De levede alle samtidig med Jesus, og de fortæller os hvad han lærte andre. Kender du navnene på alle otte? — Der er Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Og så er der Peter, Jakob, Judas og Paulus. Hvad ved du om dem? —

Lad os først tale om de tre skribenter som hørte til Jesu 12 apostle. Ved du hvad de hedder? — Peter, Johannes og Mattæus. Peter skrev to breve til sine trosfæller. Han fortalte om noget af det han vidste Jesus havde sagt og gjort. Slå op i Bibelen og læs Andet Petersbrev 1:16-18. Her fortæller Peter om dengang han hørte Jehova Gud tale til Jesus fra himmelen. — Mattæus 17:5.

Apostelen Johannes skrev fem af Bibelens bøger. Johannes lå til bords ved siden af Jesus under hans sidste måltid sammen med disciplene, og han var også til stede da Jesus døde. (Johannes 13:23-26; 19:26) Johannes skrev en af de fire beretninger i Bibelen der handler om Jesu liv. De kaldes evangelierne. Han nedskrev også den åbenbaring som han fik af Jesus, og de tre breve i Bibelen som er opkaldt efter ham. (Åbenbaringen 1:1) Den tredje af Jesu apostle som var med til at skrive Bibelen, var Mattæus. Han havde været skatteopkræver.

To af bibelskribenterne kendte Jesus på en særlig måde. Det var hans yngre halvbrødre, altså Josef og Marias børn. (Mattæus 13:55) Til at begynde med var de ikke Jesu disciple. De syntes endda at han var lidt skør fordi han forkyndte så ivrigt. (Markus 3:21) Hvem var disse brødre? — Den ene hed Jakob. Han skrev Jakobs Brev. Og den anden hed Judas. Han skrev Judas’ Brev. — Judas 1.

To andre der skrev om Jesu liv, er Markus og Lukas. Markus’ mor, Maria, havde et stort hus i Jerusalem. Her mødtes de første kristne, deriblandt apostelen Peter. (Apostelgerninger 12:11, 12) Da Jesus flere år tidligere havde fejret påsken sammen med apostlene for sidste gang, var det sandsynligvis Markus der fulgte efter dem da de senere gik ud til Getsemane Have. Da Jesus blev arresteret, greb soldaterne fat i Markus, men han slap væk uden sine klæder. — Markus 14:51, 52.

Lukas var en veluddannet læge som åbenbart blev en discipel efter at Jesus var død. Han foretog et omhyggeligt studium af Jesu liv og skrev en klar og nøjagtig beretning om det. Han rejste rundt sammen med apostelen Paulus, og senere skrev han også den bog i Bibelen der hedder Apostelgerninger. — Lukas 1:1-3; Apostelgerninger 1:1.

 Paulus er den ottende skribent der skrev om Jesus. Han var elev af den berømte lovlærer Gamaliel. Paulus, som dengang hed Saulus, blev opdraget og undervist af farisæerne. Han hadede derfor Jesu disciple og var med til at få dem slået ihjel. (Apostelgerninger 7:58–8:3; 22:1-5; 26:4, 5) Ved du hvordan Paulus lærte sandheden om Jesus at kende? —

Nu skal du bare høre. Paulus var på vej til Damaskus for at arrestere nogle af Jesu disciple da han pludselig blev blindet af et skarpt lys fra himmelen. Han hørte en stemme sige: „Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?“ Det var Jesus der talte! Han gav Paulus besked på at gå ind i Damaskus. Derefter sendte han disciplen Ananias hen for at tale med Paulus. Sådan gik det til at Paulus blev en af Jesu disciple. (Apostelgerninger 9:1-18) Paulus skrev 14 af Bibelens bøger, fra Romerbrevet til Hebræerbrevet.

Er du begyndt at læse det der står i Bibelen om Jesus, eller at få nogen til at læse det op for dig? — Noget af det bedste du kan gøre i dit liv, er at begynde allerede nu, mens du er ung, med at lære hvad Bibelen siger om Jesus.

^ par. 3 Hvis du læser denne artikel sammen med et barn, så læg mærke til at en tankestreg efter et spørgsmål skal minde dig om at holde en pause så barnet kan svare.