Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  Marts 2010

Er Bibelen Guds ord?

Er Bibelen Guds ord?

„Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed, så Guds-mennesket kan være fuldt ud dygtigt, fuldt udrustet til enhver god gerning.“ — 2 TIMOTEUS 3:16, 17.

DISSE ord af apostelen Paulus udtrykker på en enestående og magtfuld måde hvor stor værdi Bibelen har! Paulus omtalte selvfølgelig specifikt den del af Bibelen der var til rådighed dengang — de skrifter som mange kalder Det Gamle Testamente. Men i princippet gælder hans ord alle Bibelens 66 bøger, herunder dem der blev skrevet af Jesu trofaste disciple i det første århundrede.

Regner du Bibelen for at være lige så værdifuld som Paulus gjorde? Tror du at bibelskribenterne virkelig blev inspireret af Gud? Det gjorde de kristne i det første århundrede. Og den opfattelse ændrede sig ikke i mange hundrede år. For eksempel betragtede den engelske præst John Wycliffe, som levede i det fjortende århundrede, Bibelen som „sandhedens ufejlbarlige regelsæt“. The New Bible Dictionary siger i en kommentar til ovenstående ord af Paulus at guddommelig „inspiration derfor garanterer at alt det Bibelen fremholder, er sandt“.

Holdningerne til Bibelen ændrer sig

I nyere tid har tilliden til Bibelens autoritet imidlertid været for nedadgående. „I teorien betragter alle kristne [stadig] Bibelen som en autoritet der både leder dem i deres liv og former deres trosopfattelse,“ siger håndbogen The World’s Religions. Men i praksis er  dette ikke længere tilfældet. I dag betragter mange blot Bibelen som „upålidelige menneskelige overleveringer“. Selvom de anerkender at bibelskribenterne var mænd med stor åndelig indsigt, betragter de dem alligevel blot som fejlbarlige mennesker der bestræbte sig for at forklare dybe åndelige sandheder, men manglede den viden og oplysning vi har i dag.

I virkeligheden er der nu om dage meget få der lader deres tanker og handlinger forme af Bibelen. Har du for eksempel ikke ofte hørt folk sige at Bibelens moralnormer er gammeldags og ubrugelige? Mange føler sig fri til at udvande Bibelens love og principper — eller endog helt at ignorere dem hvis det passer dem. Nogle af dem der hævder at være kristne, har ingen skrupler ved at ignorere det Bibelen siger om utugt, ægteskabsbrud, uærlighed og drikkeri. — 1 Korinther 6:9, 10.

Hvorfor er det blevet sådan? I begyndelsen af det 20. århundrede pegede arkæologen sir Charles Marston på én af grundene. I sin bog The Bible Is True skrev han at folk var for hurtige til „blindt at acceptere mange af de spekulationer som moderne skribenter gav udtryk for“ når de angreb Bibelens troværdighed. Gælder det også i dag? Hvordan skal man betragte de opfattelser og teorier som bliver fremholdt af forskere der undergraver tilliden til Bibelen? Læs hvad den næste artikel har at sige om det.