Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2009

Vidste du det?

Vidste du det?

 Vidste du det?

Hvordan førte en folketælling til at Jesus blev født i Betlehem?

Ifølge Lukasevangeliet befalede kejser Augustus at der skulle foretages en folketælling i hele Romerriget, og det førte til at „alle tog af sted, hver til sin by, for at blive indskrevet“. (Lukas 2:1-3) Josef, Jesu adoptivfar, kom fra byen Betlehem, så Josef og Maria måtte rejse dertil for at efterkomme dekretet; af den grund blev Jesus født i Betlehem. Sådanne mønstringer eller indskrivninger blev foretaget af hensyn til skatteopkrævning og udskrivning til militærtjeneste.

Da romerne erobrede Ægypten i år 30 f.v.t., havde det ægyptiske bureaukrati allerede god erfaring med folketællinger. Nogle forskere mener at romerne overtog ægypternes folketællingssystem og brugte lignende fremgangsmåder i den øvrige del af Romerriget.

Der findes vidnesbyrd om en sådan indskrivning i et dekret udstedt af den romerske landshøvding i Ægypten i 104 e.v.t. Et håndskrift af dekretet opbevares nu på British Library, og der står: „Gaius Vibius Maximus, præfekt i Ægypten (siger): Fordi tiden er kommet til folketællingen fra hus til hus, er det bydende nødvendigt at alle som af en eller anden grund ikke er bosat i deres landsdel, vender tilbage til deres hjemstavn for at de kan fuldføre folketællingen på normal vis, og for at de omhyggeligt kan tage vare på dyrkningen af deres arvelod.“

Hvorfor planlagde Josef at give Maria en skilsmisseattest når de kun var forlovede?

Ifølge Mattæusevangeliet var Maria „lovet bort til ægteskab med Josef“ dengang han fandt ud af at hun var gravid, men de var endnu ikke blevet gift. Josef vidste ikke at Maria var blevet gravid „ved hellig ånd“, så han må have troet at hun havde været ham utro, og derfor planlagde han at lade sig skille fra hende. — Mattæus 1:18-20.

Blandt jøderne blev forlovede par betragtet som værende gift. Men de begyndte ikke at leve sammen som mand og hustru før bryllupsceremonien var overstået. Forlovelsen blev betragtet som bindende, så hvis ægteskabet ikke blev indgået — fordi brudgommen skiftede sind eller af en anden grund — kunne den unge kvinde ikke gifte sig med en anden før hun havde en skilsmisseattest. Hvis hendes forlovede døde før brylluppet, blev hun betragtet som enke. Men hvis hun bedrev utugt i forlovelsesperioden, blev hun dømt til døden som ægteskabsbryderske. — 5 Mosebog 22:23, 24.

Josef var tydeligvis klar over hvilke følger det ville få for Maria hvis hun blev til offentlig skam og skændsel. Selvom han følte sig forpligtet til at bringe sagen for de rette myndigheder, ønskede han at beskytte hende og afværge en skandale. Derfor besluttede han at skille sig fra hende i stilhed. Når alt kom til alt, ville en enlig mors skilsmisseattest være et bevis på at hun havde været gift.

[Illustration på side 16]

Dekret om folketælling udstedt af romersk landshøvding i Ægypten i 104 e.v.t.

[Kildeangivelse]

© The British Library Board, alle rettigheder forbeholdt (P.904)