Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2009

Gud har omsorg for os — hvordan vi kan vide det

Gud har omsorg for os — hvordan vi kan vide det

 Gud har omsorg for os — hvordan vi kan vide det

HVIS Gud elsker os, hvorfor er der da så mange lidelser? Det er et gammelt men vigtigt spørgsmål, et som folk har spekuleret på i tusinder af år. Når man som menneske holder af en anden, ønsker man ikke at denne person på nogen måde skal lide, og hvis han eller hun kommer ud for problemer, vil man prøve at hjælpe vedkommende. Lidelserne i verden får derfor mange mennesker til at mene at Gud slet ikke interesserer sig for os. I betragtning af dette kan det være på sin plads at undersøge vidnesbyrd om at Gud elsker os og har omsorg for os.

Skaberværket vidner om Guds kærlighed

Jehova Gud er „den der frembragte himmelen og jorden og havet og alt hvad der er i dem“. (Apostelgerninger 4:24) Når vi tænker dybere over det Jehova har frembragt, kan vi tydeligt se at han interesserer sig for os. Tænk for eksempel over nogle af de ting som giver dig glæde. Kan du for eksempel godt lide lækker mad? Jehova kunne have nøjedes med at give os én slags føde som vi kunne opretholde livet ved. Men i stedet har han frembragt en rig variation af føde som fryder ganen. Jehova har  også sørget for at der på jorden er mange forskellige slags træer, blomster og smukke områder som gør livet både behageligt og interessant.

Tænk også på den måde vi er dannet på. Vores humoristiske sans og evne til at nyde musik og skønhed er ikke nødvendig for at leve — det er gaver fra Gud som beriger vores liv. Og tænk på dit forhold til andre mennesker. Hvem kan ikke lide at være sammen med gode venner eller at blive omfavnet af en man holder af? Ja, selve evnen til at vise kærlighed er en gave fra Gud, som selv viser kærlighed! Eftersom Gud har givet menneskene evnen til at vise kærlighed, må den egenskab være en del af hans egen personlighed.

Bibelen forsikrer os om at Gud elsker os

Bibelen siger at Gud er kærlighed. (1 Johannes 4:8) Hans kærlighed kommer ikke alene til udtryk i skaberværket, men også i hans ord, Bibelen. Bibelen indeholder for eksempel retningslinjer der bidrager til et godt helbred, tilskynder til mådehold i alt og advarer mod drikkeri og fråseri. — 1 Korinther 6:9, 10.

Bibelen giver også klog vejledning om hvordan vi kan komme godt ud af det med andre. Den tilskynder os til at vise kærlighed og at behandle andre respektfuldt, værdigt og venligt. (Mattæus 7:12) Den fordømmer gerninger og holdninger som gør andre ondt — begærlighed, sladder, misundelse, utroskab og mord. Hvis alle prøvede at leve efter den gode vejledning der findes i Bibelen, ville der helt sikkert være langt færre lidelser i verden.

Det største bevis på Guds kærlighed er dog at Gud gav sin søn, Jesus, for at løskøbe menneskeheden. I Johannes 3:16 står der: „Gud elskede verden så meget at han gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv.“ Jehova har altså allerede taget skridt til én gang for alle at gøre ende på døden og enhver form for lidelse. — 1 Johannes 3:8.

Som vi kan se, er der mange vidnesbyrd om at Jehova elsker os. Så han ønsker tydeligvis ikke at vi skal lide. Han vil gribe ind for at fjerne lidelser. Og vi er ikke ladt i mørke om hvordan han vil gøre det, for det forklarer Bibelen os nøjagtigt.

[Illustration på side 4]

Evnen til at vise kærlighed er en gave fra Gud, som selv viser kærlighed