Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2009

Et globalt problem kræver en global løsning

Et globalt problem kræver en global løsning

  Et globalt problem kræver en global løsning

OVERALT er der folk der lider, og mange viser stor medfølelse ved at forsøge at hjælpe dem. Læger og sygeplejersker, for eksempel, arbejder ofte i mange timer for at hjælpe syge og sårede. Brandmænd, politibetjente, lovgivere, redningsfolk og nødhjælpsarbejdere prøver at lindre andres smerte eller forhindre at de lider. En sådan indsats er i høj grad med til at hjælpe mennesker på det personlige plan, men ingen enkeltperson eller organisation er i stand til helt at fjerne lidelserne i verden. Gud, derimod, både kan og vil sørge for en global løsning.

Det bliver vi forsikret om i den sidste bog i Bibelen: „[Gud] vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, heller ikke sorg eller skrig eller smerte skal være mere. Det som var før er forsvundet.“ (Åbenbaringen 21:4) Tænk på hvor mange  mennesker der vil blive berørt af dette. Guds hensigt — at han vil fjerne alle lidelser — er indeholdt i dette løfte. Han vil befri jorden for krig, sult, sygdom, uretfærdighed og onde mennesker. Det er der ingen mennesker der kan.

Hvad Guds rige vil gøre

Gud vil opfylde sine løfter ved hjælp af den næstmægtigste person i universet — den opstandne Jesus Kristus. Snart vil Jesus herske uindskrænket som konge over hele jorden. Til den tid vil menneskene ikke længere blive styret af jordiske konger, præsidenter eller politikere. De vil være underlagt én konge og én regering, Guds rige.

Dette rige vil fjerne alle jordiske regeringer. Bibelen har for længe siden forudsagt: „Himmelens Gud [vil] oprette et rige som aldrig vil blive ødelagt. Og riget vil ikke blive overdraget til noget andet folk. Det vil knuse og gøre ende på alle disse riger, men selv bestå evindelig.“ (Daniel 2:44) Alle mennesker på jorden vil da være forenede under et retfærdigt styre — Guds rige.

Da Jesus var her på jorden som menneske, talte han ofte om dette rige. Han omtalte det i den bøn der er kendt som Fadervor, hvor han lærte sine disciple at bede: „Lad dit rige komme. Lad din vilje ske, som i himmelen, således også på jorden.“ (Mattæus 6:10) Læg mærke til at Jesus forbandt Riget med at Guds vilje ville ske på jorden. Det er Guds vilje at lidelserne på hele jorden skal fjernes.

Guds retfærdige styre vil indføre nogle vidunderlige forhold som ingen jordisk regering kan indføre. Som nævnt i forrige artikel har Jehova givet sin søn som løsesum så menneskene kan få evigt liv. Under Guds riges kærlige styre vil de blive mere og mere fuldkomne. Med hvilket resultat? Jehova „vil opsluge døden for bestandig, og den suveræne Herre, Jehova, vil tørre tårerne af alle ansigter“. — Esajas 25:8.

Nogle vil måske spørge: ’Hvorfor har Gud endnu ikke grebet ind i forholdene? Hvad venter han på?’ Jehova kunne have gjort noget for længe siden for at fjerne alle lidelser eller endog forhindre at de opstod. I stedet har han tilladt lidelserne at fortsætte, ikke ud fra et egoistisk motiv, men for at det kan komme hans jordiske børn til evig gavn. Kærlige forældre ville tillade at deres barn kom ud for vanskeligheder hvis de vidste at det på længere sigt ville gavne barnet. På samme måde har Jehova gode grunde til at tillade at mennesker udsættes for lidelser for en tid, og Bibelen gør rede for disse grunde. De har blandt andet at gøre med den frie vilje, synd og et stridsspørgsmål angående Jehovas ret til at herske. Bibelen fortæller desuden at en ond åndeskabning i en begrænset periode har fået lov til at styre verden. *

Pladsen tillader ikke at vi kommer nærmere ind på disse grunde, men der er to faktorer der kan give os håb og opmuntring. Den første er: De velsignelser Jehova bringer, vil langt opveje de lidelser vi måske har været ude for. Og Gud giver os denne forsikring: „Det tidligere vil ikke blive husket, og det vil ikke opkomme i hjertet.“ (Esajas 65:17) Gud vil én gang for alle råde bod på de sorger og lidelser som har været en følge af at det onde er blevet tilladt for en tid.

Den anden faktor er: Jehova har en fastsat tid for hvornår han vil gøre ende på lidelser. Vi husker at profeten Habakkuk spurgte hvor længe Jehova ville tillade vold og strid. Jehova svarede: „Synet rækker frem til den fastsatte tid . . . Det vil ikke være forsinket.“ (Habakkuk 2:3) Som vi skal se i den næste artikel, er denne „fastsatte tid“ nær.

[Fodnote]

^ par. 9 Grundene til at Gud tillader lidelser, uddybes i kapitel 11 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?, udgivet af Jehovas Vidner.

 [Ramme på side 7]

Skriftsteder der fortæller om en lys fremtid

INGEN KRIGE:

„Kom og betragt hvad Jehova har gjort, hvordan han har udført forfærdende ting på jorden. Han standser krige indtil jordens ende.“ — Salme 46:8, 9.

DØDE VIL BLIVE OPREJST:

„Der vil finde en opstandelse sted af både retfærdige og uretfærdige.“ — Apostelgerninger 24:15.

MAD TIL ALLE:

„Der vil være en overflod af korn på jorden; på bjergenes top vil det bugne.“ — Salme 72:16.

INGEN SYGDOMME:

„Ingen indbygger siger: ’Jeg er syg.’“ — Esajas 33:24.

DE ONDE VIL VÆRE BORTE:

„De ugudelige skal udryddes fra jorden, og forræderne skal rives bort fra den.“ — Ordsprogene 2:22.

DER VIL RÅDE RETFÆRDIGHED:

„Se! En konge [Kristus Jesus] skal regere med retfærdighed, og fyrster skal herske med ret.“ — Esajas 32:1.

[Illustrationer på side 7]

Guds rige vil råde bod på enhver lidelse vi har måttet udholde