Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  December 2009

Besøgte tre vise mænd virkelig spædbarnet Jesus?

Besøgte tre vise mænd virkelig spædbarnet Jesus?

  Læsere spørger

Besøgte tre vise mænd virkelig spædbarnet Jesus?

Overalt fra Sydamerika til Østeuropa og Asien er der i juletiden tradition for at lave krybbespil med tre konger, eller vise mænd, der kommer med kostbare gaver til det lille spædbarn Jesus. Er denne beretning sand? Stemmer den med hvad der faktisk skete? Lad os undersøge det nærmere.

I to af evangelieberetningerne, Mattæus’ og Lukas’, beskrives omstændighederne omkring Jesu fødsel. Disse beretninger viser at de eneste der besøgte den nyfødte Jesus, var nogle simple hyrder fra omkringliggende marker. De såkaldte konger, eller vise mænd, var i virkeligheden astrologer, ikke kongelige, og Bibelen siger ikke noget om hvor mange der var. Astrologerne kom ikke til en nyfødt i en krybbe; Jesus var et lille barn og boede i et hus. Faktisk bragte astrologerne Jesu liv i fare ved deres besøg!

Lad os se lidt nærmere på hvad Lukas siger angående Jesu fødsel: „Der [var] . . . hyrder som levede udendørs og holdt vagt over deres hjord om natten. Og pludselig stod Jehovas engel hos dem, og . . . sagde til dem: ’. . . I vil finde et spædbarn der er svøbt i bind og ligger i en krybbe.’ . . . Og de skyndte sig af sted og fandt både Maria og Josef, og spædbarnet som lå i krybben.“ — Lukas 2:8-16.

Josef, Maria og hyrderne var de eneste der var til stede sammen med Jesusbarnet. Lukas nævner ingen andre i sin beskrivelse.

Lad os nu se på beretningen i Mattæus 2:1-11. Den danske autoriserede oversættelse gengiver det således: „Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem . . . Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria.“

Læg mærke til at gæsterne ikke bliver omtalt som „tre vise mænd“, men blot som „vise mænd“. Læg også mærke til at mændene først rejste fra Østerland til Jerusalem, ikke til Jesu fødeby, Betlehem. Da de omsider nåede frem til Betlehem, var Jesus et ’barn’ — ikke et spædbarn — og han var ikke længere i en stald, men i et hus.

Der hvor den danske autoriserede oversættelse bruger udtrykket „vise mænd“ i sin beskrivelse af de besøgende, bruger andre oversættelser udtryk som „astrologer“ og „stjernetydere“. I bogen A Handbook on the Gospel of Matthew står der at udtrykket „vise mænd“ er oversat fra „et græsk navneord der oprindelig blev brugt om persiske præster som var eksperter i astrologi“. The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words definerer ordet som „en troldmand, mager, en der foregiver at have magiske kræfter, en professor i trolddomskunst“.

Astrologi og trolddomskunst er stadig populært i dag, men Bibelen advarer imod sådanne ting. (Esajas 47:13-15) De er begge en form for spiritisme, og Jehova afskyr spiritisme. (5 Mosebog 18:10-12) Gud ville derfor ikke bekendtgøre for astrologerne at Jesu var blevet født. Men i en drøm gav Gud dem en advarsel imod at vende tilbage til den onde kong Herodes, da han ønskede at dræbe Jesus. Så „de [rejste] hjem til deres eget land ad en anden vej“. — Mattæus 2:11-16.

Det er klart at sande kristne ikke ønsker at videreføre en opdigtet beretning om Jesu fødsel som giver et usandt billede af det der virkelig fandt sted.