Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  November 2009

6. myte: Gud godkender brugen af billeder i tilbedelsen

6. myte: Gud godkender brugen af billeder i tilbedelsen

Hvor stammer myten fra?

„Billeder var ukendte i de første kristnes tilbedelse. . . . Accepten af billeder i kirken i det 4. og det 5. århundrede blev forsvaret ud fra teorien om at mennesker der var uvidende, lettere kunne lære kristendommen at kende gennem dem end gennem prædikener eller bøger.“ — Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature af McClintock og Strong, bind 4, side 503 og 504.

Hvad siger Bibelen?

„Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem.“ (2 Mosebog 20:4, 5, da. aut.) Apostelen Johannes skrev til de kristne i det første århundrede: „Kære børn, vogt jer for afguderne!“ — 1 Johannes 5:21, da. aut.

Er billeder, som kirkerne hævder det, blot en hjælp til at nærme sig og ære det de repræsenterer? The Encyclopedia of Religion siger: „Til at begynde med kan billeder fortrinsvis have været brugt til undervisning og udsmykning; det var i det mindste grundlaget for at retfærdiggøre brugen af dem. Men det må indrømmes at de i løbet af kort tid kom til at indgå i selve tilbedelsen. Det gjaldt især de ikoner som kom til at indtage en fremtrædende plads i den ortodokse kirke.“ Profeten Esajas spurgte imidlertid med rette: „Hvem kan I sammenligne Gud med? Hvilket billede kan I fremstille af ham?“ — Esajas 40:18, The New Jerusalem Bible.

Sammenlign disse vers fra Bibelen: Esajas 44:13-19; Apostelgerninger 10:25, 26; 17:29; 2 Korinther 5:7

FAKTUM:

Gud godkender ikke brugen af billeder i tilbedelsen

AFVIS MYTER — HOLD DIG TIL SANDHEDEN

Hvad er da konklusionen efter denne korte gennemgang af nogle af de myter som mange kirker endnu holder i hævd? At disse „udspekulerede fabler [græsk: myʹthos]“ ikke kan stå mål med Bibelens enkle og trosstyrkende budskab. — 2 Peter 1:16, da. aut.

Hold dig derfor ikke tilbage fra med åbent sind at sammenligne det du har lært, med Guds ord — kilden til sandheden. (Johannes 17:17) I så fald vil du erfare opfyldelsen af dette løfte: „I skal kende sandheden, og sandheden skal frigøre jer.“ — Johannes 8:32.