Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

4. myte: Gud er en treenighed

4. myte: Gud er en treenighed

Hvor stammer myten fra?

„Man kan få det indtryk at treenighedsdogmet, når alt kommer til alt, er opfundet i slutningen af det 4. århundrede. I en vis forstand er dette sandt . . . Formuleringen ’én Gud i tre Personer’ var ikke helt fastlagt og ikke fuldt optaget i det kristne liv og den kristne trosbekendelse før i slutningen af det 4. århundrede.“ — New Catholic Encyclopedia (1967), bind 14, side 299.

„Koncilet i Nikæa mødtes den 20. maj 325. Konstantin førte selv forsædet, ledede aktivt drøftelserne og foreslog personligt . . . den afgørende formulering som udtrykte Kristi forhold til Gud i den trosbekendelse der blev udstedt af koncilet: ’af samme væsen som Faderen’ . . . Af frygt for kejseren underskrev biskopperne, med kun to undtagelser, trosbekendelsen, mange af dem meget imod deres vilje.“ — Encyclopædia Britannica (1970), bind 6, side 386.

Hvad siger Bibelen?

„Fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side. Og han sagde: ’Nu ser jeg himlen åben og Menneskesønnen stå ved Guds højre side.’“ — Apostelgerninger 7:55, 56, da. aut.

Hvad åbenbarede dette syn? Fyldt med Guds aktive kraft så Stefanus Jesus „stående ved Guds højre side“. Det er altså tydeligt at Jesus efter sin opstandelse til himmelen ikke var identisk med Gud, men derimod et adskilt åndevæsen. Beretningen nævner ikke noget om en tredje person ved Guds side. Trods forsøg på at finde støtte for treenighedslæren i Bibelen skrev den dominikanske præst Marie-Émile Boismard i sin bog À l’aube du christianisme — La naissance des dogmes (Ved kristendommens daggry — dogmernes tilblivelse): „Intet sted i Det Nye Testamente . . . læser man om tre personer i én Gud.“

Treenighedsdogmet som Konstantin forsøgte at fremme, havde til formål at sætte en stopper for de uoverensstemmelser der var i kirken i det fjerde århundrede. Men faktisk blev det årsag til endnu et stridsspørgsmål: Var Maria, kvinden som havde født Jesus, „Guds Moder“?

Sammenlign disse vers fra Bibelen: Mattæus 26:39; Johannes 14:28; 1 Korinther 15:27, 28; Kolossenserne 1:15, 16

FAKTUM:

Treenighedsdogmet blev opfundet i slutningen af det fjerde århundrede