Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Lader du Gud tale til dig hver dag?

Lader du Gud tale til dig hver dag?

HVOR ofte ser du dig selv i et spejl? De fleste af os gør det hver dag — ja, måske flere gange om dagen. Hvorfor? Fordi vi går op i hvordan vi ser ud.

At læse i Bibelen kan sammenlignes med at se sig selv i et spejl. (Jakob 1:23-25) Budskabet i Guds ord virker på os så vi kan se os selv som vi virkelig er. Det „trænger så langt ind at det deler sjæl og ånd“. (Hebræerne 4:12) Med andre ord adskiller budskabet det vi ser ud til at være, fra det vi virkelig er inderst inde. Det viser os, ligesom et spejl, hvilke ting vi må rette.

Bibelen afslører ikke blot på hvilke områder vi må foretage nogle forandringer, men den hjælper os også til at få det gjort. Apostelen Paulus skrev: „Hele Skriften er inspireret af Gud og gavnlig til undervisning, til retledning, til reformering, til optugtelse i retfærdighed.“ (2 Timoteus 3:16, 17) Bemærk at tre af de fire gavnlige virkninger som her bliver fremhævet, nemlig retledning, reformering og optugtelse, indbefatter at vi må gøre visse forandringer — både i vores indstilling og vores måde at leve på. Hvis vi har brug for jævnligt at se os i et spejl for at sikre os at vores udseende er i orden, hvor meget mere har vi da ikke brug for jævnligt at læse i Guds ord!

Efter at Jehova Gud havde udnævnt Josua til at lede nationen Israel, sagde han til ham: „Denne lovbog skal ikke vige fra din mund, og du skal læse dæmpet i den dag og nat, for at du kan tage vare på at handle efter alt hvad der står skrevet i den; for da vil du have lykken med dig på din vej og da vil du handle med indsigt.“ (Josua 1:8) Ja, for at tingene kunne lykkes for Josua, måtte han læse i Guds ord „dag og nat“, altså regelmæssigt.

De første vers i Salmernes Bog peger også på de gavnlige virkninger af regelmæssig bibellæsning: „Lykkelig er den mand der ikke har vandret efter de ugudeliges råd, og ikke har stået på synderes vej, og ikke har siddet på spotteres plads. Men til Jehovas lov har han lyst, og i hans lov læser han dæmpet dag og nat. Og han skal blive som et træ, plantet ved strømme af vand, der giver sin frugt til tiden og hvis løv ikke visner; og alt hvad han gør, det lykkes.“ (Salme 1:1-3) Vi ønsker bestemt at være som denne mand.

Mange har gjort det til en vane at læse i Bibelen dagligt. Da en mand blev spurgt  hvorfor han læste i Bibelen hver dag, svarede han: „Hvis jeg i løbet af dagen gentagne gange beder til Gud og forventer at han skal høre på mig, bør jeg så ikke også lytte til Gud ved hver dag at læse i hans ord? Hvis man ønsker at være en god ven, vil man nok heller ikke snakke hele tiden så ens ven ikke får et ord indført.“ Det kan der være noget om. Det at læse i Bibelen er ligesom at lytte til Gud, for derigennem bliver vi opmærksomme på hvordan Gud ser på tingene.

Hvordan det kan gennemføres

Måske har du allerede forsøgt at følge et bibellæseprogram. Har du læst hele Bibelen igennem fra ende til anden? Det er en rigtig god måde at blive kendt med dens indhold på. Men nogle der gang på gang er begyndt at læse Bibelen, har opdaget at der let kommer noget i vejen. Er det noget du kan nikke genkendende til? Hvordan kan du få læst hele Bibelen igennem? Hvorfor ikke gøre brug af de to forslag der følger her?

Kan du sætte tid af til daglig bibellæsning?

Læg en plan for hvornår du vil læse i Bibelen i løbet af dagen. Vælg et tidspunkt på dagen hvor der er størst sandsynlighed for at du kan få læst i Bibelen. Hav desuden en nødplan i baghånden hvis du af en eller anden grund ikke kan læse i Bibelen på det pågældende tidspunkt. Ja, overvej i forvejen et alternativt tidspunkt, så der ikke går en eneste dag uden at du får det gjort. Derved gør du som indbyggerne i datidens Berøa. Om dem siges der: „De tog imod ordet med den største iver og undersøgte daglig Skrifterne om disse ting forholdt sig således.“ — Apostelgerninger 17:11.

Sæt dig et bestemt mål. Hvis du for eksempel læser tre til fem kapitler i Bibelen hver dag, vil du have læst den igennem på blot et år. En plan over hvordan det kan gøres, finder du på de følgende sider. Hvorfor ikke træffe en beslutning om at følge dette program? Under overskriften „Dato“ kan du skrive hvornår du planlægger at læse hver gruppe af kapitler. I kolonnen til højre kan du sætte et tjektegn når du har fået læst de enkelte kapitelgrupper. På den måde har du overblik over hvor langt du er kommet.

Når du har fået læst hele Bibelen igennem, hvorfor så lade det være ved det? Du kunne bruge den samme plan til at få det gjort hvert år. Eller hvis du foretrækker at læse Bibelen igennem i et langsommere tempo, kunne du bruge to eller tre dage på at læse hver kapitelgruppe.

Hver gang du læser i Bibelen, vil du opdage noget nyt du kan bruge i dit liv — noget du aldrig før har lagt mærke til. Hvorfor er det sådan? „Denne verdens scene skifter“, og vores liv og omstændigheder ændrer sig også hele tiden. (1 Korinther 7:31) Træf derfor en fast beslutning om at du dagligt vil ’spejle’ dig i Guds ord, Bibelen. På den måde lader du Gud tale til dig hver dag. — Salme 16:8.