Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  August 2009

En tro der fremmer en høj moral

En tro der fremmer en høj moral

EN TRO der ’bærer god frugt’, højner vores tankegang og viser os hvordan vi kan blive bedre mennesker. Den støtter os i vores kamp for at gøre det rette og får det bedste frem i os. Hvordan kan vi vide det?

Læg mærke til hvad apostelen Paulus skrev til de kristne der levede i det første århundrede i Korinth i Grækenland. Denne oldtidsby var berygtet for indbyggernes umoralske livsførelse. Paulus advarede: „Hverken utugtige eller afgudsdyrkere eller ægteskabsbrydere eller mænd, der ligger i med mænd, eller tyve eller griske mennesker, ingen drukkenbolte, ingen spottere, ingen røvere skal arve Guds rige.“ Derefter tilføjede han: „Sådan var nogle af jer engang, men I blev vasket rene, I blev helliget, I blev gjort retfærdige ved Herren Jesu Kristi navn og ved vor Guds ånd.“ (1 Korinther 6:9-11, da. aut.) Her ser vi at mennesker der ikke havde nogen moralnormer, fik hjælp til at blive rene og retskafne tjenere for Gud gennem en tro der ’bærer god frugt’.

I modsætning hertil advarer Bibelen: „Der kommer en tid hvor folk ikke vil følge den sunde lære. I stedet vil de sørge for at få opfyldt deres egne behov og opsøge alle de lærere der siger det de gerne vil høre.“ — 2 Timoteus 4:3, Den Nye Aftale.

Hvad gør de trossamfund du kender? Holder de Bibelens høje moralnormer i hævd? Eller udvander de den klare vejledning der findes i Guds ord, og fortæller kun folk „det de gerne vil høre“?

Som en hjælp til at finde ud af om et bestemt trossamfund bærer god frugt, kunne du måske bruge lidt tid på at besvare de følgende spørgsmål.

EMNE: Ægteskab.

HVAD BIBELEN LÆRER:

„Ægteskabet skal holdes i ære af alle og ægtesengen være ubesmittet; for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere.“ — Hebræerne 13:4, da. aut.

SPØRGSMÅL:

Kræver trossamfundet at de medlemmer der lever sammen som par, skal være lovformeligt gift?

EMNE: Skilsmisse.

HVAD BIBELEN LÆRER:

Da Jesus blev spurgt om der fandtes nogle gyldige grunde til at lade sig skille, sagde han: „Den, der skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.“ — Mattæus 19:9, da. aut.

SPØRGSMÅL:

Respekterer dette religiøse samfund Jesu vejledning og tillader skilsmisse og indgåelse af et nyt ægteskab — men kun i tilfælde af utugt?

EMNE: Kønsmoral.

HVAD BIBELEN LÆRER:

„Hold jer fra utugt! Al anden synd, som et menneske begår, er uden for legemet, men den, der lever utugtigt, synder mod sit eget legeme.“ — 1 Korinther 6:18, da. aut.

„Kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og ligeså opgav mændene den naturlige omgang med  kvinden og optændtes af deres begær efter hinanden; mænd levede skamløst med mænd og pådrog sig derved den straf for deres vildfarelse, som de fortjente.“ — Romerne 1:26, 27, da. aut.

SPØRGSMÅL:

Lærer dette trossamfund at det er en synd hvis en mand og en kvinde der ikke er gift, eller to af samme køn, har seksuel omgang med hinanden?

EMNE: Håndhævelse af Bibelens moralnormer.

HVAD BIBELEN LÆRER:

„I [må ikke] have med nogen at gøre, der har navn af broder, men lever utugtigt eller er grisk eller er en afgudsdyrker eller en spotter eller en drukkenbolt eller en røver. I må heller ikke spise sammen med sådan en.“ (1 Korinther 5:11, da. aut.) Hvilke skridt bør der tages over for dem der siger at de er kristne, men som overtræder Guds bud uden at angre? „Udstød det onde menneske af jeres kreds.“ — 1 Korinther 5:13, da. aut. 1948.

SPØRGSMÅL:

Udelukker dette trossamfund de medlemmer der ignorerer Bibelens normer uden at angre?