Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  August 2009

Er alle religioner lige gode?

Er alle religioner lige gode?

DER findes et utal af religioner i verden. Ifølge en undersøgelse man for nylig har foretaget, findes der på verdensplan 19 større trosretninger og omkring 10.000 mindre trossamfund. Aldrig før har udbuddet af religioner været så stort. Det rejser spørgsmålet: Gør det nogen forskel hvilken religion man vælger?

Nogle siger at de forskellige religioner kan sammenlignes med forskellige veje der fører op ad et bjerg. Det er i deres øjne lige meget hvilken vej man vælger, for alle vejene fører jo samme sted hen. De ræsonnerer som så at hvis der kun er én almægtig Gud, må alle religioner i sidste ende føre til ham.

Fører alle veje til Gud?

Har Jesus Kristus, en af de mest respekterede religiøse lærere i historien, sagt noget om dette spørgsmål? Ja, han sagde til sine disciple: „Gå ind ad den snævre port.“ Hvorfor skulle de det? Han sagde videre: „For vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!“ — Mattæus 7:13, 14, da. aut. (forkortelse for den danske autoriserede oversættelse).

Mente Jesus virkelig at nogle religioner fører ’til fortabelse’? Eller ønskede han blot her at fortælle at det kun er ikketroende der går på den brede vej, mens alle de der tror på Gud — uanset hvilket trossamfund de tilhører — går på den trange vej der fører til livet?

Umiddelbart efter at have nævnt at der kun findes to veje, sagde Jesus: „Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.“ (Mattæus 7:15, da. aut.) Senere sagde han: „Det er ikke alle de der siger ’Herre, Herre’ til mig, der kommer ind i Guds rige. Det sker  kun for dem der gør det min himmelske far vil have.“ (Mattæus 7:21, Den Nye Aftale) Hvis én kaldes profet eller hævder at Jesus er hans „Herre“, er det rimeligt at antage at vedkommende er et troende menneske. Det er altså tydeligt at Jesus her advarede om at ikke alle religioner er lige gode, og at man ikke kan stole på alle religiøse lærere.

Er det muligt at udpege den trange vej?

I betragtning af at ikke alle veje fører til Gud, og at der er tusinder af veje at vælge imellem, hvordan er det så muligt at finde den trange vej der fører til livet? Tænk over følgende illustration: Forestil dig at du er faret vild i en storby. Du beslutter dig for at spørge om vej. Én siger med stor overbevisning at du skal gå til venstre. En anden at du skal gå til højre. En tredje siger at du bare skal gå i den retning du føler er bedst for dig. Til sidst tager en mand et pålideligt kort frem og viser dig den rigtige vej. Bagefter giver han dig kortet så du kan orientere dig efter det. Mon ikke du nu ville føle dig mere sikker på at nå frem til dit bestemmelsessted?

Når det drejer sig om at vælge den rette vej i religiøs henseende, har vi også i overført betydning brug for et pålideligt kort. Bibelen er netop et sådant kort. I Bibelen læser vi: „Skrifterne er alle sammen inspireret af Gud. De er velegnede til at belære os, afsløre vores fejltagelser, vise os til rette og fortælle os hvordan vi skal leve.“ — 2 Timoteus 3:16, Den Nye Aftale.

Måske har du en oversættelse af Bibelen du kan bruge som kort i din åndelige søgen. Udgiverne af dette blad, Jehovas Vidner, har udarbejdet en pålidelig bibeloversættelse, Ny Verden-Oversættelsen af De Hellige Skrifter. Hvis du ikke er et af Jehovas Vidner, vil du muligvis foretrække at rådføre dig med andre oversættelser i din søgen efter den rette vej. Derfor bliver der i denne række artikler citeret fra bibeloversættelser som medlemmer af andre trossamfund bruger.

Når du læser de næste artikler, så sammenlign det du ved, med det Bibelen siger. Husk på Jesu ord om hvordan vi kan skelne mellem en tro der fører til noget godt, og en tro der fører til noget dårligt. Han sagde: „Ethvert godt træ [bærer] gode frugter, og det dårlige træ dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.“ (Mattæus 7:17, 18, da. aut.) I det følgende vil vi se på blot tre af de gode frugter som Bibelen siger at man kan kende ’det gode træ’ på.

Bibelen er som et pålideligt kort der kan hjælpe os til at finde den rette vej i religiøs henseende