Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet  |  August 2008

 Undervis dine børn

Samuel holdt fast ved det der var rigtigt

Samuel holdt fast ved det der var rigtigt

HAR du nogen sinde set andre gøre noget der var forkert? — * Det oplevede Samuel. Han boede et sted hvor man ikke ville forvente at finde nogen der gjorde noget forkert, nemlig ved Guds teltbolig, eller tabernakel, i byen Silo — et sted hvor man tilbad Gud. Lad os se hvordan teltboligen for mere end 3000 år siden blev Samuels hjem.

Inden Samuel blev født, havde hans mor, Hanna, et stort ønske om at få et barn. I forbindelse med et besøg ved teltboligen bad Hanna om netop dette. Selvom Hanna bad inden i sig selv, bad hun så intenst at hendes læber bevægede sig. Det fik ypperstepræsten, Eli, til at tro at hun var fuld. Men da Eli fandt ud af at Hanna ikke var fuld, men derimod dybt ulykkelig, velsignede han hende med ordene: „Måtte Israels Gud opfylde det ønske som du har bedt til ham om.“ — 1 Samuel 1:17.

Senere blev Samuel født. Hanna var ovenud lykkelig og sagde til sin mand, Elkana: ’Så snart Samuel er vænnet fra, tager jeg ham med til teltboligen så han kan tjene Gud der.’ Og det gjorde hun! På dette tidspunkt må Samuel have været fire eller fem år.

Eli var efterhånden blevet en gammel mand, og hans sønner, Hofni og Pinehas, tilbad ikke Jehova på den rigtige måde. De havde ligefrem umoralske forhold til de kvinder der besøgte teltboligen! Hvad synes du deres far skulle have gjort? — Ja, han burde have skældt dem ud og ikke tilladt dem at gøre noget der var forkert.

Drengen Samuel voksede op ved teltboligen, og han kendte sikkert til Elis sønners forkerte opførsel. Fulgte Samuel deres dårlige eksempel? — Nej, han fortsatte med at gøre det rigtige, ligesom hans forældre havde lært ham. Det  er ikke så mærkeligt at Jehova var vred på Eli. Jehova sendte endda en profet for at fortælle hvordan Han ville straffe Elis familie, især hans oprørske sønner. — 1 Samuel 2:22-36.

Samuel fortsatte med at tjene ved teltboligen sammen med Eli. Pludselig, en aften mens Samuel sov, hørte han en stemme der kaldte på ham. Samuel løb ind til Eli, men Eli sagde at det ikke var ham der havde kaldt på Samuel. Det samme skete endnu en gang. Da det skete for tredje gang, sagde Eli at Samuel næste gang skulle sige: „Tal, Jehova, for din tjener hører.“ Og da Samuel svarede sådan, talte Jehova til ham. Ved du hvad Jehova sagde til Samuel? —

Gud gentog over for Samuel hvad han tidligere havde sagt om at ville straffe Elis familie. Næste morgen var Samuel bange for at fortælle Eli det som Jehova havde sagt. Men Eli bad indtrængende Samuel om ikke at skjule det for ham. Samuel fortalte til sidst Eli alt hvad Jehova havde sagt Han ville gøre, nemlig det samme som Jehovas profet tidligere havde fortalt Eli selv. Hertil svarede Eli: „Lad [Jehova] gøre hvad der er bedst i hans øjne.“ Senere blev Hofni og Pinehas dræbt, og også Eli døde. — 1 Samuel 3:1-18.

I denne periode ’voksede Samuel op, og Jehova var med ham’. Samuel har sikkert været i teenageårene, en vigtig tid i unges liv. Tror du det var nemt for Samuel at fortsætte med at gøre det der var rigtigt, når nu andre ikke gjorde det? — Selvom det var svært, tjente Samuel trofast Jehova resten af livet. — 1 Samuel 3:19-21.

Hvad med dig? Vil du være ligesom Samuel, også når du bliver større? Vil du holde fast ved det der er rigtigt? Vil du fortsætte med at følge Bibelens normer og det som dine forældre har lært dig? I så fald vil du glæde både dine forældre og Jehova.

^ par. 3 Hvis du læser denne artikel sammen med et barn, så læg mærke til at tankestregerne efter et spørgsmål skal minde dig om at holde en pause så barnet kan svare.