Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hjælp dit barn til at tjene Jehova

Hjælp dit barn til at tjene Jehova

“Lad dog den Guds mand som du sendte, ... lære os hvordan vi skal bære os ad med drengen der skal fødes.” – DOM. 13:8.

SANGE: 88, 120

1. Hvordan reagerede Manoa da han fik at vide at han skulle være far?

MANOAS kone kunne nok ikke have fortalt sin mand en mere overraskende nyhed. De vidste jo at hun ikke kunne få børn. Men en engel fra Jehova havde vist sig for hende, og det der virkede umuligt, ville nu blive til virkelighed: Manoa og hans kone skulle have en søn! Manoa blev uden tvivl glad, men han var også klar over at der hvilede et stort ansvar på hans skuldre. Hvordan kunne han og hans kone hjælpe deres søn til at tjene Gud når de mennesker der omgav dem, handlede ondt? Manoa bønfaldt Jehova og sagde: “Lad dog den Guds mand [englen] som du sendte, komme igen til os og lære os hvordan vi skal bære os ad med drengen der skal fødes.” – Dom. 13:1-8.

2. Hvad indebærer det at hjælpe sit barn til at få et nært forhold til Jehova? (Se også rammen “ De vigtigste studier du kan lede”).

2 Hvis du har børn, kan du sikkert sætte dig ind i Manoas følelser. Du har også fået det store ansvar at hjælpe dine børn til at lære Jehova at kende og få kærlighed til ham. (Ordsp. 1:8) For at leve op til det ansvar sørger kristne forældre for at have et meningsfyldt og fremadskridende program for Den  Teokratiske Familieaften. Men et ugentligt familiestudium er selvfølgelig ikke nok til at indprente Bibelens sandheder i et barns sind. (Læs 5 Mosebog 6:6-9). Hvad kan du ellers gøre for at oplære dine børn i sandheden? I denne og næste artikel vil vi komme ind på hvordan forældre kan have gavn af at følge Jesu eksempel. Jesus havde ganske vist ikke børn, men forældre kan lære meget af den måde han underviste sine disciple på, nemlig med kærlighed, ydmyghed og indsigt. Lad os se nærmere på disse egenskaber, en ad gangen.

VIS DIT BARN KÆRLIGHED

3. Hvordan viste Jesus at han elskede disciplene?

3 Jesus holdt sig ikke tilbage fra at fortælle sine disciple at han elskede dem. (Læs Johannes 15:9). Desuden viste han dem kærlighed ved at bruge meget tid sammen med dem. (Mark. 6:31, 32; Joh. 2:2; 21:12, 13) Jesus behandlede ikke bare disciplene som en slags kolleger, og derfor var de aldrig i tvivl om at han elskede dem højt. Hvordan kan du efterligne Jesu måde at behandle disciplene på?

4. Hvordan kan du forsikre dine børn om at du elsker dem? (Se indledningsbilledet).

4 Fortæl dine børn at du elsker dem, og vis dem igen og igen hvor meget de betyder for dig. (Ordsp. 4:3; Tit. 2:4) En bror i Australien ved navn Samuel siger: “Da jeg var helt lille, læste min far op for mig hver aften fra Min bibelhistoriebog. Han svarede på mine spørgsmål, gav mig et kram og kyssede mig godnat. Det kom meget bag på mig da jeg senere fandt ud af at far var vokset op i en familie hvor kys og kram ikke var almindeligt. Men han gjorde en bevidst indsats for at vise mig sin kærlighed. Af den grund fik jeg et meget nært forhold til ham, og jeg følte mig glad og tryg.” Giv dine børn samme  gode følelse ved ofte at sige “jeg elsker dig” til dem. Vis dine børn at du holder af dem. Snak med dem, spis sammen med dem, leg med dem.

5, 6. (a) Hvordan kommer Jesu kærlighed til udtryk? (b) Hvordan kan den rette opdragelse få børn til at føle sig trygge og elskede?

5 “Alle dem jeg holder af, retleder og tugter jeg,” sagde Jesus. * (Åb. 3:19) Selvom disciplene gentagne gange diskuterede hvem af dem der var den mest betydningsfulde, opgav Jesus dem ikke. Han ignorerede det heller ikke bare når de ikke fulgte hans råd. Med kærlighed og mildhed retledte han dem på rette tid og sted. – Mark. 9:33-37.

6 Vis dine børn at du elsker dem ved at opdrage dem. Nogle gange kan det være nok at forklare hvorfor noget bestemt er rigtigt eller forkert. Men hvad nu hvis dit barn i en bestemt situation ikke vil høre efter? (Ordsp. 22:15) Så efterlign Jesus. På rette tid og sted må du kærligt, mildt og tålmodigt tugte barnet ved at vejlede, oplære og irettesætte det. “Mine forældre var konsekvente i deres opdragelse,” siger en søster i Sydafrika der hedder Elaine. “Når de havde advaret mig om hvad der ville ske hvis jeg gjorde noget forkert, lod de deres ord stå ved magt. Men de gav mig aldrig en straf i vrede eller uden at forklare mig hvorfor jeg blev straffet. Derfor følte jeg mig altid tryg. Jeg vidste hvor grænserne gik, og hvad de forventede af mig.”

VÆR YDMYG

7, 8. (a) Hvordan var Jesu bønner et udtryk for ydmyghed? (b) Hvordan kan dine bønner lære dine børn at stole på Jehova?

7 Forestil dig hvordan det må have påvirket disciplene måske selv at høre, eller senere få gengivet, en af Jesu sidste bønner på jorden: “Abba, Fader, alt er muligt for dig; tag dette bæger bort fra mig. Dog ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.” * (Mark. 14:36) Jesu bøn har uden tvivl lært disciplene at hvis selv et fuldkomment menneske ydmygt måtte bede Gud om hjælp, så måtte de også gøre det.

8 Hvad lærer dine børn når de lytter til dine bønner? Grunden til at forældre beder til Jehova, er ganske vist ikke at oplære deres børn. Men alligevel kan det at lytte til forældrenes ydmyge bønner lære børnene at stole på Jehova. Ana, en søster i Brasilien, forklarer: “Når der var problemer, som for eksempel at min mormor og morfar var syge, bad mine forældre Jehova om at give dem styrke til at klare situationen og visdom til at træffe gode beslutninger. Selv når de var under et stort pres, lagde de deres problemer i Jehovas hænder. Det lærte mig at stole på Jehova.” Når du beder med dine børn, så bed ikke kun for dem. Bed også Jehova om at hjælpe dig – måske med at tale med din chef om at få fri til et stævne, samle mod til at forkynde for en nabo eller noget helt tredje. Hvis du ydmygt stoler på Gud, lærer du dine børn at gøre det samme.

9. (a) Hvordan lærte Jesus sine disciple at de skulle være ydmyge og selvopofrende? (b) Hvad lærer dine børn når du er villig til at give af dig selv?

9 Både i ord og gerning lærte Jesus sine disciple at de skulle være ydmyge og selvopofrende. (Læs Lukas 22:27). Han viste dem ved sit eksempel at de skulle  være villige til at give af sig selv i tjenesten for Jehova og til gavn for deres trosfæller. I kan som forældre lære jeres børn det samme ved at være ydmyge og selvopofrende. “Jeg var aldrig jaloux over at min mand brugte tid på andre fordi han er ældste,” siger Debbie, der har to børn. “Jeg vidste at han ville være der for os i samme øjeblik vi fik brug for det.” (1 Tim. 3:4, 5) Hendes mand, Pranas, tilføjer: “Senere var vores børn ivrige efter at hjælpe til ved stævner og teokratiske projekter. De trivedes, fik gode venner og følte at de hørte til dér.” Hele familien er nu i heltidstjenesten. Ja, forældre der ydmygt giver af sig selv, lærer deres børn hvor vigtigt det er at gøre noget for andre.

HAV INDSIGT

10. Hvordan kom Jesu indsigt til udtryk da en folkemængde opsøgte ham?

10 Jesu indsigt kom til udtryk ved at han kunne se bag om tingene og forstå hvorfor folk reagerede på en bestemt måde. Ved en lejlighed var der nogle tilhørere i Galilæa der tilsyneladende var meget opsatte på at følge ham. (Joh. 6:22-24) Men Jesus, der kunne læse hjerter, vidste at de var mere interesseret i at få noget at spise end i at lytte til hans undervisning. (Joh. 2:25) Han så hvad der var galt, vejledte dem tålmodigt og forklarede hvad de skulle gøre. – Læs Johannes 6:25-27.

Synes dit barn at forkyndelsen er spændende? (Se paragraf 11)

11. (a) Hvordan kan du finde ud af om dine børn er glade for forkyndelsen? (b) Hvordan kan du gøre forkyndelsen mere spændende for dine børn?

11 Selvom du ikke kan læse hjerter, kan du godt handle med indsigt. Prøv for eksempel at finde ud af hvordan dine børn har det med forkyndelsen. Mange forældre sørger for at deres børn får en lille pause og en forfriskning i løbet af tjenesten. Men forsøg alligevel at se bag om tingene ved at spørge dig selv: ‘Er mine børn glade for forkyndelsen, eller kun for pauserne?’ Hvis du kommer frem til at forkyndelsen kunne være mere interessant og spændende for dine børn, så forsøg at gøre noget ved det. Vær kreativ når  du overvejer hvordan de kan involveres mere i tjenesten, og tal med dem om hvilke mål de kunne have.

12. (a) Hvad fik Jesu indsigt ham til at advare disciplene mod? (b) Hvorfor var Jesu advarsel meget aktuel?

12 Det var også et tegn på indsigt at Jesus advarede mod forkerte tendenser der kunne føre til synd. For eksempel vidste hans disciple at sex uden for ægteskabet er forkert. Men Jesus advarede dem mod de skridt der kunne føre til at de begik en sådan synd. Han sagde: “Enhver der bliver ved med at se på en kvinde for at begære hende, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis nu dit højre øje dér bringer dig til snublen og fald, så riv det ud og kast det fra dig.” (Matt. 5:27-29) Det var en meget aktuel advarsel til de kristne der levede under det romerske styre. En historiker skrev om de romerske teaterstykker at “øjne og ører så og hørte ting der var usømmelige”, og at “de mest uanstændige scener var dem der fik størst bifald”. Hvor var det klogt og kærligt af Jesus at advare sine disciple mod ting der ville gøre det svært for dem at forblive moralsk rene.

13, 14. Hvordan kan du beskytte dine børn mod skadelig underholdning?

13 Indsigt kan hjælpe dig til at beskytte dine børn mod ting der kunne skade dem åndeligt. I dag kan børn komme i berøring med pornografi og andet umoralsk materiale i en langt tidligere alder end førhen. Kristne forældre vil selvfølgelig fortælle deres børn at det er forkert at lade sig underholde af noget der er urent. Men indsigt vil også hjælpe dig til at forstå at dit barn kunne blive nysgerrigt efter at se pornografi. Spørg dig selv: ‘Hvad kunne friste mit barn til at se pornografi? Er han klar over hvorfor det er så farligt? Er jeg imødekommende så han vil komme til mig hvis han nogen sinde føler sig fristet til at se pornografi?’ Selvom dit barn ikke er så gammelt, kan du sagtens sige til det: “Hvis du nogen sinde støder på en internetside med frække billeder og føler dig fristet til at se på dem, så kom endelig og tal med mig. Du skal ikke være flov over det. Jeg vil bare gerne hjælpe dig.”

14 Indsigt vil også hjælpe dig til at være forsigtig når du selv vælger underholdning. “Det vi som forældre accepterer hvad angår musik, film og bøger, slår tonen an for hele familien,” siger Pranas, der blev citeret tidligere. “Du kan sige en masse om alt muligt, men dine børn vil lægge mærke til hvad du gør, og efterligne dig.” Når dine børn ser at du omhyggeligt vælger sober underholdning, vil de sikkert føle sig motiveret til at gøre det samme. – Rom. 2:21-24.

DEN SANDE GUD VIL LYTTE TIL DIG

15, 16. (a) Hvorfor kan du være sikker på at Jehova vil hjælpe dig med at oplære dine børn? (b) Hvad vil vi se nærmere på i den næste artikel?

15 Hvad skete der da Manoa bad om hjælp til at opdrage sin søn? ‘Den sande Gud hørte efter Manoas røst.’ (Dom. 13:9) Jehova vil også lytte til jer forældre. Han vil besvare jeres bønner og hjælpe jer til at oplære jeres børn. I vil kunne opnå et godt resultat hvis I viser kærlighed, er ydmyge og har indsigt.

16 Ligesom Jehova kan hjælpe forældre med at opdrage deres små børn, kan han også hjælpe dem med at oplære deres større børn. I den næste artikel vil vi se nærmere på hvordan I forældre kan efterligne Jesu kærlighed, ydmyghed og indsigt når I hjælper jeres teenagere til at tjene Jehova.

^ par. 5 Tugt i bibelsk forstand indbefatter kærlig vejledning, oplæring, irettesættelse og nogle gange straf – men aldrig givet i vrede.

^ par. 7 I The International Standard Bible Encyclopedia siges der: “På Jesu tid blev ordet ‘abbā’ i daglig tale hovedsageligt brugt af børn for at udtrykke det nære og respektfulde forhold de havde til deres far.”