Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  November 2015

Hjælp din teenager til at tjene Jehova

Hjælp din teenager til at tjene Jehova

“Jesus gjorde stadig fremskridt i visdom og legemlig vækst og i gunst hos Gud og mennesker.” – LUK. 2:52.

SANGE: 41, 89

1, 2. (a) Hvad bekymrer forældre med teenagebørn sig om? (b) Hvordan kan unge få noget godt ud af deres teenageår?

DER findes nok ikke noget der glæder forældre mere end at se deres søn eller datter blive døbt. Berenice, hvis fire børn blev døbt inden de fyldte 14, fortæller: “Det var en meget følelsesladet oplevelse for os. Vi var selvfølgelig taknemmelige for at vores børn ønskede at tjene Jehova, men vi vidste også at de som teenagere ville møde mange udfordringer.” Hvis dit barn er teenager eller nærmer sig den alder, kan du sikkert sætte dig ind i Berenices følelser.

2 En ekspert i børns udvikling anerkender at teenageårene kan være en udfordring for både forældre og børn, men siger også: “Ungdomsårene er ikke en periode hvor man bare er ‘utilregnelig’ eller ‘umoden’. Det er en afgørende tid præget af intense følelser, socialt engagement og kreativitet.” Som teenagere har dine børn mulighed for at få et nærmere venskab med Jehova, sætte sig mål i forkyndelsen og træffe vigtige beslutninger, som for eksempel at indvi sig til Jehova og adlyde ham. Teenageårene kan altså være en god tid hvor dine børn vokser åndeligt, ligesom Jesus gjorde da han var ung. (Læs Lukas  2:52). Men hvilken rolle spiller du som forælder i disse skelsættende år? Overvej hvordan Jesus som voksen viste kærlighed, ydmyghed og indsigt, og hvordan du kan vise disse egenskaber når du hjælper din teenager til at tjene Jehova.

VIS DIN TEENAGER KÆRLIGHED

3. Hvorfor kunne Jesus kalde apostlene for sine venner?

3 Jesus var en kærlig og loyal ven. (Læs Johannes 15:15). På Bibelens tid delte en herre normalt ikke sine tanker og følelser med sine trælle. Men Jesus formåede både at være sine apostles herre og ven. Han brugte tid sammen med dem, delte sine tanker med dem og lyttede opmærksomt til dem når de fortalte ham om deres inderste følelser. (Mark. 6:30-32) Denne kærlige kommunikation skabte et nært bånd mellem Jesus og apostlene og forberedte dem på det ansvar de senere ville få betroet.

4. Hvordan kan du være ven med dit barn og alligevel bevare din autoritet som forælder? (Se indledningsbilledet).

4 “Som forældre kan vi ikke være som jævnaldrende kammerater til vores børn,” siger Michael, der er far til to, “men vi kan godt være deres venner.” Venner bruger tid sammen. Overvej derfor under bøn om du kan ændre noget i forbindelse med dit arbejde eller andre ting så du kan bruge mere tid sammen med dine børn. Venner har også nogle fælles interesser. Så gør en bevidst indsats for at finde glæde ved de ting din teenager er glad for, måske hans eller hendes yndlingsmusik, -film eller -sport. Ilaria, der bor i Italien, fortæller: “Mine forældre interesserede sig for den musik jeg lyttede til. Far blev faktisk min bedste ven, og jeg følte at jeg kunne tale med ham om alt, selv mere følsomme emner.” At du er ven med dine teenagebørn og hjælper dem til at få et nært og fortroligt forhold til Jehova, betyder ikke at du giver afkald på din autoritet som forælder. (Sl. 25:14) Tværtimod viser du at du elsker og respekterer dem, og det vil give dem mere lyst til at henvende sig til dig og dele deres tanker og bekymringer med dig.

5. Hvordan hjalp Jesus sine disciple til at opleve glæden ved at tjene Jehova?

5 Jesus ønskede at disciplene, hans venner, skulle opleve glæden ved at være travlt optaget af tjenesten for Jehova. Derfor tilskyndede han dem til ihærdigt at tage del i åndelige aktiviteter. Ja, Jesus ville gerne have at de skulle blive ivrige forkyndere, og han forsikrede dem kærligt om at han ville hjælpe dem. – Matt. 28:19, 20.

6, 7. Hvorfor er det kærligt af forældre at opbygge og bevare en åndelig rutine i familien?

6 I forældre ønsker helt sikkert at jeres børn skal bevare deres åndelige sundhed. Og Jehova ønsker at I skal opdrage dem “i Jehovas tugt og formaning”. (Ef. 6:4) For at leve op til det ansvar må I opbygge og bevare en god åndelig rutine i familien. Tænk over dette eksempel: I sørger for at jeres børn går i skole fordi det er vigtigt at de får viden og færdigheder, og fordi I håber at det vil give dem smag for at lære nyt. Som kærlige forældre sørger I ligeledes for at jeres børn får gavn af ‘Jehovas formaning’ ved møderne, stævnerne og familiestudiet. Eftersom undervisningen fra Jehova kan redde deres liv, prøver I også at give dem smag for åndelige ting og værdsættelse af visdommen i Guds ord. (Ordsp. 24:14) I lærer uden tvivl jeres børn værdien af at have en regelmæssig tjeneste, og I forsøger at efterligne Jesus ved at hjælpe dem til at se  hvor stor glæde det giver at undervise andre ud fra Bibelen.

7 Hvordan kan en fast åndelig rutine være en hjælp for teenagere? Erin, en søster der bor i Sydafrika, indrømmer: “Vi børn klynkede og klagede ofte når det var tid til studium, møde eller forkyndelse. Nogle gange gjorde vi alt muligt for at forstyrre vores familiestudium så vi kunne slippe for det. Men vores forældre gav ikke efter.” Forældrenes eksempel lærte hende hvor vigtigt det er at være udholdende. Hun siger: “Hvis der i dag sker noget der får mig ud af min åndelige rutine, kan jeg nærmest ikke vente med at komme tilbage i den. Jeg tror ikke jeg ville have haft det sådan hvis ikke vores forældre havde holdt fast ved en åndelig rutine. Hvis de havde givet efter, ville jeg sikkert have haft meget lettere ved at blive væk fra et møde eller andre åndelige aktiviteter i dag.”

LÆR DIN TEENAGER YDMYGHED GENNEM DIT EGET EKSEMPEL

8. (a) Hvordan viste Jesus at han var ydmyg? (b) Hvordan virkede Jesu ydmyghed på disciplene?

8 Selvom Jesus var fuldkommen, erkendte han ydmygt sine begrænsninger og sit behov for Jehovas hjælp. (Læs Johannes 5:19). Svækkede det disciplenes respekt for ham at han var ydmyg? På ingen måde. Jo mere Jesus stolede på Jehova, jo mere stolede disciplene på Jesus. Senere efterlignede de selv Jesu ydmyghed. – Apg. 3:12, 13, 16.

9. Hvilken virkning vil det sikkert have på din teenager at du ydmygt siger undskyld og erkender dine begrænsninger?

9 Vi har mange begrænsninger, og til forskel fra Jesus er vi ufuldkomne og begår fejl. Så vær ydmyg. Erkend at du ikke kan klare alt, og indrøm det når du fejler. (1 Joh. 1:8) Hvem ville du selv respektere mest – en chef der ikke kan sige undskyld, eller en der indrømmer når han er galt på den? Når din teenager hører dig sige undskyld for dine fejl, vil han sikkert få endnu større respekt for dig. Det kan også lære ham at indrømme sine egne fejl. Rosemary, der har tre voksne børn, fortæller: “Vi indrømmede vores fejl, og det fik vores børn til åbent at fortælle os om det når de havde problemer. Vi var klar over vores begrænsninger, og derfor lærte vi vores børn hvor de kunne finde de bedste løsninger på deres problemer. Når de havde brug for råd, hjalp vi dem altid med at finde svar i vores litteratur, og vi bad også sammen med dem.”

10. Hvordan kom Jesu ydmyghed til udtryk når han gav disciplene påbud?

10 Jesus havde myndighed til at give sine disciple påbud om forskellige ting. Men fordi han var ydmyg, fortalte han dem ofte hvorfor han gav et påbud. For eksempel sagde han ikke blot at de skulle søge Riget og Guds retfærdighed først, men sagde også: “Alle disse andre ting vil blive givet jer i tilgift.” Læg også mærke til at Jesus gav disciplene en god grund til ikke at dømme andre. Han sagde: “Hold op med at dømme, for at I ikke skal blive dømt; for med den dom I dømmer med, vil I blive dømt.” – Matt. 6:31 – 7:2.

11. Hvorfor er det klogt af forældre at begrunde en regel eller beslutning når det er muligt?

11 Det er en god idé at forklare hvorfor du opstiller en regel eller træffer en bestemt beslutning. Hvis din teenager forstår hvilke overvejelser du har gjort dig, vil han sikkert have mere lyst til at adlyde. Barry, en bror der har fire voksne børn, fortæller: “Det at forklare hvorfor øger dine børns tillid til dig fordi de ser at dine beslutninger ikke er vilkårlige eller  humørbetonede, men fornuftige.” Husk også at unge i løbet af teenageårene skal lære at tænke selvstændigt og bruge deres fornuft. (Rom. 12:1) Som Barry siger: “Teenagere har brug for at lære hvordan de kan træffe gode beslutninger der er baseret på fornuft og ikke følelser.” (Sl. 119:34) Når du ydmygt begrunder dine beslutninger, vil din teenager mærke at du forstår at han er ved at blive voksen, og samtidig hjælper du ham til selv at kunne træffe kloge valg.

HAV INDSIGT OG FORSTÅ DIN TEENAGER

12. Hvordan satte indsigt Jesus i stand til at hjælpe Peter?

12 Jesus havde indsigt og forstod hvilken hjælp hans disciple havde brug for. Her er et eksempel: Da Jesus fortalte sine disciple at han skulle dræbes, sagde Peter til ham at han skulle være god mod sig selv. Jesus vidste at Peter havde gode intentioner, men han var også klar over at apostlens udtalelse afspejlede en forkert tankegang. For at hjælpe Peter og de andre disciple gav Jesus en direkte vejledning og fortalte dem om konsekvenserne ved at være selvisk og velsignelserne ved at være selvopofrende. (Matt. 16:21-27) Peter fik fat i pointen. – 1 Pet. 2:20, 21.

13, 14. (a) Hvad kunne indikere at dit barns tro er svækket? (b) Hvordan kan indsigt sætte dig i stand til at forstå og hjælpe din søn eller datter?

13 Bed Jehova om at give dig indsigt så du forstår hvilken hjælp din teenager har brug for. (Sl. 32:8) Hvad kunne for eksempel indikere at dit barns tro er svækket? Det kan være at han ikke længere er så glad, eller at han taler kritisk om sine trosfæller. Eller måske har du på fornemmelsen at der er noget han ikke fortæller dig. Tænk ikke straks at han måske lever et dobbeltliv og har begået en alvorlig synd. * På den anden side bør du ikke ignorere sådanne signaler eller slå det hen som om det bare er en fase han skal igennem.

Skab muligheder for at dit barn kan få venner i menigheden (Se paragraf 14)

14 Ligesom Jesus må du stille spørgsmål på en venlig og respektfuld måde.  Det kan sammenlignes med det at trække vand op af en brønd. Hvis du gør det for hurtigt, vil du miste meget af vandet. På samme måde kan du miste muligheden for at få indblik i din teenagers tanker og følelser hvis du utålmodigt forsøger at presse ham til at fortælle noget. (Læs Ordsprogene 20:5). Ilaria, der er citeret tidligere, fortæller: “I mine teenageår følte jeg mig meget splittet mellem sandheden og mine klassekammerater. Den indre kamp påvirkede mit humør, og det lagde mine forældre mærke til. En aften nævnte de at de havde bemærket at jeg virkede lidt trist, og de spurgte mig hvad der var galt. Jeg kunne ikke holde tårerne tilbage. Jeg forklarede mit dilemma og bad dem om hjælp. De holdt om mig og sagde at de godt kunne forstå mig og nok skulle støtte mig.” Ilarias forældre begyndte straks at hjælpe hende med at finde nye og bedre venner i menigheden.

15. Forklar hvordan Jesus viste indsigt i sit forhold til andre.

15 Jesu indsigt kom også til udtryk ved at han kunne se disciplenes gode sider. Da en mand ved navn Natanael hørte hvilken by Jesus kom fra, sagde han: “Kan noget godt komme fra Nazaret?” (Joh. 1:46) Hvis du havde hørt Natanaels udtalelse, ville du så have stemplet ham som kritisk? Fordomsfuld? Svag i troen? Indsigt fik Jesus til at fokusere på det gode i Natanael og sige om ham: “Sandelig en israelit i hvem der ikke er svig.” (Joh. 1:45-47) Jesus kunne læse hjerter og brugte den egenskab til at se andres gode sider.

16. Hvordan kan du hjælpe din teenager til at udvikle gode egenskaber?

16 Du kan ganske vist ikke læse hjerter, men Jehova kan give dig indsigt der vil hjælpe dig til at se alle din teenagers gode sider. Ingen ønsker at blive betragtet som en der kun skaber problemer. Så pas på at du ikke, hverken i tanke eller ord, stempler din søn eller datter som “en oprørsk teenager” eller som “et problembarn”. Hvis din teenager kæmper med sig selv, så lad ham vide at du ser hans potentiale og hans dybe ønske om at gøre det rigtige. Læg mærke til selv det mindste tegn på fremskridt, og ros ham for hans indsats. Og hjælp ham til at udvikle sine gode egenskaber ved at give ham mere ansvar når der er mulighed for det. Det gjorde Jesus med sine disciple. Cirka halvandet år efter at Jesus havde mødt Natanael (også kaldet Bartolomæus), betroede Jesus ham et stort ansvar ved at udnævne ham som apostel, og Natanael viste at han var en trofast kristen. (Luk. 6:13, 14; Apg. 1:13, 14) I stedet for at dit barn får en følelse af aldrig at være god nok, kan du med ros og opmuntring få ham til at føle sig som en Jehova kan bruge.

OPLÆRING DER FØRER TIL UBESKRIVELIG GLÆDE

17, 18. Hvad kan alt det I forældre gør for at hjælpe jeres børn til at tjene Jehova, føre til?

17 Som forældre vil I måske nogle gange have det ligesom Paulus. Fordi han havde dyb kærlighed til sine åndelige børn i Korinth, oplevede han “trængsel og hjertets angst”. (2 Kor. 2:4; 1 Kor. 4:15) Victor, der har tre voksne børn, fortæller: “Teenageårene var ikke helt nemme. Men de gode perioder opvejede langt de udfordringer der var. Med Jehovas hjælp fik vi et nært venskab med vores børn.”

18 Fortsæt med at gøre alt hvad I kan, for at hjælpe jeres børn til at tjene Jehova. Og tænk på den ubeskrivelige glæde det vil give jer når de indvier sig til Jehova, lader sig døbe og “fortsat vandrer i sandheden”. – 3 Joh. 4.

^ par. 13 Forældre kan have gavn af at læse Unge spørger – Svar der duer, bind 1, s. 317, og bind 2, s. 136-141.