Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Hvordan kan vi vise at vi elsker Jehova?

Hvordan kan vi vise at vi elsker Jehova?

“Vi elsker, fordi han elskede os først.” – 1 JOH. 4:19.

SANGE: 56, 138

1, 2. Hvad lærer Guds eksempel os om hvordan vi skal elske ham?

MANGE er enige om at den bedste måde en far kan undervise sine børn på, er ved sit eksempel. Interessant nok skrev apostlen Johannes at “vi elsker, fordi [Gud] elskede os først”. (1 Joh. 4:19) Vores himmelske Far viser ved sit eksempel en helt enestående kærlighed, og hans kærlighed lærer os hvordan vi skal elske ham.

2 Hvad betyder det at Gud “elskede os først”? Paulus forklarede: “Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere.” (Rom. 5:8) Ved at bringe så stort et offer – at give sin egen søn som en løsesum – har Jehova vist hvad ægte kærlighed er. Den kommer til udtryk ved at man giver noget, at man er uselvisk og selvopofrende. Jehovas storslåede kærlighedshandling giver os mulighed for at komme nær til ham og få gavn af hans kærlighed. Det Jehova gjorde, giver desuden os mulighed for at vise ham kærlighed. – 1 Joh. 4:10.

3, 4. Hvordan viser vi Jehova at vi elsker ham?

3 Kærlighed er den egenskab der mere end nogen anden kendetegner Jehova, så det er ikke mærkeligt at Jesus sagde at det vigtigste bud er: “Du skal elske Jehova din Gud af hele  dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke.” (Mark. 12:30) Jesu ord viser os at vi først og fremmest må elske Gud af hele vores hjerte. Det sårer Jehova hvis vi tjener ham halvhjertet. Men som vi kan se, indbefatter kærlighed til Gud også hele vores sjæl, sind og styrke. Ud over at være en dyb følelse involverer ægte kærlighed til Jehova altså alle vores mentale og fysiske ressourcer. Ifølge profeten Mika er det en sådan kærlighed Jehova forventer af os. – Læs Mika 6:8.

4 Så hvordan viser vi at vi virkelig elsker vores himmelske Far? Ved at elske ham uforbeholdent, altså med alt hvad vi er, og alt hvad vi har. I den forrige artikel drøftede vi fire måder hvorpå Jehova har vist sine børn stor kærlighed. Lad os nu se nærmere på hvordan vi kan vise Jehova vores kærlighed, og hvordan vi kan komme til at elske ham endnu mere.

VÆR TAKNEMMELIG FOR AT JEHOVA DÆKKER DINE BEHOV

5. Hvordan ønsker vi at reagere på alt det Jehova har gjort for os?

5 Hvad gør du når du får en gave? Højst sandsynligt viser du din taknemmelighed. Og fordi du sikkert er glad for gaven og ikke betragter den som en selvfølge, bruger du den. “Enhver god gave og enhver fuldkommen foræring er ovenfra,” skrev disciplen Jakob, “for den kommer ned fra himmellysenes Fader; hos ham er der ikke forandring som følge af omdrejning og skygge.” (Jak. 1:17) Jehova har altid givet os det vi behøver for at kunne leve og være lykkelige. Er det ikke en stærk motivation til at gengælde hans kærlighed?

6. Hvad måtte israelitterne gøre hvis Jehova skulle blive ved med at sørge for dem?

6 Israelitterne nød godt af Jehovas kærlige omsorg i flere hundrede år og blev rigt velsignet både materielt og åndeligt. (5 Mos. 4:7, 8) Men for at blive ved med at modtage disse goder måtte de adlyde Loven, der blandt andet foreskrev at de altid skulle give Jehova “det bedste af den første modne afgrøde”. (2 Mos. 23:19) Ved at gøre det kunne israelitterne vise at de ikke betragtede det Jehova kærligt gav dem, som en selvfølge. – Læs 5 Mosebog 8:7-11.

7. Hvordan kan vores kærlighed til Jehova komme til udtryk i den måde vi bruger vores “velstand” på?

7 Hvad med os der lever i dag? Jehova kræver ganske vist ikke at vi bringer samme slags ofre som israelitterne gjorde, men det vil være helt på sin plads at vi viser vores kærlighed til ham ved at ‘ære ham med vores velstand’. (Ordsp. 3:9) Hvordan kan vi gøre det? Vi kan selvfølgelig gøre det ved at bidrage materielt til det arbejde Jehovas folk udfører lokalt og globalt. Uanset om vi har mulighed for at give meget eller lidt, er det en god måde at vise vores kærlighed til Jehova på. (2 Kor. 8:12) Vi kan dog også på andre måder vise at vi elsker Jehova.

8, 9. Hvordan er det at stole på Jehovas løfte forbundet med at elske ham? Giv et eksempel.

8 Husk at Jesus lærte os at vi skal blive ved med at sætte Riget først og ikke gå og være bekymrede for om vi får noget at spise, og om vi har tøj at tage på. Han understregede at vores Far kender vores grundlæggende behov. (Matt. 6:31-33) Hvor stor tillid vi har til det løfte, viser faktisk noget om dybden af vores kærlighed til Jehova, for kærlighed og tillid går hånd i hånd. Vi kan ikke virkelig elske en vi ikke stoler på. (Sl. 143:8) Så vi kan spørge os selv: ‘Viser de mål jeg sætter  mig, og den måde jeg lever på, at jeg virkelig elsker Jehova? Viser alt hvad jeg gør, at jeg har fuld tillid til at han kan dække mine behov?’

9 En bror der hedder Mike, er et godt eksempel på hvordan man kan vise en sådan kærlighed og tillid. Som ung havde han et stærkt ønske om en dag at rejse til udlandet for at tjene Jehova. Han giftede sig og fik to børn, men det svækkede ikke hans ønske. De mange artikler og beretninger om nogle der er rejst ud for at tjene hvor der er et større behov, tilskyndede Mike og hans familie til at forenkle deres liv. De solgte deres hus og flyttede i lejlighed. Dernæst reducerede Mike størrelsen på sit rengøringsfirma og undersøgte hvordan han over nettet kunne lede sit firma fra et andet land. Familien flyttede, og efter at have tjent to år i udlandet sagde Mike: “Vi har virkelig oplevet at Jesu ord i Mattæus 6:33 er sande.”

VÆRDSÆT DET JEHOVA LÆRER OS

10. Hvad lærer vi af Davids eksempel om hvordan det påvirker os at meditere over sandheden om Jehova?

10 For omkring 3.000 år siden blev David så imponeret over det han så på himlen, at han skrev: “Himmelen forkynder Guds herlighed, ja, den udstrakte himmel fortæller om hans hænders værk.” Med tanke på visdommen i Guds lov skrev han dernæst: “Jehovas lov er fuldkommen, giver sjælen ny styrke. Jehovas formaning er pålidelig, gør den uerfarne vís.” Hvad førte det til at David mediterede over disse ting? Han fortsætter: “Måtte det min mund siger og det mit hjerte grunder over, have din godkendelse, Jehova, min Klippe og min Genløser.” David havde tydeligvis et nært og varmt forhold til Jehova. – Sl. 19:1, 7, 14.

11. Hvis vi elsker Gud, hvad vil vi så gøre med den viden han har givet os gennem sit ord? (Se indledningsbilledet).

11 I dag ved vi meget om Jehovas skaberværk og om hvordan han vil gennemføre sin hensigt. I verden tales der varmt for højere uddannelse, men mange der har stræbt efter det, har mistet deres tro på Gud. Bibelen tilskynder os ikke alene til at skaffe os viden, men også visdom og forståelse. Det indebærer at vi anvender det vi har lært af Gud, til gavn for os selv og andre. (Ordsp. 4:5-7) Gud “vil at alle slags mennesker skal frelses og komme til nøjagtig kundskab om sandheden”. (1 Tim. 2:4) Det er et udtryk for vores kærlighed til Jehova når vi energisk fortæller folk den gode nyhed om Riget og hjælper dem til at forstå Guds hensigt med menneskeheden. – Læs Salme 66:16, 17.

12. Hvordan har en søster givet udtryk for sin værdsættelse af de åndelige gaver Jehova giver?

12 Også børn og unge kan vise at de elsker Jehova ved at være taknemmelige for alle de åndelige gaver han giver dem. Shannon husker at hun som 11-årig overværede områdestævnet “Gudhengivenhed” sammen med sine forældre og sin lillesøster på 10. Alle unge blev bedt om at sætte sig i en bestemt sektion under et programafsnit. Hun var lidt nervøs ved det, men gjorde det alligevel. Hvor blev hun overrasket da hun og alle de andre unge fik en skøn gave, bogen Unge spørger – Svar der duer. Hvilke følelser vakte det i Shannon? Hun fortæller: “Det var dér at Jehova blev helt virkelig for mig, og jeg forstod at han også elsker mig meget, meget højt.” Shannon fortsætter: “Tænk  at vores fantastiske Gud, Jehova, giver os sådan nogle skønne gaver!”

REAGÉR POSITIVT NÅR JEHOVA VEJLEDER OG IRETTESÆTTER DIG

13, 14. Hvad viser vores holdning til vejledning om vores kærlighed til Jehova?

13 I Bibelen bliver vi mindet om at “Jehova retleder den han elsker, som en fader den søn han holder af”. (Ordsp. 3:12) Hvordan bør vi reagere når vi bliver retledt af ham? Paulus skrev meget realistisk: “Sandt nok synes ingen tugt i øjeblikket at være til glæde, men til sorg.” Det betød ikke at han underkendte værdien af retledning, for han fortsatte: “Men bagefter skænker den dem som er blevet opøvet ved den, en frugt som fører til fred, nemlig retfærdighed.” (Hebr. 12:11) Vores kærlighed til Jehova vil afholde os fra at være ligeglade eller at tage det fortrydeligt op når han retleder og vejleder os. Det kan godt være noget af en udfordring, men vores kærlighed til Gud kan hjælpe os.

14 På Malakias’ tid var der mange jøder der så stort på den vejledning Jehova havde givet dem. Selvom de udmærket vidste hvad Loven sagde om kvaliteten af de ofre de skulle bringe, var de fuldstændig ligeglade, og det endte med at Jehova måtte irettesætte dem. (Læs Malakias 1:12, 13). Hvor alvorlig var situationen? Læg mærke til hvad Jehova sagde: “Jeg [vil] sende forbandelsen over jer, og jeg vil forbande jeres velsignelser. Ja, jeg har allerede forbandet velsignelsen fordi I ikke tager [mit påbud] til hjerte.” (Mal. 2:1, 2) Det viser tydeligt at det kan have alvorlige konsekvenser hvis vi med vilje eller gang på gang ignorerer Jehovas kærlige vejledning.

Følg Guds vejledning og ikke verdens normer (Se paragraf 15)

15. Hvilken udbredt indstilling i verden må vi undgå?

15 Mange i verden er selvcentrerede og stolte og har derfor svært ved at tage imod vejledning eller blive irettesat. Og hvis de tager imod vejledning, gør de det ofte kun modstræbende. Som kristne får  vi dog det råd at vi ikke skal lade os “forme efter denne tingenes ordning”. I stedet skal vi sætte os ind i ‘hvad der er Guds fuldkomne vilje’, og så handle ud fra det. (Rom. 12:2) Gennem sin organisation giver Jehova os vejledning i rette tid om mange forskellige sider af livet, som for eksempel vores adfærd over for det modsatte køn, vores omgangskreds og vores valg af underholdning. Når vi reagerer positivt på sådanne anvisninger og følger dem, viser vi at vi er taknemmelige for den vejledning Jehova giver os, og at vi elsker ham af hele vores hjerte. – Joh. 14:31; Rom. 6:17.

HAV TILLID TIL AT JEHOVA VIL HJÆLPE OG BESKYTTE DIG

16, 17. (a) Hvorfor skal vi tage Jehovas vilje i betragtning når vi træffer beslutninger? (b) Hvordan viste israelitterne at de manglede kærlighed og tillid til Jehova?

16 Når små børn fornemmer at der er fare på færde, løber de med det samme hen til deres forældre. Men når de bliver ældre, begynder de at stole mere og mere på deres egen evne til at vurdere en situation og træffe en beslutning. Det er en helt naturlig del af det at blive voksen. Men hvis man som voksen har et nært forhold til sine forældre, vil man alligevel være åben for at spørge dem til råds inden man skal træffe en beslutning. Sådan er det også i åndelig forstand. Det ville endda være et tegn på at vi manglede kærlighed og tillid til Jehova hvis vi traf beslutninger uden at overveje hvad hans vilje er. Når vi søger Jehovas råd, vil han give os sin hellige ånd, der kan hjælpe os til at gøre det der er rigtigt. – Fil. 2:13.

17 På profeten Samuels tid led israelitterne et sviende nederlag til filistrene. Guds folk havde desperat brug for hjælp og beskyttelse. De traf derfor denne beslutning: “Lad os hente Jehovas pagts ark til os fra Silo, så den kan komme med i vor midte og frelse os af vore fjenders hånd.” Hvad blev resultatet? “Tabet blev meget stort idet der faldt tredive tusind mand fodfolk af Israel. Og Guds ark blev taget.” (1 Sam. 4:2-4, 10, 11) Umiddelbart kunne det se ud som om israelitterne søgte Jehovas hjælp da de tog arken med sig, men i virkeligheden fulgte de deres egne idéer. De havde ikke søgt råd hos Jehova, og følgerne blev katastrofale. – Læs Ordsprogene 14:12.

18. Hvad lærer vi ud fra Bibelen om det at søge hjælp hos Jehova?

18 Salmisten viste at han havde den rette hjerteindstilling da han skrev: “Vent på Gud, for endnu en gang skal jeg prise ham som min storslåede frelse. Min Gud, min sjæl i mig er fortvivlet. Derfor husker jeg dig.” (Sl. 42:5, 6) Ja, salmisten havde stor kærlighed til Jehova. Har du også et nært forhold til din himmelske Far? Elsker du ham, og har du tillid til ham? Selv hvis du med det samme svarer ja, har du måske alligevel mulighed for at øge din tillid. I Bibelen siges der: “Stol på Jehova af hele dit hjerte og støt dig ikke til din egen forstand. Tag ham i betragtning på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.” – Ordsp. 3:5, 6.

19. Hvordan vil du vise Jehova at du elsker ham?

19 Jehova har elsket os først og derved lært os hvordan vi skal elske ham. Lad os altid huske den enestående kærlighed han har vist os. Og lad os vise Jehova at vi elsker ham af ‘hele vores hjerte og af hele vores sjæl og af hele vores sind og af hele vores styrke’. – Mark. 12:30.