Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2015

“Stå fast i troen”

“Stå fast i troen”

“Stå fast i troen, ... bliv stærke.” – 1 KOR. 16:13.

SANGE: 60, 64

1. (a) Hvad oplevede Peter under en storm på Galilæas Sø? (Se indledningsbilledet). (b) Hvorfor begyndte Peter at synke?

DET er nat, og apostlen Peter og nogle andre disciple kæmper for at ro deres båd over på den anden side af Galilæas Sø under et stormvejr. Pludselig ser de Jesus komme gående på vandet. Peter råber til Jesus og spørger om han må træde ud på vandet og gå hen til ham. Jesus siger “kom”, og Peter stiger ud af båden og begynder at gå hen mod Jesus på det oprørte vand. Men et øjeblik senere begynder Peter at synke. Hvorfor? Han havde rettet sin opmærksomhed mod stormen og var blevet bange. Peter råber om hjælp, og hurtigt griber Jesus ham og siger: “Du småttroende, hvorfor gav du efter for tvivl?” – Matt. 14:24-32.

2. Hvad vil vi se nærmere på i denne artikel?

2 Lad os se nærmere på tre aspekter af Peters oplevelse som kan lære os noget om tro: (1) hvordan Peter til at begynde med havde en fast tro på at Gud ville hjælpe ham, (2) hvorfor Peter begyndte at tvivle, og (3) hvad der hjalp Peter til at genvinde sin tro og tillid. En grundig undersøgelse af disse punkter kan hjælpe os til at se hvordan vi kan “stå fast i troen”. – 1 Kor. 16:13.

 TRO PÅ GUDS HJÆLP OG STØTTE

3. Hvorfor steg Peter ud af båden, og hvordan har vi gjort noget tilsvarende?

3 Da Peter steg ud af båden for at gå på vandet, gjorde han det i tro. Jesus havde sagt at Peter skulle komme hen til ham, og Peter havde tillid til at Guds kraft ville holde ham oppe ligesom den holdt Jesus oppe. Da vi indviede os til Jehova og lod os døbe, gjorde vi det også i tro. Jesus indbød os til at følge ham, til at vandre i hans fodspor. Vi måtte tro på både Jesus og Jehova og have tillid til at de ville hjælpe og støtte os. – Joh. 14:1; læs 1 Peter 2:21.

4, 5. Hvorfor er det at have tro noget helt uvurderligt?

4 Det at have tro er noget helt uvurderligt. Ligesom Peters tro satte ham i stand til at gå på vandet, sætter vores tro os i stand til at gøre noget der fra et menneskeligt synspunkt virker umuligt. (Matt. 21:21, 22) For eksempel har nogle af os foretaget så drastiske ændringer i vores indstilling og væremåde at de der kendte os tidligere, nærmest ikke kan kende os igen. Jehova hjalp og støttede os fordi vi gjorde disse forandringer på grundlag af vores tro på ham. (Læs Kolossenserne 3:5-10). Da vi indviede os til Jehova, blev vi hans venner, noget vi aldrig kunne være blevet ved egen kraft. – Ef. 2:8.

5 Vores tro bliver ved med at give os styrke. Troen sætter os i stand til at klare de angreb der kommer fra vores overmenneskelige fjende, Satan Djævelen. (Ef. 6:16) Derudover vil tillid til Jehova mindske vores bekymringer i svære tider. Jehova har lovet os at når vi sætter Riget først i vores liv, vil han dække vores materielle behov. (Matt. 6:30-34) Men ikke nok med det: På grund af vores tro vil Jehova give os en gave vi aldrig vil kunne gøre os fortjent til – evigt liv! – Joh. 3:16.

HVIS VI MISTER FOKUS, KAN VI MISTE TROEN

6, 7. (a) Hvad kan vinden og bølgerne der omgav Peter, sammenlignes med? (b) Hvorfor er der en reel fare for at vores tro kan blive svækket?

6 Vinden og bølgerne der omgav Peter da han gik på vandet, kan sammenlignes med de problemer og fristelser vi kommer ud for i vores liv. Selv når sådanne prøver er meget svære, kan vi med Jehovas hjælp og støtte bevare troen. Husk at det ikke var på grund af et vindstød eller en stor bølge at Peter begyndte at synke. Beretningen siger: “Da han stormen blev han bange.” (Matt. 14:30) Ja, Peter mistede fokus – han havde ikke længere sin opmærksomhed rettet mod Jesus og blev derfor svag i troen. Vi kunne også begynde at synke hvis vi fokuserer på “stormen” og dens styrke og begynder at tvivle på Jehovas hjælp.

7 Der er en reel fare for at vores tro kan blive svækket, for Bibelen omtaler en svag tro eller mangel på tro som “den synd som let omklamrer os”. (Hebr. 12:1) Som Peters oplevelse viser, kan troen hurtigt blive svag hvis vi fokuserer på de forkerte ting. Hvordan kan vi vide om vores tro er i fare? Lad os se på nogle spørgsmål som vi kan bruge til at ransage os selv.

8. Hvad kunne få Guds løfter til at virke mindre virkelige for os nu end tidligere?

8 Er Guds løfter mindre virkelige for mig nu end de var tidligere? For eksempel har Gud lovet at fjerne denne onde verden. Men lader vi os distrahere så meget af al den underholdning som verden tilbyder, at vores tro på Guds løfter bliver svækket? Vi kunne begynde at tvivle på om enden  virkelig er nær. (Hab. 2:3) Her er et andet eksempel: Gud har lovet at tilgive os på grundlag af løsesummen. Men hvis vi bliver ved med at fokusere på de fejl vi tidligere har begået, kunne vi begynde at tvivle på om Jehova virkelig har “slettet” alle vores synder. (Apg. 3:19) Det kunne føre til at vi mistede glæden ved at tjene Jehova og holdt op med at forkynde.

9. Hvad kunne der ske hvis vi fokuserer på det vi selv har lyst til?

9 Gør jeg stadig alt hvad jeg kan, i tjenesten for Jehova? Paulus forklarede at når vi er travlt optaget af at tjene Jehova, fører det til at vi “til det sidste har fuld forvisning i håbet”. Men hvad kunne der ske hvis vi begyndte at fokusere på det vi selv har lyst til, for eksempel ved at tage et job der er godt betalt, men som griber ind i vores gudsdyrkelse? Vores tro kunne blive svækket, og vi kunne “blive sløve”, altså begynde at gøre mindre for Jehova end hvad vi rent faktisk er i stand til. – Hebr. 6:10-12.

10. Hvorfor er det et udtryk for tro på Jehova når vi tilgiver andre?

10 Er det svært for mig at tilgive andre? Når nogle fornærmer os eller sårer os, kunne vi fokusere på hvordan vi selv føler, og have lyst til at sætte dem på plads eller give dem den kolde skulder. Hvis vi derimod er villige til at tilgive, er det et udtryk for vores tro på Jehova. Hvordan det? De der synder imod os, kommer i gæld til os, ligesom vores fejltrin sætter os i gæld til Jehova. (Luk. 11:4) Når vi tilgiver andre, viser vi at det er vigtigere for os at opnå Guds godkendelse end at få dem til at betale deres gæld tilbage. Jesu disciple indså at det kræver tro at tilgive andre. Da Jesus sagde at de endda skulle tilgive dem der havde syndet mod dem mange gange, udbrød de: “Giv os mere tro.” – Luk. 17:1-5.

11. Hvad kunne føre til at vi ikke fik gavn af et bibelsk råd?

 11 Bliver jeg irriteret når jeg får et bibelsk råd? I stedet for at fokusere på hvordan vi kunne anvende et råd, begynder vi måske at lede efter fejl og mangler ved rådet eller ved den der har givet os det. (Ordsp. 19:20) Vi kunne på den måde gå glip af en mulighed for at lære at tænke mere ligesom Jehova.

12. Hvad kan det være et tegn på når nogle hele tiden kritiserer dem der fører an?

12 Kritiserer jeg de brødre der fører an i menigheden? Da israelitterne fokuserede på de ti spioners dårlige rapport, begyndte de at “knurre mod Moses og Aron”. Jehova spurgte derefter Moses: “Hvor længe vil de undlade at tro på mig?” (4 Mos. 14:2-4, 11) Israelitternes knurren viste faktisk at de manglede tillid til Jehova, som havde sat Moses og Aron til at føre an. Hvis vi hele tiden brokkede os over dem Jehova bruger til at lede sit folk, ville det så ikke også være et tegn på at vores tro og tillid til Jehova var blevet svagere?

13. Hvorfor må vi ikke blive modløse hvis vi bliver opmærksomme på nogle svage punkter i vores tro?

13 Vi må ikke blive modløse hvis vores selvransagelse afslører nogle svage punkter i vores tro. Selv Peter, en apostel, gav efter for frygt og tvivl. Faktisk påpegede Jesus at alle apostlene i visse situationer var “småttroende”. (Matt. 16:8) Læg mærke til at vi kan lære noget vigtigt af det Peter gjorde efter at han var begyndt at tvivle og synke ned i vandet.

STYRK DIN TRO VED AT FOKUSERE PÅ JESUS

14, 15. (a) Hvad gjorde Peter da han begyndte at synke? (b) Hvordan kan vi ‘ufravendt se hen til Jesus’?

14 Da Peter “så stormen” og begyndte at synke, kunne han have forsøgt selv at kæmpe sig tilbage til båden. Han har sikkert været god til at svømme, så det ville måske have været en naturlig reaktion. (Joh. 21:7) Men i stedet for at stole på sig selv, rettede han igen opmærksomheden mod Jesus og tog imod hans hjælp. Hvis vi opdager at vores tro er blevet svagere, bør vi følge Peters eksempel. Hvordan kan vi gøre det?

15 Ligesom Peter igen begyndte at fokusere på Jesus, må vi også igen ‘ufravendt se hen til vor tros hovedformidler og fuldender, Jesus’. (Læs Hebræerne 12:2, 3). Vi kan selvfølgelig ikke se Jesus bogstaveligt, sådan som Peter kunne. Men vi kan ‘ufravendt se hen til Jesus’ ved at studere hans liv og lære og dernæst efterligne ham så godt vi kan. Lad os se på nogle af de måder vi kan efterligne Jesus på, og således styrke vores tro.

Ved at fokusere på Jesus og nøje følge hans eksempel kan vi stå fast i troen (Se paragraf 15)

16. Hvordan kan vi ved hjælp af bibelstudium styrke vores tro?

16 Få større tillid til Bibelen. Jesus vidste at Skrifterne stammede fra Gud, og at man får det bedst mulige liv ved at følge de råd de indeholder. (Joh. 17:17) For at kunne have den samme tillid som Jesus må vi læse i Bibelen hver dag, studere den og meditere over det vi lærer. Hvis der er noget du er lidt i tvivl om, så sørg for at undersøge det nærmere. Lad os se på tre eksempler: Du kunne styrke din tro på at denne onde verden snart vil blive fjernet, ved at foretage en grundig undersøgelse af de profetier i Bibelen der viser at vi lever i de sidste dage. Du kunne styrke din tro på Bibelens løfter for fremtiden ved at undersøge de mange profetier der allerede er gået i opfyldelse. Og du kunne øge din tillid til Bibelens praktiske værdi ved at tænke over hvordan  den har hjulpet mange til at få et bedre liv. *1 Thess. 2:13.

17. Hvorfor var Jesus i stand til at forblive trofast under store prøvelser, og hvordan kan du efterligne ham?

17 Fokusér på de skønne løfter Jehova har givet. Jesus var i stand til at forblive trofast under store prøvelser fordi han fokuserede på “den glæde der lå foran ham”. (Hebr. 12:2) Han lod sig aldrig distrahere af det verden kunne tilbyde. (Matt. 4:8-10) Du kan efterligne Jesus ved at meditere over de fantastiske løfter Jehova har givet dig. Hvad kunne du tænke dig at foretage dig når Jehova har fjernet Satans verden? Skriv det ned, eller lav en tegning af det, for på den måde vil dit håb blive mere virkeligt for dig. Lav en liste over hvem du glæder dig til at møde når de får livet igen, og hvad du gerne vil tale med dem om. Vi skal ikke betragte Guds løfter som noget der er rettet til menneskeheden generelt, men til os personligt.

18. Hvordan kan bøn hjælpe dig til at gøre din tro stærkere?

18 Bed om mere tro. Jesus fortalte sine disciple at de skulle bede Jehova om hellig ånd. (Luk. 11:9, 13) Når du beder om hellig ånd, så anmod også om at få mere tro, som jo er en del af åndens frugt. Vær specifik i dine bønner. Hvis du for eksempel har svært ved at tilgive andre, kan du bede Jehova om hjælp til at overvinde denne tendens og på den måde styrke din tro.

19. Hvad skal vi være opmærksomme på når vi vælger venner?

19 Vælg venner der har en stærk tro. Jesus var omhyggelig med hvem han valgte som venner, ikke mindst når det gjaldt nære venner. De der var allertættest på ham, apostlene, havde vist deres tro og loyalitet ved at adlyde hans bud. (Læs Johannes 15:14, 15). Når du skal vælge venner, så vælg nogle der adlyder Jesus og derved viser at de har en stærk tro. Og husk at rigtige venner kan tale åbent og ærligt med hinanden, selv når det er nødvendigt at give eller tage imod råd. – Ordsp. 27:9.

20. Hvilken gavnlig virkning kan det have at hjælpe andre til at styrke deres tro?

20 Hjælp andre til at styrke deres tro. Både i ord og gerning hjalp Jesus sine disciple til at få en stærkere tro. (Mark. 11:20-24) Vi bør efterligne ham, for når vi hjælper andre til at få en stærkere tro, styrker det vores egen tro. (Ordsp. 11:25) Fremhæv i din forkyndelse og undervisning at der findes en Gud, at han er interesseret i os, og at Bibelen er hans inspirerede ord. Hjælp også dine brødre og søstre til at styrke deres tro. Hvis der er nogen der viser tegn på tvivl, måske ved at begynde at klage over de brødre der fører an, så vær ikke hurtig til at tage afstand fra vedkommende. Prøv i stedet på en taktfuld måde at hjælpe ham til igen at blive fast i troen. (Jud. 22, 23) Hvis du går i skole og evolutionsteorien bliver drøftet, så forsvar modigt din tro på skabelsen – det kan være at du vil opleve en positiv reaktion.

21. Hvad har Jehova lovet os i forbindelse med vores tro?

21 Med hjælp fra Jehova og Jesus var Peter i stand til at overvinde sin frygt og tvivl; han fik en stærk tro og blev en søjle i den kristne menighed i det første århundrede. Jehova vil også hjælpe os hver især til at stå fast i troen. (Læs 1 Peter 5:9, 10). Det kræver noget af os at få en stærk tro, men den belønning Jehova vil give os når vi har en sådan tro, er uden sidestykke.

^ par. 16 Se for eksempel artikelserien “Bibelen forandrer folks liv” i den offentlige udgave af Vagttårnet.