Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Arbejder du på at nå det mål af vækst som hører Messias til?

Arbejder du på at nå det mål af vækst som hører Messias til?

‘Nå frem til det mål af vækst som hører Messias’ fylde til.’ – EF. 4:13.

SANGE: 69, 70

1, 2. Hvilken form for modenhed bør alle kristne stræbe efter? Belys med en illustration.

NÅR en husmor skal købe frugt i supermarkedet, vælger hun ikke altid de største eller billigste frugter. Hun ser i stedet efter dem der er modne. Hun vil jo gerne have nogle der smager godt, dufter indbydende og er fyldt med sunde næringsstoffer. Ja, hun vælger frugt der er spiseklar, frugt der er moden.

2 For at blive en moden kristen må en der har indviet sig til Jehova og er blevet døbt, fortsætte med at gøre fremskridt. Den modenhed vi taler om her, har ikke at gøre med at blive ældre, men er en åndelig modenhed. Paulus skrev til de kristne i Efesus om hvor vigtigt det var at de voksede åndeligt. Han tilskyndede dem til at være forenede i troen og blive ved med at vokse i nøjagtig kundskab om Jesus så de kunne nå frem til “en fuldvoksen mands stade, til det mål af vækst som hører Messias’ fylde til”. – Ef. 4:13.

3. Hvilken lighed er der mellem menigheden i Efesus og Jehovas folk i dag?

 3 Da Paulus skrev sit brev, havde menigheden i Efesus eksisteret i nogle år, og mange af medlemmerne var allerede erfarne kristne. Men der var stadig nogle der havde brug for at vokse åndeligt, blive modne. Sådan er det også blandt Jehovas Vidner i dag. Mange brødre og søstre har tjent Jehova i en årrække og må siges at være åndeligt modne. Men det gælder ikke alle. Der bliver for eksempel døbt tusinder af nye hvert år, så der er altid nogle der har brug for at vokse åndeligt. Hvad med dig? – Kol. 2:6, 7.

ÅNDELIG VÆKST

4, 5. På hvilke områder kan modne kristne være forskellige, men hvad har de alle tilfælles? (Se indledningsbilledet).

4 Når man står i supermarkedet og kigger på en bestemt slags frugt, vil man lægge mærke til at de modne frugter ikke nødvendigvis er ens. Men der er dog nogle fælles kendetegn på at de er modne. Modne kristne kan også være forskellige. Det kan være med hensyn til nationalitet, baggrund, helbred, alder og erfaring. Der er endda forskelle i personlighed og levevis. Men de har også nogle fælles kendetegn – åndelige egenskaber der viser at de er modne. Hvad er det for nogle egenskaber?

5 En moden tjener for Jehova gør hvad han kan for at efterligne Jesus, der efterlod os et forbillede så vi “kan følge lige i hans fodspor”. (1 Pet. 2:21) Hvad fremhævede Jesus som særligt vigtigt? At man ‘elsker Jehova af hele sit hjerte, hele sin sjæl og hele sit sind’, og at man ‘elsker sin næste som sig selv’. (Matt. 22:37-39) En moden kristen gør sit bedste for at leve efter disse ord. Den måde han lever sit liv på, vidner om at hans forhold til Jehova og det at vise andre selvopofrende kærlighed er vigtigt for ham.

Ældre brødre kan vise ydmyghed ved at hjælpe yngre brødre der nu fører an (Se paragraf 6)

6, 7. (a) Nævn nogle egenskaber der kendetegner en moden kristen. (b) Hvad vil vi se nærmere på?

6 En moden kristen har dog ikke kun opdyrket kærlighed, men også de øvrige aspekter af åndens frugt. (Gal. 5:22, 23) De andre egenskaber, såsom mildhed, selvbeherskelse og langmodighed, er også vigtige. Sådanne egenskaber kan hjælpe ham til at klare svære situationer uden at blive irriteret og håndtere store skuffelser uden at miste håbet. Under sit personlige studium bliver han ved med at være opmærksom på bibelske principper der kan hjælpe ham til at skelne mellem rigtigt og forkert. Af den grund er han i stand til at træffe kloge afgørelser ved at lytte til sin bibeloplærte samvittighed. En moden kristen anerkender ydmygt at Jehovas normer og måde at gøre tingene på altid er bedst. * Han forkynder ivrigt den gode nyhed og bidrager til menighedens enhed.

7 Uanset hvor længe vi har tjent Jehova, kan vi spørge os selv: ‘Er der nogle områder hvor jeg i endnu højere grad kan efterligne Jesus og derved vokse åndeligt?’

“DEN FASTE FØDE ER FOR DE MODNE”

8. Hvor godt kendte og forstod Jesus Skrifterne?

8 Jesus havde en helt særlig forståelse  af Skrifterne. Allerede som 12-årig var han i stand til at drøfte åndelige spørgsmål med lærerne i templet. “Alle som hørte ham blev hele tiden slået af forbavselse over hans forståelse og hans svar.” (Luk. 2:46, 47) Senere, under sin tjeneste her på jorden, bragte Jesus sine modstandere til tavshed ved hjælp af Guds ord. – Matt. 22:41-46.

9. (a) Hvilke studievaner er vigtige for at vokse åndeligt? (b) Hvad er formålet med at studere Bibelen?

9 Jesu eksempel lærer os at en kristen der ønsker at vokse åndeligt, ikke vil være tilfreds med kun at have et overfladisk kendskab til Bibelen. Han vil derimod regelmæssigt studere nogle dybe sandheder fordi han er klar over at “den faste føde er for de modne”. (Hebr. 5:14) En moden kristen vil gerne have ‘nøjagtig kundskab om Guds søn’. (Ef. 4:13) Læser du i Bibelen hver dag? Har du en fast plan for personligt studium, og gør du alt hvad du kan, for at holde familiestudiet hver uge? Når du studerer Guds ord, så vær opmærksom på principper der lærer dig noget om hvordan Jehova tænker og føler. Prøv derefter at anvende disse principper, for eksempel når du skal træffe beslutninger. Så vil du få et endnu nærmere forhold til Jehova.

10. Hvordan bliver en moden kristens liv påvirket af den viden han har tilegnet sig?

10 En moden kristen er klar over at det ikke er nok bare at tilegne sig viden. Han må også elske det han lærer om Jehovas principper og anvisninger. En måde han kan vise denne kærlighed på, er ved at gøre Guds vilje frem for det han måske selv kunne have lyst til. Han har også arbejdet på at “aflægge”  en forkert adfærd og tankegang. Når en kristen gør disse forandringer, ifører han sig den nye personlighed, som afspejler Jesu væremåde, og som er “skabt i overensstemmelse med Guds vilje i sand retfærdighed og loyalitet”. (Læs Efeserne 4:22-24). Husk at Gud gjorde brug af sin hellige ånd da Bibelen blev nedskrevet. Så når en kristen øger sin kundskab og sin kærlighed til Jehovas normer ved at studere Bibelen, giver han den hellige ånd mulighed for at påvirke sit sind og hjerte. Det vil bidrage til hans åndelige vækst.

VÆR MED TIL AT FREMME ENHEDEN

11. Hvad oplevede Jesus med hensyn til de mennesker han var omgivet af?

11 Mens Jesus levede her på jorden som et fuldkomment menneske, var han omgivet af mennesker der var ufuldkomne. Hans forældre var ufuldkomne, og det samme var hans brødre og søstre. Desuden var hans nærmeste disciple påvirket af den ambitiøse og manipulerende indstilling der prægede samfundet. Aftenen før Jesus blev henrettet, opstod der for eksempel en “heftig diskussion iblandt dem om hvem af dem der syntes at være den største”. (Luk. 22:24) Men Jesus var sikker på at hans ufuldkomne disciple ville vokse åndeligt, og at de kunne danne en menighed kendetegnet af enhed. Samme aften bad Jesus netop for enheden blandt sine disciple med ordene: ‘Måtte de alle være ét, ligesom du, Fader, er i samhørighed med mig og jeg er i samhørighed med dig, at de også må være i samhørighed med os, for at de må være ét ligesom vi er ét.’ – Joh. 17:21, 22.

12, 13. (a) Hvordan understreger Efeserbrevet 4:15, 16 behovet for at fremme enheden i menigheden? (b) Hvad gjorde en bror for at kunne være med til at fremme enheden?

12 En moden tjener for Jehova fremmer enheden i menigheden. (Læs Efeserne 4:1-6, 15, 16). Som Guds folk er det vores mål at være “harmonisk sammenføjet” og at samarbejde med hinanden. Hvis det skal kunne lade sig gøre, må vi være ydmyge. Når en moden kristen konfronteres med andres ufuldkommenheder, vil han ydmygt søge at bevare enheden. Hvordan reagerer du når en bror eller en søster fra menigheden begår en fejl? Hvad nu hvis fejlen går ud over dig personligt? Har du tendens til at bygge en mur mellem dig og den der har generet dig? Eller forsøger du at bygge en bro hen over den kløft der er opstået mellem jer? En moden kristen er besluttet på – ja, arbejder på – at bygge broer, ikke mure.

13 Læg mærke til hvad en bror der hedder Uwe, erfarede. Førhen blev han ofte meget irriteret over sine trosfællers ufuldkommenheder. Men så besluttede han sig for at se nærmere på Davids liv ved hjælp af Bibelen og Indsigt i Den Hellige Skrift. Hvorfor lige David? Uwe forklarer: “David oplevede at nogle af hans trosfæller gjorde noget der var forkert ifølge Guds lov. For eksempel forsøgte kong Saul at slå ham ihjel, nogle af hans landsmænd ville stene ham, og hans egen kone gjorde nar af ham. (1 Sam. 19:9-11; 30:1-6; 2 Sam. 6:14-22) Men David lod aldrig andres handlinger kølne sin kærlighed til Jehova. David var også meget overbærende – noget jeg havde brug for at arbejde på. Det jeg lærte gennem mit  studium, ændrede mit syn på mine trosfællers ufuldkommenheder. Nu holder jeg ikke længere regnskab med andres fejl. I stedet søger jeg at fremme enheden i menigheden.” Har du også som mål at bidrage til menighedens enhed?

VÆLG VENNER DER GØR GUDS VILJE

14. Hvem valgte Jesus som venner?

14 Jesus var generelt venlig over for alle. Og folk følte sig godt tilpas i hans selskab, både mænd, kvinder, unge, ældre og børn. Men når det kom til at vælge nære venner, var han selektiv. Han sagde til sine apostle: “I er mine venner hvis I gør hvad jeg befaler jer.” (Joh. 15:14) Jesus valgte altså sine venner blandt dem der fulgte ham loyalt og tjente Jehova helhjertet. Vælger du også dine nære venner blandt dem der tjener Jehova helt og fuldt? Hvorfor er det vigtigt?

15. Hvordan gavner det unge at være sammen med modne kristne?

15 De fleste frugter modner bedst i varmt sollys. Vores brødres og søstres varme og kærlige måde at være på kan ligeledes hjælpe os til at modne åndeligt. Måske er du ung og skal beslutte hvad du vil med dit liv. Så vil det være klogt af dig at være sammen med trosfæller der har tjent Jehova i mange år og véd hvordan man bidrager til enheden i menigheden. De har sikkert haft nogle op- og nedture i løbet af deres liv eller oplevet vanskeligheder i tjenesten for Jehova. Sådanne venner kan hjælpe dig til at blive mere åndeligt moden så du kan træffe kloge beslutninger og vælge det bedste liv. – Læs Hebræerne 5:14.

16. Hvordan blev en ung søster hjulpet af modne kristne i menigheden?

16 En søster ved navn Helga husker at hendes klassekammerater i det sidste skoleår talte om hvilke mål de hver især havde. Mange af dem satsede på en universitetsuddannelse for at få en god karriere. Helga talte med sine venner i menigheden om hvad hun skulle gøre. “Mange af dem var ældre end mig,” fortæller hun, “og de hjalp mig rigtig meget. De tilskyndede mig til at begynde i heltidstjenesten. Jeg fik fem gode år i pionertjenesten. Nu, flere år senere, er jeg glad for at jeg som ung kunne bruge så meget af min tid på at tjene Jehova. Det har jeg aldrig fortrudt.”

17, 18. Hvordan hjælper åndelig modenhed os til at tjene Jehova bedst muligt?

17 Når vi gør hvad vi kan for at efterligne Jesus, vil det hjælpe os til at vokse åndeligt. Vi vil få et nærmere forhold til Jehova og et større ønske om at gøre så meget som muligt i tjenesten for ham. Ved at blive åndeligt modne kan vi tjene Jehova på den bedste måde. Jesus gav sine disciple denne tilskyndelse: ‘Lad jeres lys skinne for folk, så de kan se jeres gode gerninger og herliggøre jeres Fader som er i himlene.’ – Matt. 5:16.

18 Som vi har været inde på, kan en moden kristen have en god og stærk indflydelse på menigheden. Åndelig modenhed ses også tydeligt i den måde vedkommende bruger sin samvittighed på. Hvordan kan vores samvittighed hjælpe os til at træffe kloge beslutninger? Og hvordan kan vi vise respekt for de beslutninger vores trosfæller træffer på grundlag af deres samvittighed? Det vil vi se på i den næste artikel.

^ par. 6 Ældre, erfarne brødre kan for eksempel blive bedt om at overlade visse ansvarsopgaver til yngre brødre og hjælpe dem til at kunne varetage disse opgaver.