Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  September 2015

Er din samvittighed en pålidelig vejleder?

Er din samvittighed en pålidelig vejleder?

“Endemålet med denne befaling er jo kærlighed ud af et rent hjerte og ud af en god samvittighed.” – 1 TIM. 1:5.

SANGE: 57, 48

1, 2. Hvem har givet os samvittigheden, og hvorfor kan vi være taknemmelige for at vi har den?

JEHOVA GUD skabte mennesket med en fri vilje, altså frihed til at vælge mellem forskellige muligheder. Han gav os desuden en pålidelig vejleder, nemlig samvittigheden – en indre fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert. Hvis vi lytter til vores samvittighed, kan den tilskynde os til at gøre det der er godt, og afholde os fra det der er forkert. Så samvittigheden er et udtryk for at Jehova elsker os og ønsker at vi skal have et godt liv.

2 Alle mennesker har altså en samvittighed. (Læs Romerne 2:14, 15). Det er derfor at nogle der er ligeglade med Bibelens normer, alligevel ofte gør det der er godt, og afholder sig fra det der er ondt. Samvittigheden forhindrer desuden mange i at gøre nogle helt forfærdelige ting. Tænk på hvor meget værre verden ville se ud hvis ingen havde en samvittighed! Vi kan vel nok være taknemmelige for at vi har fået samvittigheden af Gud.

3. Hvorfor har det en god indflydelse på menigheden at vi hver især opøver vores samvittighed?

Til forskel fra mennesker generelt forsøger Jehovas tjenere at opøve deres samvittighed. De ønsker at deres samvittighed  skal være afstemt efter hvad der er rigtigt og forkert ifølge Guds ord. Kristne der har trænet deres samvittighed, kan have en god og stærk indflydelse på menigheden. Men det at opøve og bruge vores samvittighed er ikke blot forbundet med vores forstand. I Bibelen forbindes en god samvittighed med tro og kærlighed. Paulus skrev: “Endemålet med denne befaling er jo kærlighed ud af et rent hjerte og ud af en god samvittighed og ud af tro uden hykleri.” (1 Tim. 1:5) Når vi opøver vores samvittighed og lytter til den, får vi en dybere kærlighed til Jehova og en stærkere tro. Faktisk afslører den måde vi bruger samvittigheden på, hvor stærk vores åndelighed er, hvordan vores symbolske hjerte har det, og hvor stort et ønske vi har om at glæde Jehova. Ja, denne indre stemme viser hvordan vi er inderst inde.

4. Hvordan kan vi opøve vores samvittighed?

4 Men hvordan kan vi rent praktisk opøve vores samvittighed? Først og fremmest ved regelmæssigt at studere Bibelen, meditere over det vi læser, og bede Jehova om hjælp til at bruge det vi har lært. Det indbefatter mere end blot at tilegne sig viden og lære nogle regler udenad. Vores bibelstudium skal gradvist give os et klarere billede af Jehova, hans personlighed, hans egenskaber og hvad han bryder sig om og ikke bryder sig om. Så vil vores samvittighed blive afstemt efter hans normer, og vi vil ønske at komme til at ligne ham mere og mere.

5. Hvad vil vi se nærmere på i denne artikel?

5 Måske får det os til at spørge: Hvordan kan en veloplært samvittighed hjælpe os når vi skal træffe beslutninger? Hvordan kan vi vise respekt for de beslutninger som vores trosfæller træffer på grundlag af deres samvittighed? Og hvordan kan samvittigheden være en motiverende faktor i vores tjeneste? Lad os med de spørgsmål i tanke se nærmere på hvordan vi kan have gavn af vores samvittighed når det drejer sig om (1) sundhedsspørgsmål, (2) adspredelse og (3) forkyndelsen.

VÆR RIMELIG

6. På hvilket område må man tage stilling til vanskelige spørgsmål?

6 I Bibelen advares vi mod at gøre noget der kan skade os, og vi opfordres til at have sunde vaner, for eksempel hvad angår spisen og drikken. (Ordsp. 23:20; 2 Kor. 7:1) Når vi følger disse gode råd, gør vi noget godt for vores helbred, men det betyder ikke at vi ikke bliver ældre eller rammes af sygdom. I nogle lande findes der både konventionel behandling og alternative behandlingsmetoder. Afdelingskontorerne rundt omkring i verden modtager jævnligt breve fra brødre og søstre der overvejer en bestemt form for behandling. “Kan en der tjener Jehova, tage imod den behandling?” er der mange der spørger.

7. Hvordan kan vi træffe beslutninger angående behandlingsmetoder?

7 Hverken afdelingskontorerne eller de lokale ældste har lov til at træffe afgørelser på andres vegne i sundhedsspørgsmål, heller ikke selvom en bror eller søster direkte beder dem om det. (Gal. 6:5) Men de kan gøre opmærksom på passager i Guds ord som kan hjælpe vedkommende til at træffe en beslutning. For eksempel har Jehova direkte befalet kristne at ‘afholde sig fra blod’. (Apg. 15:29) Det udelukker enhver form for behandling hvor der bruges fuldblod eller en af blodets fire hovedkomponenter. Denne viden kunne også have indflydelse på en kristens samvittighed når han skal beslutte om han vil  tage imod derivater der er udvundet af en af de fire hovedkomponenter. * Hvilke andre bibelske råd kan hjælpe os når vi skal tage stilling til sundhedsspørgsmål?

8. Hvordan kan tanken i Filipperbrevet 4:5 hjælpe os i forbindelse med sundhedsspørgsmål?

8 I Ordsprogene 14:15 står der: “Den uerfarne tror hvert ord, men den kloge overvejer sine skridt.” Selv i dag findes der sygdomme som man ikke kan helbrede. Der er derfor grund til at være forsigtig når det drejer sig om behandlinger der efter sigende skulle give fantastiske resultater, men som markedsføres på baggrund af tvivlsomme erfaringer. Jehova inspirerede Paulus til at skrive: “Lad jeres rimelighed blive kendt for alle mennesker.” (Fil. 4:5) Rimelighed vil også afholde os fra at gå så meget op i fysisk sundhed at tjenesten for Jehova bliver trængt i baggrunden. Hvis helbredet blev det vigtigste i vores liv, ville der være stor fare for at vi blev selvcentrerede. (Fil. 2:4) Vi bør give det åndelige højeste prioritet og erkende at ingen af os kan få et perfekt helbred i denne verden. – Læs Filipperne 1:10.

Agiterer du ivrigt for dine idéer? (Se paragraf 9)

9. Hvorfor er det vigtigt at have Romerbrevet 14:13, 19 i tanke når det gælder sundhedsspørgsmål, og hvordan kunne vi sætte enheden på spil?

9 En kristen der er rimelig, trækker ikke sine holdninger ned over hovedet på andre. I et europæisk land var der et ægtepar der agiterede for visse kosttilskud og en bestemt kur. Ægteparret fik overtalt nogle i menigheden til at bruge kosttilskuddene, men andre havde ikke lyst til at tage dem. Med tiden viste det sig at behandlingen ikke kunne leve op til forventningerne, og mange blev vrede og skuffede. Ægteparret havde selvfølgelig ret til at afgøre om de selv ville tage kosttilskuddene og følge kuren, men var det rimeligt at sætte menighedens enhed på spil på grund af et sundhedsspørgsmål? I det første århundrede havde de kristne i Rom forskellige meninger om det at spise bestemte fødevarer og holde visse dage hellige. Hvad rådede Paulus dem til? Han skrev: “Én bedømmer én dag som bedre end en anden; en anden bedømmer hver dag som god; lad enhver være fuldt overbevist i sit eget sind.” Det er vigtigt at vi ikke lægger snublesten for andre. – Læs Romerne 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Hvorfor bør vi respektere andres personlige beslutninger? (Se indledningsbilledet).

10 Hvis vi har svært ved at forstå en beslutning som en af vores trosfæller har truffet på grundlag af sin samvittighed, må vi ikke være hurtige til at dømme ham eller forsøge at presse ham til at skifte mening. Måske er hans samvittighed stadig “svag” og har behov for at blive yderligere opøvet, eller det kan være at den  er for følsom på nogle bestemte områder. (1 Kor. 8:11, 12) På den anden side kunne det også være vores samvittighed der havde behov for at blive finjusteret så den kommer til at stemme bedre overens med principperne i Bibelen. Når det drejer sig om sundhedsspørgsmål, må vi altså alle træffe en personlig beslutning og være villige til at påtage os det ansvar der følger med.

VÆLG SUND ADSPREDELSE

11, 12. Hvilken bibelsk vejledning skal vi have i tanke når vi vælger adspredelse?

11 Jehova har skabt os sådan at vi både har gavn af og kan glæde os over adspredelse. Som Salomon skrev, er der “en tid til at le” og “en tid til at danse omkring”. (Præd. 3:4) Men det er ikke alle fritidsaktiviteter der har en god indvirkning på os, eller som giver nye kræfter, og det er heller ikke godt at bruge for meget tid på adspredelse. Hvordan kan vores samvittighed hjælpe os når vi skal vælge sunde og gavnlige fritidsaktiviteter?

12 I Bibelen advares vi mod “kødets gerninger”, en adfærd der omfatter “utugt, urenhed, skamløshed, afgudsdyrkelse, udøvelse af spiritisme, fjendskaber, strid, skinsyge, vredesudbrud, tilfælde af stridbarhed, splittelser, sekter, tilfælde af misundelse, drikketure, sviregilder, og ting som disse”. Paulus skrev at “de der øver sådanne ting ikke skal arve Guds rige”. (Gal. 5:19-21) Det vil altså være godt at vi spørger os selv: ‘Får min samvittighed mig til at holde mig fra sport der er aggressiv, konkurrencebetonet, nationalistisk eller voldelig? Advarer min indre stemme mig når jeg føler mig fristet til at se en film der indeholder pornografiske scener, eller som skildrer drikkeri, okkultisme eller sex uden for ægteskabet?’

13. Hvordan kan Første Timoteusbrev 4:8 og Ordsprogene 13:20 hjælpe os i forbindelse med adspredelse?

13 Bibelen indeholder nogle retningslinjer der kan hjælpe os til at forme vores samvittighed når det gælder adspredelse. For eksempel står der at “legemlig opøvelse er gavnlig til lidt”. (1 Tim. 4:8) Mange sørger for regelmæssigt at dyrke noget motion fordi de mærker at det er godt for deres helbred og klarer hjernen. Men hvad nu hvis vi gerne vil dyrke motion sammen med andre? Er det så ligegyldigt hvem det er sammen med? I Ordsprogene 13:20 siges der: “Den der vandrer med de vise bliver vís, men den der omgås tåber går det dårligt.” Understreger det ikke at vi må være selektive og lade os lede af vores bibeloplærte samvittighed når det drejer sig om adspredelse?

14. Hvordan anvendte en familie principperne i Romerbrevet 14:2-4?

14 Ægteparret Christian og Daniela har to teenagepiger. Christian fortæller: “På vores Teokratiske Familieaften snakkede vi om fritidsaktiviteter. Vi blev enige om at nogle aktiviteter er helt okay, og at andre ikke er det. Vi kom også ind på hvad en god omgangskreds er. Den ene af vores piger nævnte at nogle af de andre Jehovas Vidner på skolen gjorde nogle ting i pauserne som hun ikke syntes var rigtige. Og hun følte sig presset til at gøre det samme. Vi talte med pigerne om at vi hver især har en samvittighed, og at vi bør lytte til den når vi skal vælge hvad vi vil foretage os, og hvem det skal være sammen med.” – Læs Romerne 14:2-4.

Din bibeloplærte samvittighed kan hjælpe dig til at undgå farer (Se paragraf 14)

15. Hvorfor er det godt at have Mattæus 6:33 i tanke når man planlægger adspredelse?

15 Det er heller ikke uvæsentligt hvornår vi bruger tid på adspredelse. Sørger du for at lægge fritidsaktiviteter på andre tidspunkter end der hvor du normalt er  optaget af åndelige aktiviteter som møder, forkyndelse og personligt studium? Eller forsøger du at klemme de åndelige aktiviteter ind mellem dine fritidsaktiviteter? Ja, hvad er vigtigst for dig? Jesus sagde: “Bliv da ved med først at søge riget og hans retfærdighed, og alle disse andre ting vil blive givet jer i tilgift.” (Matt. 6:33) Får din samvittighed dig til at prioritere på en måde der stemmer med Jesu ord?

TAG DEL I FORKYNDELSEN

16. Hvilken rolle spiller samvittigheden i forbindelse med forkyndelsen?

16 En veloplært samvittighed gør mere end at advare os når vi er ved at handle forkert. Den får os også til at gøre det der er godt! Noget af det bedste vi kan gøre, er at deltage i forkyndelsen fra hus til hus og udnytte vores muligheder for at forkynde uformelt. Det var noget af det Paulus’ samvittighed tilskyndede ham til. Han skrev: “Det er pålagt mig som en nødvendighed. Ja, ve mig om jeg ikke forkyndte den gode nyhed.” (1 Kor. 9:16) Når vi ligesom Paulus er optaget af forkyndelsen, vil vores samvittighed fortælle os at vi gør det rigtige. Og når vi fortæller andre om den gode nyhed, appellerer vi til deres samvittighed. Som Paulus skrev: “Ved at gøre sandheden kendt anbefaler vi os til ethvert menneskes samvittighed for Guds øjne.” – 2 Kor. 4:2.

17. Hvordan fulgte en ung søster sin samvittighed?

17 Da Jacqueline var 16, blev hendes klasse undervist i evolutionsteorien i biologitimerne. Hun fortæller: “Jeg tror ikke på evolutionsteorien, og derfor tillod min samvittighed mig ikke at deltage så meget i klassedrøftelserne som jeg plejede at gøre. På et tidspunkt snakkede jeg med læreren om min holdning. Til min overraskelse reagerede han meget positivt, og han gav mig mulighed for at holde et indlæg om skabelsen for hele klassen.” Jacqueline følte en dyb, indre tilfredshed fordi hun havde fulgt sin bibeloplærte samvittighed. Får din samvittighed også dig til at gøre det der er rigtigt?

18. Hvorfor ønsker vi at have en samvittighed der er godt oplært?

18 Vi må alle gøre hvad vi kan for at vores liv stemmer overens med Jehovas normer og måde at gøre tingene på. I den forbindelse er vores samvittighed en uvurderlig hjælp. Når vi regelmæssigt studerer Bibelen, mediterer over det vi læser, og forsøger at omsætte det i handling, oplærer vi vores samvittighed. Derved bliver samvittigheden en pålidelig vejleder der kan hjælpe os i vores liv.

^ par. 7 Se “Spørgsmål fra læserne” i Vagttårnet for 15. juni 2004, s. 29-31.