Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Undgå dårligt selskab i de sidste dage

Undgå dårligt selskab i de sidste dage

“Dårligt selskab ødelægger gode vaner.” – 1 KOR. 15:33.

SANGE: 73, 119

1. Hvilken periode lever vi i?

VI LEVER i meget vanskelige tider. Bibelen kalder den periode der begyndte i 1914, for “de sidste dage”. Disse “kritiske tider som er vanskelige at klare”, er præget af forhold der er meget værre end det menneskeheden oplevede før dette skelsættende år. (2 Tim. 3:1-5) Og verdens tilstand vil kun blive dårligere, for Bibelen har forudsagt at “onde mennesker og bedragere vil gå frem til det værre”. – 2 Tim. 3:13.

2. Hvad kendetegner den underholdning verden tilbyder? (Se indledningsbilledet).

2 Mange vælger underholdning der skildrer vold, umoralsk sex, okkultisme eller andet der er i modstrid med Guds normer. Sådanne ting fremstilles ofte som noget positivt i fjernsynsprogrammer, film, bøger, blade og på internettet. En opførsel der før i tiden blev betragtet som uacceptabel, er nu blevet legaliseret en del steder. Men det gør det ikke acceptabelt i Guds øjne. – Læs Romerne 1:28-32.

3. Hvordan bliver de der lever efter Bibelens normer, ofte betragtet?

 3 Jesu disciple i det første århundrede holdt sig langt væk fra underholdning der stred mod Guds ord. Fordi de på denne og andre måder skilte sig ud fra verden, blev de bagtalt og forfulgt. Apostlen Peter skrev: “De finder det mærkeligt at I [de kristne] ikke fortsat løber sammen med dem mod den samme udsvævelsernes sump, og bliver ved med at spotte jer.” (1 Pet. 4:4) Også i dag bliver de der lever efter Guds normer, betragtet som mærkelige. Desuden vil “alle de som ønsker at leve gudhengivent i samfund med Kristus Jesus ... blive forfulgt”. – 2 Tim. 3:12.

“DÅRLIGT SELSKAB ØDELÆGGER GODE VANER”

4. Hvad råder Bibelen os til med hensyn til denne verden?

4 Bibelen råder dem der ønsker at gøre Guds vilje, til ‘ikke at elske verden eller det der er i verden’. (Læs 1 Johannes 2:15, 16). Satan, “denne tingenes ordnings gud”, styrer verden, og han bruger de religiøse, politiske og kommercielle elementer – samt medierne – til at vildlede mennesker. (2 Kor. 4:4; 1 Joh. 5:19) Som kristne må vi derfor passe på hvem vi omgås. Guds inspirerede ord indeholder denne klare advarsel: “Bliv ikke vildledt. Dårligt selskab ødelægger gode vaner.” – 1 Kor. 15:33.

5, 6. Hvem skal vi ikke omgås, og hvorfor?

5 Eftersom vi ønsker at beskytte vores gode vaner, må vi sørge for ikke at have et nært forhold til nogle der har en forkert adfærd. Det indbefatter også dem der påstår at de tjener Jehova, men som med vilje overtræder hans bud. Når nogle begår en alvorlig synd og ikke angrer, holder vi op med at omgås dem. – Rom. 16:17, 18.

6 Hvis vi kommer meget sammen med nogle der ignorerer Guds lov, kunne vi let komme til at gøre ligesom dem for at blive accepteret af dem. For eksempel kunne det at omgås nogle der ikke følger Bibelens moralnormer, føre til at vi selv blev fristet til at gøre noget umoralsk. Det er før sket for indviede kristne, og nogle af dem er blevet udelukket fordi de ikke har ændret sind. (1 Kor. 5:11-13) Hvis ikke de vender om, kan Peters ord komme til at passe på dem. – Læs 2 Peter 2:20-22.

7. Hvem skal vi vælge som nære venner?

7 Vi vil selvfølgelig gerne være venlige over for alle, men vi ønsker ikke at blive nære venner med nogle der ikke tjener Jehova. Det ville derfor være forkert af en ugift bror eller søster at indlede et romantisk forhold til en der ikke er en indviet og loyal tjener for Jehova, og som ikke respekterer Guds høje normer. Det er meget vigtigere at beskytte vores kristne identitet end at være populær hos mennesker der ikke lever efter Jehovas normer. Vi skal kun være nære venner med dem der gør Guds vilje. Jesus sagde: “Enhver der gør Guds vilje, dét er min broder og søster og moder.” – Mark. 3:35.

8. Hvilken indvirkning havde dårligt selskab på israelitterne?

8 Israelitterne mærkede de katastrofale følger af at vælge dårligt selskab. Da Jehova udfriede dem fra slaveriet i Egypten og førte dem mod det lovede land, sagde han hvordan de skulle forholde sig til landets indbyggere og deres skikke: “Du må ikke bøje dig for deres guder eller lade dig forlede til at dyrke  dem, og du må ikke lave noget der ligner deres værker, men du skal ubetinget rive dem ned og knuse deres hellige støtter. Og I skal tjene Jehova jeres Gud.” (2 Mos. 23:24, 25) Desværre adlød de fleste af israelitterne ikke Guds ord. (Sl. 106:35-39) Fordi de holdt op med at tjene Gud trofast, sagde Jesus senere: “Se! Jeres hus overlades til jer selv.” (Matt. 23:38) Jehova forkastede Israel og gjorde i stedet den kristne menighed til sit folk. – Apg. 2:1-4.

OVERVEJ OMHYGGELIGT HVAD DU VIL LÆSE OG SE

9. Hvorfor kan underholdningsindustrien og medierne i denne verden være farlige?

9 Meget af det som underholdningsindustrien og medierne trykker og producerer, kan skade kristne åndeligt. Formålet med materialet er ikke at styrke troen på Jehova og hans løfter, men snarere at fremme de ting Satan og hans onde verden sætter højt. Vi må derfor tænke os godt om så vi ikke kommer til at beskæftige os med noget der kunne give os “verdslige ønsker”. – Tit. 2:12.

10. Hvad vil der ske med det åndeligt skadelige materiale der findes i denne verden?

10 Snart vil der ikke længere findes noget materiale der kan skade os åndeligt. Det vil alt sammen forsvinde når den verden som det er et produkt af – Satans verden – bliver ødelagt. I Bibelen siges der: “Verden forsvinder, og det gør dens begær også, men den der gør Guds vilje forbliver for evigt.” (1 Joh. 2:17) I Salmerne står der: “De onde udryddes nemlig, men de der håber på Jehova, skal tage jorden i besiddelse.” Der siges videre: “De sagtmodige tager jorden i besiddelse, og de kan glæde sig over megen fred.” Hvor længe vil de kunne det? “De retfærdige tager jorden i besiddelse, og de skal bo for evigt på den.” – Sl. 37:9, 11, 29.

11. Hvordan sørger Gud for god åndelig mad til sit folk?

11 Som en stor kontrast til Satans verden fremstiller Jehovas organisation materiale som hjælper os til at leve på en måde der fører til evigt liv. I bøn til Jehova sagde Jesus: “Dette betyder evigt liv: at de lærer dig at kende, den eneste sande Gud, og den som du har udsendt, Jesus Kristus.” (Joh. 17:3) Gennem sin organisation sørger vores himmelske Far for en overflod af åndelig mad der fremmer den sande tilbedelse, i form af blade, brochurer, bøger, film, websider og andet. Guds organisation arrangerer også møder hver uge i mere end 110.000 menigheder jorden over. Undervisningen ved disse møder og ved vores stævner er baseret på Bibelen og er derfor med til at styrke vores tro på Jehova og hans løfter. – Hebr. 10:24, 25.

GIFT DIG “KUN I HERREN”

12. Hvad betyder det når Bibelen siger at man kun skal gifte sig “i Herren”?

12 Det er ekstra vigtigt at kristne der gerne vil giftes, er opmærksomme på advarslen mod dårligt selskab. Guds ord giver denne klare vejledning: “Lad jer ikke spænde i ulige åg med ikketroende. For hvad samfund har retfærdighed med lovløshed? Eller hvad fællesskab har lys med mørke?” (2 Kor. 6:14) I Bibelen siges der at Guds tjenere kun skal gifte sig “i Herren”, det vil sige med en indviet, døbt tjener for Jehova der lever efter det Bibelen lærer. (1 Kor. 7:39) Når man som kristen gifter sig  med en trosfælle, får man en partner der elsker Jehova, og som vil hjælpe en til at tjene ham loyalt.

13. Hvilken befaling angående ægteskab gav Gud israelitterne?

13 Jehova ved hvad der er bedst for hans tjenere, og han har gang på gang givet den samme vejledning angående ægteskab. Læg for eksempel mærke til den klare befaling Jehova gav israelitterne i forbindelse med indbyggerne i de omkringliggende lande – folk der ikke tjente den sande Gud. Gennem Moses sagde han: “Du må ikke besvogre dig med dem. Din datter må du ikke give til hans søn, og hans datter må du ikke tage til din søn. For han vil vende din søn bort fra mig, og de vil tjene andre guder, og Jehovas vrede vil blusse op imod jer, og han vil tilintetgøre dig i hast.” – 5 Mos. 7:3, 4.

14, 15. Hvilke følger fik det for Salomon at ignorere Jehovas befaling?

14 Kort tid efter at Salomon var blevet konge, bad han Gud om visdom, og det fik han i overflod. Kong Salomon blev således kendt vidt og bredt som en vís hersker over et land der oplevede fremgang. Da dronningen af Saba besøgte Salomon, udbrød hun: “Jeg troede ikke på ordene før jeg kom og så det med egne øjne. Og se, halvdelen er ikke blevet mig fortalt. Du har i visdom og velstand overgået rygtet som jeg hørte.” (1 Kong. 10:7) Men Salomon blev et sørgeligt eksempel på hvad der kan ske når man ignorerer befalingen om kun at gifte sig med en der tjener Jehova. – Præd. 4:13.

15 På trods af alt det Jehova havde gjort for Salomon, så han stort på det Gud havde sagt. Salomon “elskede mange fremmede kvinder”, altså nogle der ikke tilbad Jehova, og havde til sidst 700 hustruer og 300 medhustruer. Hvad førte det til? Da Salomon var blevet gammel, havde hans hedenske hustruer “bøjet hans hjerte så han fulgte andre guder ... Salomon gjorde således hvad der var ondt i Jehovas øjne.” (1 Kong. 11:1-6) Ja, dårligt selskab fik Salomon til at forlade den sande tilbedelse. Hvis det kunne ske for den vise kong Salomon, kan det ske for os alle. Derfor vil vi ikke så meget som overveje at gifte os med en der ikke elsker Jehova!

16. Hvilket råd giver Bibelen dem der er gift med en som ikke tjener Jehova?

16 Hvad nu hvis man allerede er gift med en ikketroende når man begynder at tjene Jehova? Bibelen siger: “I hustruer [skal] underordne jer jeres egne mænd, for at de af dem som ikke er lydige mod ordet, kan vindes uden ord ved deres hustruers adfærd.” (1 Pet. 3:1) Tanken i dette vers gælder selvfølgelig også mænd som begynder at tjene Jehova mens de er gift med en ikketroende. Bibelens vejledning er tydelig: Vær en god ægtefælle, og lev op til Guds høje normer for ægteskabet. Mange ikketroende har taget imod sandheden efter at have set de forandringer deres ægtefælle gjorde da han eller hun begyndte at leve efter Guds ord.

HOLD DIG NÆR TIL DEM DER ELSKER JEHOVA

17, 18. Hvorfor overlevede Noa og de kristne i det første århundrede ødelæggelsen af det samfund de levede i?

17 Dårligt selskab ødelægger gode vaner, hvorimod godt selskab fremmer gode vaner. Tænk på Noa. Han levede  på en tid hvor “menneskets ondskab var meget udbredt på jorden” og “enhver tilbøjelighed i dets hjertes tanker kun var ond dagen lang”. (1 Mos. 6:5) Menneskesamfundet var så fordærvet at Gud besluttede at udrydde det i en global vandflod. Men “Noa var en retfærdig mand. Han var uangribelig blandt sine samtidige. Noa vandrede med den sande Gud.” – 1 Mos. 6:7-9.

18 Hvorfor var Noa anderledes end de andre? Fordi han ikke kom sammen med dem der var dårligt selskab. Han og de syv medlemmer af hans familie var travlt optaget af det arbejde de havde fået af Gud, hvilket indbefattede at bygge en ark. Samtidig var Noa “en forkynder af retfærdighed”. (2 Pet. 2:5) Han brugte sin tid på forkyndelsen, arbejdet med arken og samvær med familien, alt sammen noget der glædede Gud. Af den grund overlevede Noa og hans nærmeste familie Vandfloden. Vi kan være taknemmelige for at de stillede sig på Jehovas side, for vi er alle efterkommere af dem. I det første århundrede holdt loyale og lydige kristne sig også adskilt fra dem der ikke tjente Jehova. Derved overlevede de ødelæggelsen af Jerusalem og det daværende jødiske samfund i år 70. – Luk. 21:20-22.

Samvær med trosfæller giver os en forsmag på livet i den nye verden (Se paragraf 19)

19. Hvad må vi gøre for at blive godkendt af Gud?

19 Hvor er det vigtigt at vi der tilbeder Jehova, efterligner Noa og hans familie samt de kristne i det første århundrede. Vi må holde os adskilt fra den onde verden der omgiver os, og finde gode venner blandt de millioner af trofaste brødre og søstre vi har jorden over. Når vi holder os nær til dem der er vise i Guds øjne, vil det hjælpe os til at “stå fast i troen” i disse svære tider. (1 Kor. 16:13; Ordsp. 13:20) Og tænk engang på vores vidunderlige fremtidsudsigter! Hvis vi undgår dårligt selskab her i de sidste dage, har vi mulighed for at overleve når Jehova inden længe ødelægger det onde verdenssamfund og skaber en ny, retfærdig verden.