Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2015

Forbered dig nu til livet i den nye verden

Forbered dig nu til livet i den nye verden

‘Befal dem at øve godt, så de kan få et fast greb om det virkelige liv.’ – 1 TIM. 6:17-19.

SANGE: 125, 40

1, 2. (a) Hvad ser du frem til i Paradiset? (Se indledningsbilledet). (b) Hvilke åndelige velsignelser vil vi opleve i den nye verden?

“DET virkelige liv.” Når vi hører dette udtryk, bliver de fleste af os mindet om det håb vi har om evigt liv i et paradis på jorden. Og Paulus sammenkædede netop “det virkelige liv” med “det evige liv”. (Læs 1 Timoteus 6:12, 19). Forventningsfuldt ser vi frem til et liv der aldrig vil få ende, og som vil være fyldt med glæde og tilfredshed. Det er svært at forestille sig hvordan det vil være at vågne hver dag og være helt fri for bekymringer og fuldstændigt rask, både fysisk og psykisk. (Es. 35:5, 6) Tænk på hvor skønt det bliver at have tid til at være sammen med familie og venner, deriblandt dem der er blevet oprejst! (Joh. 5:28, 29; Apg. 24:15) Vi vil også få mulighed for at dygtiggøre os inden for musik, arkitektur, naturvidenskab eller noget helt fjerde.

2 Vi glæder os bestemt til at opleve alt dette, men de største velsignelser i den nye verden vil være af åndelig art. Hvor vil det være tilfredsstillende at vide at Jehovas navn er blevet helliget, og at alle anerkender ham som deres hersker! (Matt. 6:9, 10) Det vil også være fantastisk at se Jehovas  oprindelige hensigt med mennesker og jorden blive til virkelighed. Og forestil dig hvor meget lettere det vil blive at komme nær til Jehova, når vi gradvist bliver fuldkomne! – Sl. 73:28; Jak. 4:8.

3. Hvad må vi forberede os til nu?

3 Alle disse velsignelser vil blive til virkelighed, for Jesus sagde: “For Gud er alle ting mulige.” (Matt. 19:25, 26) Men hvis vi gerne vil leve i den nye verden – og bevare livet efter Kristi tusindårsrige – må vi gøre noget aktivt nu for at “få et fast greb” om det evige liv. Ikke alene må vi bevare forventningen om at denne onde verden snart vil blive fjernet, vi må også gøre alt hvad vi kan, for at forberede os til at leve i den nye verden. Hvordan kan vi gøre det?

HVORDAN VI FORBEREDER OS

4. Forklar med en illustration hvordan vi kan forberede os til livet i den nye verden.

4 Hvordan kan vi forberede os til livet i Guds nye verden? Jo, forestil dig at du gerne vil flytte til et andet land. Hvad vil du gøre for at være klar til den forandring? Du vil sikkert prøve at lære det sprog der tales af befolkningen. Du vil nok også sætte dig ind i kulturen og måske prøve nogle af de retter som spises i landet. I en vis udstrækning vil du begynde at leve som du forventer at komme til at leve i det nye land, nærmest som om du allerede er indbygger dér. Vi kan også forberede os til den nye verden ved i størst mulig udstrækning at leve vores liv som om vi allerede er der. Lad os se nogle eksempler på hvordan vi kan gøre det.

5, 6. Hvordan vil det at vi adlyder anvisningerne fra Jehovas organisation, forberede os til livet i den nye verden?

5 I den nye verden vil alle støtte Jehovas styre. Sikke en kontrast til den tankegang der præger Satans verden i dag! Mange mener at uafhængighed og selvbestemmelse er vigtigere end at adlyde Gud, men denne indstilling har kun ført til lidelser og elendighed. (Jer. 10:23) Hvor ser vi frem til den tid hvor hele menneskeheden vil underordne sig vores kærlige Gud, Jehova!

6 Det bliver en stor glæde at følge anvisningerne fra Jehovas organisation om hvordan vi skal gøre jorden skønnere og undervise dem der er blevet oprejst. Men hvad nu hvis vi i Paradiset får tildelt en opgave som vi ikke synes er så spændende? Vil vi så stadig følge anvisningerne og gøre vores bedste for at udføre opgaven og endda glæde os over den? De fleste af os svarer selvfølgelig ja! Men spørg alligevel dig selv: ‘Adlyder jeg allerede nu anvisningerne fra Jehovas organisation?’ Lydighed er en vigtig del af vores forberedelse til evigt liv under Guds styre.

7, 8. (a) Hvorfor er det vigtigt at være samarbejdsvillig? (b) Hvilke forandringer har nogle oplevet? (c) Hvad kan vi være sikre på med hensyn til livet i den nye verden?

7 Ud over at følge de anvisninger vi får fra Jehovas organisation, må vi også opdyrke tilfredshed og øve os i at være samarbejdsvillige hvis vi skal være godt forberedt til livet i Paradiset. Når vi samarbejder med dem der fører an i dag, for eksempel ved at være tilfreds med en ny tjenesteopgave, vil det hjælpe os til at have samme gode indstilling når vi kommer ind i den nye verden. (Læs Hebræerne 13:17). Da israelitterne kom til det lovede land, blev arvelodderne fordelt ved lodkastning. (4 Mos. 26:52-56; Jos. 14:1, 2) Vi ved  ikke hvor vi hver især vil få lov til at slå os ned i Guds nye verden, men hvis vi er samarbejdsvillige, vil vi kunne være lykkelige over at gøre Jehovas vilje uanset hvor vi kommer til at bo.

8 Livet på en paradisisk jord under Guds riges styre bliver så vidunderligt at de ofre vi bringer nu for at samarbejde med Jehovas organisation og varetage de opgaver vi får tildelt, er det hele værd! Nogle gange sker det at vores opgave ændrer sig. For eksempel har nogle der tidligere tjente på Betel, fået til opgave at udføre en anden form for heltidstjeneste og glæder sig nu over de mange velsignelser de oplever i distriktet. Og på grund af alder eller andre faktorer har nogle der var i kredstjenesten, i stedet fået det privilegium at tjene som specialpionerer. Hvis vi opdyrker tilfredshed, beder Gud om hjælp og gør hvad vi kan i tjenesten for ham, vil vi også opleve glæde og velsignelser selv her i de sidste dage. (Læs Ordsprogene 10:22). Måske har vi et helt klart billede af hvor vi gerne vil bo i den nye verden. Men hvad nu hvis vi blev bedt om at flytte et andet sted hen? Uanset hvor og hvordan vi kommer til at tjene Jehova, kan vi være sikre på at vi vil være glade, tilfredse og taknemmelige. – Neh. 8:10.

9, 10. (a) På hvilke områder får vi måske brug for at vise tålmodighed i den nye verden? (b) Hvordan kan vi vise at vi er tålmodige?

9 I den nye verden vil vi sikkert også få brug for at være tålmodige. Det kan være at vi hører om nogle der er ovenud lykkelige fordi et familiemedlem eller en ven er blevet oprejst, mens vi selv stadig venter på at se vores kære igen. Hvis det sker, vil vi så glæde os på deres vegne og have tålmodighed? (Rom. 12:15) Når vi allerede nu øver os i tålmodigt at vente på at Jehova opfylder sine løfter, vil det hjælpe os til også at være tålmodige til den tid. – Præd. 7:8.

10 Vi kan også forberede os til at leve i den nye verden ved at være tålmodige når vi får en justeret forklaring af passager i Bibelen. Studerer vi ivrigt det nye materiale, og viser vi tålmodighed hvis vi ikke forstår forklaringen fuldt ud? Hvis vi gør det, vil vi sikkert ikke få svært ved at vise tålmodighed i den nye verden når Jehova giver mennesker nye anvisninger. – Ordsp. 4:18; Joh. 16:12.

11. Hvilken indstilling må vi opdyrke nu, og hvordan vil den komme os til gavn i den nye verden?

11 Noget andet der vil komme os til gavn i den nye verden, er at have en tilgivende indstilling. Under Kristi tusindårsrige kan det tage noget tid før alle har aflagt deres ufuldkomne personlighedstræk. (Apg. 24:15) Vil vi i den periode kunne behandle hinanden kærligt? Hvis vi allerede nu lærer at komme godt ud af det med andre og frit at tilgive hinanden, vil det være lettere for os til den tid. – Læs Kolossenserne 3:12-14.

12. Hvilken forbindelse er der mellem den måde vi lever på nu, og vores håb for fremtiden?

12 I den lovede nye verden vil vi ikke nødvendigvis altid få vores ønsker opfyldt, eller måske skal vi vente et stykke tid før de bliver opfyldt. Så vi vil få brug for at underordne os Jehovas kærlige styre og finde glæde og tilfredshed i at gøre hvad han beder os om. Vi vil altså have behov for netop de egenskaber som Jehova hjælper os til at opdyrke i dag. Når vi allerede nu forsøger at leve  som vi forventer at komme til at leve i Paradiset, opdyrker vi i virkeligheden nogle egenskaber som vi vil få gavn af i al evighed. Vi styrker desuden vores tro på at Jehova vil opfylde sine løfter. (Hebr. 2:5; 11:1) Og vi viser at vi oprigtigt længes efter at komme til at leve i en retfærdig ny verden. Ja, vi er i fuld gang med at forberede os til livet på en paradisisk jord!

FOKUSÉR PÅ DET ÅNDELIGE ALLEREDE NU

Udnyt alle muligheder for at forkynde

13. Hvad vil have førsteprioritet i den nye verden?

13 Der er yderligere en måde hvorpå vi kan forberede os til det liv der venter. I den nye verden vil vi have alt hvad vi behøver for at kunne nyde livet, men det der vil give os størst tilfredshed, er at få dækket vores åndelige behov. (Matt. 5:3) Vi vil have travlt med åndelige aktiviteter, og Jehova vil være ‘vores største glæde’. (Sl. 37:4) Hvis vi allerede nu prioriterer det åndelige højest, forbereder vi os altså til at leve det virkelige liv. – Læs Mattæus 6:19-21.

14. Hvilke åndelige mål kan hjælpe unge til at leve med det evige liv for øje?

14 Hvordan kan vi finde endnu større glæde ved åndelige aktiviteter? Blandt andet ved at sætte os åndelige mål. Hvis du er ung, så tænk grundigt over hvor stor en plads du kan give tjenesten for Jehova i dit liv. Læs noget af det der er skrevet i vores publikationer om de forskellige former for heltidstjeneste. Måske kunne du sætte dig som mål at prøve en af dem. * Du kunne også tale med nogle der har været i heltidstjenesten i mange år. Ved at bruge dit liv på teokratiske aktiviteter vil du få en værdifuld oplæring og erfaring som kan hjælpe dig til at tjene Jehova i den nye verden.

Deltag i teokratiske aktiviteter

15. Hvilke åndelige mål kunne vi sætte os?

15 Faktisk er der mange mål vi som forkyndere kan sætte os. Vi kunne forsøge at blive bedre til en bestemt gren af tjenesten. Måske kunne vi arbejde på at få en dybere forståelse af de bibelske principper og på at anvende dem i praksis. Eller vi kunne gøre en indsats for at blive bedre til at læse op, holde opgaver og kommentere ved møderne. Du kan sikkert selv komme i tanker om flere muligheder. Pointen er: Når du sætter dig åndelige mål, øger det din glæde ved  åndelige aktiviteter, og så er du bedre forberedt til livet i den nye verden.

DET BEDSTE LIV NU!

Værdsæt den åndelige føde

16. Hvorfor får man det bedste liv ved at tjene Jehova?

16 Betyder dét at vi bruger tid på at forberede os til Guds nye verden, at vi går glip af et godt liv nu? Overhovedet ikke! Tjenesten for Jehova er den allerbedste måde at leve på. Vi tilbeder ikke Gud af tvang eller bare for at kunne overleve den store trængsel. Nej, vi tilbeder ham fordi det er det vi er skabt til – det er det der gør os lykkelige. At følge Jehovas vejledning og opleve hans loyale kærlighed giver os det bedste liv. (Læs Salme 63:1-3). Vi behøver altså ikke at vente til den nye verden med at opleve de velsignelser det medfører at tjene Jehova helhjertet – vi kan opleve dem nu! Ja, nogle iblandt os har tjent Jehova i mange år og ved af erfaring at det er den livsstil der giver størst glæde og tilfredshed. – Sl. 1:1-3; Es. 58:13, 14.

Søg bibelbaseret vejledning

17. Hvilken plads vil fornøjelser og interesser have i Paradiset?

17 Vi vil også få tid til fornøjelser og til at dyrke vores interesser i den nye verden. Jehova har jo skabt os med et ønske om at bruge vores evner og nyde livet, og han har lovet at han vil ‘mætte alt levende med hvad det ønsker’. (Sl. 145:16; Præd. 2:24) Det er helt på sin plads at hygge sig og slappe af, men glæden ved at gøre det bliver altid større når vi sætter vores forhold til Jehova først. Sådan vil det også være i Paradiset. Af den grund bør vi allerede nu holde vores interesser på deres rette plads og fokusere på de åndelige velsignelser vi opnår ved at tjene Jehova. – Matt. 6:33.

18. Hvordan kan vi vise at vi forbereder os til at leve evigt i Paradiset?

18 I det kommende paradis vil vi blive mere lykkelige end nogen sinde før. Lad os derfor vise hvor meget vi ønsker at opleve “det virkelige liv”, ved at forberede os til det allerede nu. Lad os opdyrke de egenskaber Jehova synes om, og ivrigt deltage i det forkyndelsesarbejde han har betroet os. Og lad os have fuld tillid til Jehova og gøre ham til ‘vores største glæde’ ved at prioritere åndelige aktiviteter højt. Så kan vi forventningsfuldt se frem til livet i den nye verden.

^ par. 14 Se Unge spørger – Svar der duer, bind 2, side 311-318.