Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2015

Hvad vi kan lære af Johanna

Hvad vi kan lære af Johanna

MANGE ved at Jesus havde 12 apostle. Men nogle er måske ikke klar over at flere af dem han regnede for nære disciple, var kvinder. En af dem var Johanna. – Matt. 27:55; Luk. 8:3.

Hvordan støttede Johanna Jesus i hans tjeneste, og hvad kan vi lære af hendes eksempel?

HVEM VAR JOHANNA?

Johanna var “gift med Kuza, Herodes’ betroede mand”. Kuza kan have været husforvalter for Herodes Antipas. Johanna var en af de kvinder som Jesus havde helbredt, og som fulgte ham og apostlene på deres rejser. – Luk. 8:1-3.

De jødiske rabbinere lærte andre at kvinder ikke måtte omgås mænd de ikke var i familie med, og da slet ikke rejse sammen med dem. Faktisk skulle jødiske mænd sige så lidt som muligt til kvinder. Jesus tog sig ikke af sådanne traditioner men lod Johanna og andre troende kvinder blive en del af den gruppe der fulgte ham.

Johanna risikerede at blive ugleset i samfundet fordi hun fulgtes med Jesus og apostlene. Desuden måtte alle der valgte at følges med ham, være villige til at leve et helt andet liv end det de havde været vant til. Men Jesus sagde om dem: “Min moder og mine brødre, det er dem der hører Guds ord og gør derefter.” (Luk. 8:19-21; 18:28-30) Er det ikke opmuntrende at vide at Jesus føler sig så nært knyttet til dem der bringer ofre for at følge ham?

HUN SØRGEDE FOR DEM VED HJÆLP AF DET HUN HAVDE

Johanna og mange andre kvinder sørgede for Jesus og apostlene “ved hjælp af det de havde”. (Luk. 8:3) “Lukas siger ikke til sine læsere at kvinderne lavede mad, vaskede op og reparerede tøj,” bemærker en bibelforsker. “Måske gjorde de det ..., men det er ikke dét Lukas skriver.” Det ser ud til at kvinderne brugte deres penge og det de ejede, til at sørge for deres rejsefæller.

Hverken Jesus eller apostlene udførte verdsligt arbejde på deres forkynderture. Derfor havde de sikkert ikke råd til at købe al den mad og de andre ting som en gruppe på måske 20 personer havde brug for. Selvom mange sikkert viste Jesus og apostlene gæstfrihed, havde de en ‘pengekasse’, hvilket antyder at de ikke regnede med at blive vist en sådan gæstfrihed alle steder. (Joh. 12:6; 13:28, 29) Johanna og de andre kvinder kan have været med til at dække deres udgifter.

 Nogle indvender at en jødisk kvinde ikke selv ville have haft økonomiske midler. Men skrifter fra den tid viser at en jødisk kvinde kunne erhverve sig sådanne midler på flere måder: (1) som arv hvis hendes far døde uden at have fået sønner, (2) som ejendom der var blevet foræret hende, (3) som penge der ifølge en ægteskabskontrakt ville tilkomme hende ved skilsmisse, (4) som aktiver hun modtog fra en afdød ægtemands bo eller (5) som personlig indtægt.

De der fulgtes med Jesus, har uden tvivl bidraget med det de kunne. Der kan have været flere velhavende kvinder blandt dem der fulgte ham. Nogle mener at Johanna må have været velstående fordi hun var eller havde været gift med en mand som havde en betroet stilling hos Herodes. Det kan have været Johanna eller en som hende der gav Jesus en dyr underklædning uden sammensyninger. (Joh. 19:23, 24) En forfatter påpeger at denne klædning ‘ikke var noget fiskeres koner kunne have skaffet’.

Bibelen siger ikke direkte at Johanna gav økonomiske bidrag. Men hun gjorde hvad hun kunne, og det lærer os noget interessant. Hvad vi giver til fremme af Rigets interesser, eller om vi giver noget, er helt op til os selv. Det der betyder noget for Gud, er at vi med glæde gør hvad vi kan. – Matt. 6:33; Mark. 14:8; 2 Kor. 9:7.

JESU DØD OG TIDEN DEREFTER

Johanna var efter alt at dømme til stede da Jesus blev henrettet, og det samme var andre kvinder “som havde ledsaget ham og sørget for ham da han var i Galilæa, og mange andre kvinder som var kommet op til Jerusalem sammen med ham”. (Mark. 15:41) Senere blev Jesus taget ned fra pælen for at blive begravet, og “kvinderne, som var kommet sammen med ham fra Galilæa, fulgte efter og iagttog mindegraven og hvordan hans legeme blev lagt; og de gik hjem og tilberedte vellugtende stoffer og vellugtende olier”. Disse kvinder – som ifølge Lukas var “Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs moder” – vendte tilbage efter sabbatten og så to engle, der fortalte dem at Jesus var blevet oprejst. – Luk. 23:55 – 24:10.

Johanna og andre troende kvinder gjorde hvad de kunne for deres Herre

Det er muligt at Johanna var sammen med Jesu mor og brødre og de andre disciple der var forsamlet i Jerusalem på pinsedagen i år 33. (Apg. 1:12-14) På grund af sin tilknytning til hoffet kan Johanna desuden have været den der gav Lukas oplysninger om Herodes Antipas; Lukas er den eneste evangelieskribent der nævner hende ved navn. – Luk. 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

Beretningen om Johanna minder os om flere vigtige ting. Johanna gjorde sit bedste for at støtte Jesus og må have glædet sig over at bidrage til at han, de tolv apostle og andre disciple kunne rejse rundt og forkynde sammen. Hun sørgede for Jesus og var loyal mod ham selv i svære tider. De kvinder der tjener Jehova i dag, vil opleve glæde når de efterligner hendes gode åndelige indstilling.