Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  August 2015

Bevar forventningen!

Bevar forventningen!

“Hvis det tøver, da bevar forventningen om det.” – HAB. 2:3.

SANGE: 128, 45

1, 2. Hvilken indstilling kendetegner Jehovas tjenere?

JEHOVAS sande tilbedere har op gennem tiden levet i forventning om at inspirerede profetier ville blive opfyldt. For eksempel profeterede Jeremias at Juda ville blive lagt øde, og det var præcis hvad der skete da babylonierne angreb i 607 f.v.t. (Jer. 25:8-11) Esajas forudsagde at Jehova ville føre jøderne tilbage til deres land, og skrev: “Lykkelige er alle der nærer forventning til ham.” (Es. 30:18) Og Mika, der også profeterede om ting der vedrørte Guds folk i fortiden, var fast besluttet på at “spejde efter Jehova”. (Mika 7:7) I hundreder af år så Guds tjenere desuden med spændt forventning frem til at profetierne om Messias, eller Kristus, ville blive opfyldt. – Luk. 3:15; 1 Pet. 1:10-12. *

2 Guds tjenere i dag er også i forventning, for nogle af profetierne om Messias er stadig i gang med at blive opfyldt. Gennem det messianske rige vil Jehova snart sætte en stopper for ondskab og lidelser og udfri sit folk fra denne ustabile verden, som ligger i Satans magt. (1 Joh. 5:19) Det er  derfor vigtigt at vi holder os åndeligt vågne og husker at Jehova kan gribe ind hvad øjeblik det skal være.

3. Hvilket spørgsmål kunne opstå hvis man i mange år har ventet på at enden skulle komme?

3 Vi længes inderligt efter den dag hvor Gud vil ‘lade sin vilje ske, som i himmelen, således også på jorden’. (Matt. 6:10) Men hvis man i mange år har ventet på at enden skulle komme, kunne det måske få en til at spørge: ‘Skal man virkelig blive ved med at være i forventning?’ Det spørgsmål vil vi nu se nærmere på.

HVORFOR BEVARE FORVENTNINGEN?

4. Hvad er en vigtig grund til at holde sig vågen?

4 Bibelen viser tydeligt hvilken indstilling vi bør have nu hvor Satans verden snart vil blive tilintetgjort. Jesus sagde direkte at hans disciple skulle ‘holde sig vågne’ og ‘våge’. (Matt. 24:42; Luk. 21:34-36) Dét er i sig selv en god grund til at bevare forventningen. I den forbindelse kan vi lære meget af Jehovas organisation. Gennem publikationerne bliver vi hele tiden mindet om hvor vigtigt det er at ‘vente på Jehovas dags nærværelse og altid have den i tanke’ og at se frem til opfyldelsen af Guds løfte om en ny verden. – Læs 2 Peter 3:11-13.

5. Hvorfor er det især vigtigt at være vågen i dag?

5 Det var vigtigt for de kristne i det første århundrede at bevare forventningen, men det er endnu vigtigere for os der lever i dag. Hvorfor? Fordi vi lever i en særlig tid. Siden 1914 er Jesu profeti om tegnet på hans nærværelse blevet opfyldt. Dette sammensatte tegn, der indbefatter tilspidsede verdensforhold og et globalt forkyndelsesarbejde, viser at vi lever i den tid der kaldes “afslutningen på tingenes ordning”. (Matt. 24:3, 7-14) Da Jesus ikke sagde noget om hvor lang denne periode ville være, må vi være vågne og forberedte på at enden kan komme når som helst.

6. Hvorfor kan vi regne med at forholdene i verden vil forværres mens enden nærmer sig?

6 I Bibelen står der tydeligt at menneskers ondskab vil blive værre og værre i “de sidste dage”. (2 Tim. 3:1, 13; Matt. 24:21; Åb. 12:12) Forholdene i verden er allerede meget dårlige nu, men vi kan altså godt regne med at de vil blive endnu dårligere. Det får os måske til at spørge: ‘Kunne “afslutningen på tingenes ordning” være en betegnelse for en fremtidig periode hvor verden vil være endnu mere ond?’

7. Hvad viser Mattæus 24:37-39 om forholdene i de sidste dage?

7 Det er interessant at overveje hvor dårlige forholdene vil nå at blive inden “den store trængsel” bryder ud. (Åb. 7:14) Skal vi for eksempel regne med at hvert eneste land vil være plaget af krig, og at hver eneste familie vil være ramt af sult og sygdom? Hvis der blev sådanne forhold, ville selv skeptikere være tvunget til at indrømme at Bibelens profetier var ved at blive opfyldt. Men Jesus sagde at de fleste ikke ville ‘give agt’, eller lægge mærke til hans nærværelse. De ville blot fortsætte deres daglige liv indtil det var for sent. (Læs Mattæus 24:37-39). Ifølge Bibelen vil forholdene i de sidste dage altså ikke blive så ekstreme at alle må erkende at enden er nær. – Luk. 17:20; 2 Pet. 3:3, 4.

8. Hvad er tydeligt for dem der følger Jesu ord og holder sig vågne?

 8 Hvis det sammensatte tegn skal tjene sit formål, må opfyldelsen dog være tydelig nok til at de der adlyder Jesu ord og holder sig vågne, vil lægge mærke til det. (Matt. 24:27, 42) Det har været tilfældet siden 1914, hvor de forskellige dele af tegnet begyndte at blive opfyldt. Vi er derfor overbevist om at “afslutningen på tingenes ordning” er nu – at vi lever i den afgrænsede periode der leder frem til og indbefatter tilintetgørelsen af Satans onde verden.

9. Hvorfor bevarer vi forventningen om at enden snart kommer?

9 Så hvorfor bevarer vi forventningen? Fordi vi ønsker at adlyde Jesus, og fordi vi tydeligt ser tegnet på hans nærværelse. Der er ikke tale om at vi naivt tror på hvad som helst, men om at vi er overbevist om at Bibelens profetier er i fuld gang med at blive opfyldt. Vores viden om at enden snart kommer, tvinger os til at være opmærksomme, parate og forventningsfulde.

HVOR LÆNGE?

10, 11. (a) Hvad forberedte Jesus sine disciple på angående sit komme? (b) Hvad sagde Jesus at de kristne skulle gøre hvis enden ikke kom så hurtigt som de havde forventet? (Se indledningsbilledet).

10 Mange af Guds tjenere har holdt sig åndeligt vågne i årtier. Men vi må passe på at vi ikke lige så stille skruer ned for vores forventning som tiden går. Det er livsvigtigt at vi er parate når Jesus kommer for at eksekvere dom over denne onde verdensordning. Husk at Jesus formanede sine disciple: “Vær agtpågivende, våg, for I ved ikke hvornår den fastsatte tid er inde. Det er som en mand der rejste udenlands, som forlod sit hus og overgav myndigheden til sine trælle, gav enhver sit arbejde og befalede dørvogteren at holde sig vågen. Hold jer derfor vågne; I ved jo ikke hvornår husets herre kommer, om det bliver sent på dagen eller ved midnat eller ved hanegal eller tidligt om morgenen, for at han ikke, når han pludselig kommer, finder jer sovende. Men hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Hold jer vågne.” – Mark. 13:33-37.

11 Da de sande kristne forstod at Jesu nærværelse var begyndt i 1914, indstillede de sig på at enden hurtigt kunne komme, og intensiverede derfor forkyndelsesarbejdet. Men der var også mulighed for at Jesus kunne komme senere, nemlig “ved hanegal” eller “om morgenen”. Hvad skulle de kristne gøre hvis det viste sig at være tilfældet? Jesus sagde: “Hold jer vågne.” Så selv hvis vi føler at tiden trækker ud, må vi aldrig mentalt udskyde Guds indgriben eller miste forventningen om at den vil indtræffe.

12. Hvilket spørgsmål stillede Habakkuk, og hvordan svarede Jehova ham?

12 Tænk også på den trofaste profet Habakkuk, der fik til opgave at profetere om at Jerusalem ville blive ødelagt. Da han begyndte sin tjeneste, havde der allerede lydt advarsler om byens ødelæggelse i mange år. Uretfærdigheden og ondskaben i byen havde grebet så meget om sig at Habakkuk spurgte: “Hvor længe, Jehova, skal jeg råbe om hjælp?” Jehova besvarede ikke hans spørgsmål direkte, men forsikrede ham i stedet om at den forudsagte ødelæggelse ‘ikke ville være forsinket’. Habakkuk skulle derfor ‘bevare forventningen’. – Læs Habakkuk 1:1-4; 2:3.

13. Hvad kunne Habakkuk have tænkt, og hvorfor ville det have været uklogt?

 13 Forestil dig at Habakkuk havde mistet modet og tænkt: ‘Nu har jeg i årevis hørt om at Jerusalem vil blive ødelagt, men der sker jo ikke noget. Måske går der lang tid endnu. Hvorfor skal jeg blive ved med at gå her og profetere? Det må nogle andre gøre.’ Hvordan ville det være gået Habakkuk hvis han havde tænkt sådan? Han ville have mistet Jehovas godkendelse – og måske også livet da babylonierne indtog Jerusalem!

14. Hvorfor vil vi ikke blive skuffet hvis vi bevarer forventningen?

14 I den nye verden vil vi kunne se tilbage på hvordan alt det der var forudsagt om “afslutningen på tingenes ordning”, fik en nøjagtig opfyldelse. Når vi til den tid mediterer over hvordan Jehova opfyldte sine løfter, vil det give os endnu større tillid til Jehova og til at han vil opfylde de andre løfter han har givet. (Læs Josua 23:14). Vi vil være taknemmelige for at Gud, der ‘har lagt tider og perioder ind under sin egen myndighed’, tilskyndede os til at bevare forventningen. – Apg. 1:7; 1 Pet. 4:7.

FORVENTNINGSFULDE OG AKTIVE!

Forkynder du flittigt den gode nyhed? (Se paragraf 15)

15, 16. Hvorfor er forkyndelsesarbejdet så vigtigt nu?

15 Jehovas organisation vil blive ved med at minde os om at vi lever i en alvorlig tid. Disse påmindelser skal ikke blot få os til at være travlt optaget af tjenesten for Jehova, men også hjælpe os til at være opmærksomme på opfyldelsen af tegnet på Kristi nærværelse. Hvordan kan vi vise at vi forstår tidens alvor? Ved at sætte Jehova og hans rige først i vores liv og flittigt forkynde den gode nyhed. – Matt. 6:33; Mark. 13:10.

16 En søster har sagt: “Ved at forkynde den gode nyhed om Guds rige kan vi ... redde mennesker fra den visse død i den kommende verdenskatastrofe.” Hun ved hvordan det føles at blive reddet, for sammen med sin mand overlevede hun en af de værste skibskatastrofer i historien da luksuslineren Wilhelm Gustloff sank i 1945. Selv i en så farefuld situation kan nogle dog have et forvrænget syn på hvad der virkelig betyder noget. Søsteren husker at en kvinde blev ved med at jamre: “Mine kufferter! Mine kufferter! Mine smykker! Alle mine smykker er nede i kahytten. Jeg har mistet alt!” Som en kontrast til hende satte andre passagerer deres liv på spil for at redde folk der var faldet i det isfyldte hav. Ligesom disse uselviske  passagerer gør vi vores yderste for at redde andre. Vi er bevidst om at forkyndelsesarbejdet haster, og at det er vigtigt at hjælpe andre til at overleve den kommende verdenskatastrofe.

Viser dine valg at du forstår at forkyndelsesarbejdet haster? (Se paragraf 17)

17. Hvordan ved vi at enden kan komme når som helst?

17 Verdensbegivenhederne viser tydeligt at Bibelens profetier bliver opfyldt nu, og at enden for denne onde verden er nært forestående. Vi må derfor ikke tro at der stadig er lang tid igen før “de ti horn” og “vilddyret”, som er omtalt i Åbenbaringen 17:16, vil angribe Babylon den Store, eller falsk religion. Husk at Gud vil ‘indgive i deres hjerter’ at udføre dette angreb – det kan ske hurtigt og når som helst! (Åb. 17:17) Ødelæggelsen af hele Satans onde system ligger ikke langt ude i fremtiden. Det vil derfor være klogt af os at lytte til Jesu advarsel: “Vær opmærksomme på jer selv, så jeres hjerter aldrig bliver tynget af frådseri og drikkeri og det daglige livs bekymringer, og den dag pludselig, i et øjeblik, er over jer som en snare.” (Luk. 21:34, 35; Åb. 16:15) Ja, lad os holde os åndeligt vågne og aktive i tjenesten i tillid til at Jehova snart vil ‘gribe ind for dem der nærer forventning til ham’. – Es. 64:4.

18. Hvilket spørgsmål vil blive besvaret i den næste artikel?

18 Mens vi venter på Guds indgriben, må vi følge Judas’ inspirerede ord: “Mine elskede, idet I opbygger jer selv på jeres allerhelligste tro og beder med hellig ånd, skal I bevare jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed som fører til evigt liv.” (Jud. 20, 21) Men hvordan kan vi i praksis vise at vi forventningsfuldt ser frem til den nye verden som Gud har lovet? Det vil vi få svar på i den næste artikel.

^ par. 1 En liste over nogle messiasprofetier og deres opfyldelse findes på side 200 i bogen Hvad er det Bibelen virkelig lærer?