Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juli 2015

“Jeres befrielse nærmer sig”!

“Jeres befrielse nærmer sig”!

“Ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres befrielse nærmer sig.” – LUK. 21:28.

SANGE: 133, 43

1. Hvilke begivenheder fandt sted i år 66? (Se indledningsbilledet).

FORESTIL dig at du er en kristen der bor i Jerusalem i år 66. Der er sket en masse omkring dig. Det hele begyndte med at den romerske prokurator Florus tog 17 talenter fra den hellige tempelkasse. Jøderne gjorde straks oprør. De dræbte de romerske styrker i Jerusalem og erklærede sig uafhængige af Rom. Men Rom reagerede prompte. Inden der var gået tre måneder, marcherede 30.000 mand imod byen, anført af den romerske landshøvding i Syrien, Cestius Gallus. Soldaterne trængte hurtigt ind i Jerusalems forstæder, og de jødiske oprørere trak sig tilbage til templet for at søge beskyttelse. Derefter begyndte de romerske soldater at underminere tempelområdets ydermur. Nu breder panikken sig i hele byen. Hvad tænker du mens du ser alt dette ske?

2. Hvad var det nødvendigt for de kristne i år 66 at gøre, og hvordan blev det muligt for dem?

2 Du husker uden tvivl Jesu ord som evangelieskribenten Lukas nedskrev: “Når I ser Jerusalem omringet af lejrede  hære, så skal I vide at dens ødelæggelse er kommet nær.” (Luk. 21:20) Men måske tænker du: ‘Hvordan kan jeg adlyde de instrukser der fulgte med advarslen?’ Jesus sagde jo: “Så lad dem der er i Judæa flygte til bjergene, og lad dem der er i dens midte gå ud, og lad dem der er på landet ikke gå ind i den.” (Luk. 21:21) Hvordan skal det dog kunne lade sig gøre at forlade Jerusalem når så mange soldater har omringet byen? Så sker der noget helt utroligt. Lige for øjnene af dig begynder de romerske soldater at trække sig tilbage! Ganske som forudsagt bliver deres angreb “afkortet”. (Matt. 24:22) Nu har du mulighed for at adlyde Jesu instrukser. Sammen med alle de andre trofaste kristne fra byen og dens forstæder flygter du øjeblikkeligt til bjergene på den anden side af Jordanfloden. * Senere, i år 70, drager en ny romersk hær af sted mod Jerusalem og ødelægger byen. Men du har reddet livet fordi du adlød Jesu instruktioner.

3. Hvilken situation vil kristne snart stå i, og hvad vil vi undersøge i denne artikel?

3 Snart, meget snart, vil hver eneste af os stå i en lignende situation. Jesus advarede ikke blot de kristne om Jerusalems ødelæggelse, men brugte også begivenhederne i det første århundrede som en parallel til det der vil ske når “den store trængsel” pludselig begynder. (Matt. 24:3, 21, 29) Men den gode nyhed er at “en stor skare” vil overleve denne globale katastrofe. (Læs Åbenbaringen 7:9, 13, 14). Hvad siger Bibelen om disse kommende begivenheder? Vi bør være meget interesseret i svaret, for det drejer sig om vores frelse. Lad os nu i detaljer undersøge hvordan det der snart vil ske, kommer til at berøre os personligt.

BEGYNDELSEN PÅ DEN STORE TRÆNGSEL

4. Hvad vil markere begyndelsen på den store trængsel, og hvordan vil det ske?

4 Hvordan vil den store trængsel begynde? Åbenbaringens Bog giver os svaret ved at beskrive ødelæggelsen af “Babylon den Store”. (Åb. 17:5-7) Meget passende bliver al falsk religion sammenlignet med en prostitueret. Medlemmerne af præsteskabet har begået utugt med denne onde verdens ledere. I stedet for loyalt at støtte Jesus og hans rige har de støttet jordiske herskere og er gået på kompromis med Guds principper blot for at opnå politisk indflydelse. De står i stærk kontrast til de rene, jomfrulignende salvede kristne. (2 Kor. 11:2; Jak. 1:27; Åb. 14:4) Men hvem vil ødelægge Babylon den Store? Jehova Gud vil sørge for at “de ti horn” på ‘det skarlagenrøde vilddyr’ vil “udføre hans tanke”. Disse horn repræsenterer alle de nuværende politiske magter der støtter FN, en organisation der skildres ved “et skarlagenrødt vilddyr”. – Læs Åbenbaringen 17:3, 16-18.

5, 6. Hvorfor kan vi sige at Babylon den Stores ødelæggelse ikke er ensbetydende med at alle dens medlemmer dør?

5 Skal vi dermed konkludere at alle medlemmer af falsk religion skal dø når Babylon den Store bliver ødelagt? Åbenbart ikke. Under inspiration skrev profeten Zakarias om denne tid. I en beskrivelse af nogle der tidligere tilhørte falsk religion, fortæller beretningen: “Han vil sige: ‘Jeg er ikke profet. Jeg er en mand som dyrker jorden, for et menneske købte mig da jeg var ung.’  Og man skal sige til ham: ‘Hvad er det for sår på din krop mellem dine hænder?’ Og han skal sige: ‘Det er dem man tilføjede mig i huset hos dem der inderligt elsker mig.’” (Zak. 13:4-6) Selv nogle fra præsteskabet vil altså forlade deres religiøse liv og benægte at de nogen sinde har været en del af disse falske religioner.

6 Hvad vil der ske med Guds folk på det tidspunkt? Jesus siger: “Ja, blev de dage ikke afkortet, ville intet kød blive frelst; men på grund af de udvalgte vil de dage blive afkortet.” (Matt. 24:22) Som vi har været inde på, blev trængslen i år 66 “afkortet”. Det gjorde det muligt for “de udvalgte”, de salvede kristne, at flygte fra byen og dens forstæder. På lignende måde vil den første del af den kommende store trængsel blive “afkortet” på grund af “de udvalgte”. De politiske magter, “de ti horn”, vil ikke få lov til at udslette Guds folk. Derimod vil der være en kort, rolig periode.

EN PRØVENS OG DOMMENS TID

7, 8. Hvilken mulighed vil vise sig efter ødelæggelsen af falske religiøse organisationer, og hvordan vil Guds trofaste folk skille sig ud på det tidspunkt?

7 Hvad vil der ske efter ødelæggelsen af de falske religiøse organisationer? Det vil være et tidspunkt hvor vi viser hvad der virkelig bor i vores hjerte. De fleste vil søge tilflugt i menneskeskabte organisationer der sammenlignes med “bjergenes klipper”. (Åb. 6:15-17) Men Guds folk vil, i overført betydning, søge hen til et tilflugtssted Jehova sørger for. I det første århundrede var denne periode ikke ensbetydende med at et stort antal jøder ville omvende sig til kristendommen. Tiden var derimod inde til at de der allerede var kristne, skulle handle og adlyde. Vi kan heller ikke forvente at den kommende afbrydelse i den store trængsel vil resultere i en strøm af nye disciple. Det vil snarere være en mulighed for at alle sande kristne kan bevise deres kærlighed til Jehova og støtte deres kristne brødre. – Matt. 25:34-40.

8 Vi ved ikke helt hvad der vil ske i denne prøvens tid, men vi kan forvente at det kommer til at indebære visse ofre. I det første århundrede måtte kristne efterlade deres ejendele og udholde strabadser for at overleve. (Mark. 13:15-18) Vil vi være villige til at opleve materielle tab for at kunne forblive trofaste? Vil vi være parate til at gøre hvad som helst der kræves af os, for at vise vores loyalitet mod Jehova? Tænk engang! På det tidspunkt er vi de eneste der følger profeten Daniels eksempel ved at fortsætte med at tilbede vores Gud uanset hvad der sker. – Dan. 6:10, 11.

9, 10. (a) Hvilket budskab vil Guds folk proklamere under den store trængsel? (b) Hvordan vil Guds folks fjender reagere?

9 Under den store trængsel er det ikke tiden til at forkynde den “gode nyhed om riget”. Den tid er forbi. Tidspunktet for “enden” er kommet! (Matt. 24:14) Guds folk vil uden tvivl proklamere et hårdtslående domsbudskab. Det kan meget vel involvere en erklæring hvor vi bekendtgør at Satans onde verden snart vil blive fuldstændigt tilintetgjort. Bibelen sammenligner dette budskab med store hagl, idet den siger: “Store hagl af en talents vægt kom ned fra himmelen over menneskene, og menneskene spottede Gud på grund af haglplagen, fordi plagen var meget stor.” – Åb. 16:21.

10 Alt dette vil blive bemærket af vores fjender. Under inspiration forklarede profeten Ezekiel hvordan Gog fra  Magog, en koalition af nationer, vil reagere: “Således har den suveræne Herre Jehova sagt: ‘Og på den dag vil noget opkomme i dit hjerte, og du vil udtænke en ond plan; og du siger: “Jeg vil drage op imod et åbent land. Jeg vil gå imod folk der har ro, som bor trygt, som alle bor uden mure; og de har hverken slå eller døre.” Det vil være for at gøre stort bytte og tage meget rov, for at vende din hånd imod øde steder der igen er beboet, og imod et folk der er samlet fra nationerne, et folk der erhverver sig velstand og ejendom, som bor på jordens navle.’” (Ez. 38:10-12) I åndelig forstand fremstår Guds folk som unikke, de vil så at sige bo “på jordens navle”. Det bliver for meget for nationerne. Ja, de vil være opsatte på at angribe Jehovas salvede og deres medarbejdere.

11. (a) Hvad skal vi huske på angående rækkefølgen af begivenheder under den store trængsel? (b) Hvordan vil folk reagere på de tegn der vil vise sig i himlen?

11 Mens vi undersøger hvad der herefter sker, skal vi huske på at Guds ord ikke afslører den præcise rækkefølge af begivenhederne. Det virker sandsynligt at nogle af begivenhederne vil overlappe hinanden. Jesus siger i sin profeti om afslutningen på denne tingenes ordning: “Der vil være tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden angst blandt nationerne, som ved hverken ud eller ind på grund af havets larmen og dets oprør, mens mennesker besvimer på grund af frygt og det de venter der kommer over den beboede jord; for himlenes kræfter skal rystes. Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed.” (Luk. 21:25-27; læs Markus 13:24-26). Vil opfyldelsen af denne profeti indbefatte frygtindgydende tegn og begivenheder på den bogstavelige himmel? Vi må vente og se. Men uanset hvad der sker, vil tegnene skabe frygt og panik blandt Guds fjender.

Vi vil være positive, for vi er sikre på at vi vil blive frelst! (Se paragraf 12, 13)

12, 13. (a) Hvad vil der ske når Jesus kommer “med magt og megen herlighed”? (b) Hvordan vil Guds tjenere reagere til den tid?

12 Hvad vil der ske når Jesus kommer “med magt og megen herlighed”? Tiden vil være inde til at belønne dem der er trofaste, og straffe dem der ikke er. (Matt. 24:46, 47, 50, 51; 25:19, 28-30) I Mattæusevangeliet afslutter Jesus sit sammensatte tegn med at fortælle lignelsen om fårene og gederne. Han siger: “Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, da vil han sætte sig på sin herligheds trone. Og alle nationerne skal samles foran ham, og han vil skille folk fra hinanden, ligesom en hyrde skiller fårene fra gederne. Og han vil stille fårene ved sin højre side og gederne ved sin venstre.” (Matt. 25:31-33) Hvilken dom vil blive afsagt over fårene og gederne? Lignelsen slutter med ordene: “Disse [gederne] skal gå bort til evig afskærelse, men de retfærdige til evigt liv.” – Matt. 25:46.

13 Hvordan vil gederne reagere når det går op for dem at det der venter dem, er “evig afskærelse”? De vil “slå sig selv af sorg”. (Matt. 24:30) Men hvordan vil Kristi brødre og deres trofaste medarbejdere reagere til den tid? I fuld tillid til Jehova Gud og hans søn, Jesus Kristus, vil de følge Jesu befaling: “Når disse ting begynder at ske, da ret jer op og løft jeres hoveder, for jeres befrielse nærmer sig.” (Luk. 21:28) Ja, vi vil være positive, for vi er sikre på at vi vil blive frelst.

 DE VIL SKINNE KLART I RIGET

14, 15. Hvilken indsamling vil finde sted efter at Gog fra Magog har indledt angrebet, og hvordan vil indsamlingen foregå?

14 Hvad sker der efter at Gog fra Magog har indledt angrebet på Guds folk? Mattæus og Markus beskriver den samme begivenhed: “Så vil han [Menneskesønnen] udsende englene og samle sine udvalgte fra de fire vinde, fra jordens ende til himmelens ende.” (Mark. 13:27; Matt. 24:31) Denne indsamling henviser ikke til den første indsamling, eller udvælgelse, af salvede. Den henviser heller ikke til den endelige besegling af resten af de salvede. (Matt. 13:37, 38) Denne besegling finder sted inden den store trængsel begynder. (Åb. 7:1-4) Hvad er det så for en indsamling Jesus omtaler? Det er den der finder sted når resten af de 144.000 modtager deres himmelske belønning. (1 Thess. 4:15-17; Åb. 14:1) Det vil ske på et tidspunkt efter at Gog fra Magog har indledt angrebet. (Ez. 38:11) Så vil Jesu ord blive opfyldt: “Da vil de retfærdige skinne så klart som solen i deres Faders rige.” Matt. 13:43. *

15 Betyder det at der vil finde en “bortrykkelse” sted (engelsk: “rapture”) af de salvede? Mange i kristenheden tror, ifølge denne lære, at kristne med deres legeme vil blive rykket bort fra jorden. Derefter forventer de at Jesus vil komme synligt igen for at herske over jorden. Men Bibelen viser tydeligt at “Menneskesønnens tegn” vil vise sig i himlen, og at Jesus vil komme “på himmelens skyer”. (Matt. 24:30)  Begge disse udtryk indeholder tanken om usynlighed. Desuden “[kan] kød og blod ikke arve Guds rige”. Så de der vil blive taget til himlen, må nødvendigvis først “forvandles, i et nu, i et øjeblik, under den sidste trompet”. * (Læs 1 Korinther 15:50-53). De trofaste salvede bliver altså indsamlet på et øjeblik, men vi bruger ikke udtrykket “bortrykkelse” i denne sammenhæng på grund af den misvisende bibetydning kristenheden lægger i det.

16, 17. Hvad må nødvendigvis ske inden Lammets bryllup kan finde sted i himlen?

16 Når alle 144.000 er i himlen, kan de sidste forberedelser til Lammets bryllup begynde. (Åb. 19:9) Der vil dog ske noget andet inden denne glædelige begivenhed kan finde sted. Husk på at kort tid før resten af de 144.000 bliver taget til himlen, vil Gog angribe Guds folk. (Ez. 38:16) Hvilken reaktion vil angrebet fremprovokere? Det vil se ud som om Guds folk på jorden er forsvarsløst. De vil adlyde de samme instruktioner som blev givet i kong Josafats dage: “I får ikke brug for at kæmpe i dette tilfælde. Stil jer op, bliv stående og se at Jehova frelser jer. Juda og Jerusalem, vær ikke bange eller skrækslagne.” (2 Krøn. 20:17) Men i himlen er der en anden reaktion. Åbenbaringen 17:14 omtaler det tidspunkt hvor alle de salvede er i himlen, og fortæller os følgende om Guds folks fjender: “De vil føre krig mod Lammet, men fordi Lammet er herrers Herre og kongers Konge vil det sejre over dem. Og det vil de kaldede og udvalgte og trofaste sammen med ham også.” Jesus vil sammen med sine 144.000 medregenter i himlen frelse Guds folk på jorden.

17 Denne frelse resulterer i Harmagedonkrigen som vil medføre at Jehovas hellige navn bliver herliggjort. (Åb. 16:16) Til den tid vil alle de der er dømt som geder, “gå bort til evig afskærelse”. Jorden vil endelig være renset for al ondskab, og den store skare vil overleve den sidste del af den store trængsel. Når alle forberedelser er truffet, kan klimakset i Åbenbaringens Bog, Lammets bryllup, finde sted. (Åb. 21:1-4) * Alle de der overlever på jorden, vil nyde Guds godkendelse og opleve hans kærlighed på utallige måder. Det bliver en fantastisk bryllupsfest! Ser vi ikke frem til denne dag med spændt forventning? – Læs 2 Peter 3:13.

18. Hvad bør vi være besluttede på når vi tænker på de forudsagte, spændende begivenheder der ligger lige foran os?

18 Når vi tænker på de spændende begivenheder der venter os, hvad bør vi så hver især gøre nu? Apostlen Peter skrev under inspiration: “Da alt dette således skal opløses, hvilken slags mennesker bør I da ikke være, med handlinger der hører en hellig adfærd og gudhengivenhed til, mens I venter på Jehovas dags nærværelse ... Derfor, I elskede, da I venter dette, så gør jeres yderste for til sidst af ham at blive fundet uplettede og dadelfri og i fred.” (2 Pet. 3:11, 12, 14) Lad os derfor være besluttede på at forblive åndeligt rene og støtte fredskongen, Jesus Kristus.

^ par. 2 Se Vagttårnet for 15. april 2012, side 25-26.

^ par. 15 De fysiske legemer af de salvede der stadig er i live på det tidspunkt, vil ikke blive taget til himlen. (1 Kor. 15:48, 49) Deres legemer vil sandsynligvis blive fjernet på samme måde som det skete med Jesu legeme.

^ par. 17 Salme 45 giver en indikation af begivenhedernes rækkefølge. Først drager Kongen i krig, og derefter finder brylluppet sted.