Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Vagttårnet (studieudgave)  |  Juli 2015

Vær med til at gøre det åndelige paradis smukkere

Vær med til at gøre det åndelige paradis smukkere

“Mine fødders sted vil jeg herliggøre.” – ES. 60:13.

SANGE: 102, 75

1, 2. Hvad kan udtrykket “fodskammel” henvise til i De Hebraiske Skrifter?

JEHOVA GUD har med rette proklameret: “Himmelen er min trone, og jorden er min fodskammel.” (Es. 66:1) Gud talte også om sin “fodskammel” da han sagde: “Mine fødders sted vil jeg herliggøre.” (Es. 60:13) Hvordan gør han det? Og hvad betyder det for os, eftersom vi lever på Guds “fodskammel”?

2 Ud over at henvise til jorden bliver udtrykket “fodskammel” også anvendt billedligt i De Hebraiske Skrifter til at beskrive det tempel israelitterne brugte. (1 Krøn. 28:2; Sl. 132:7) Templet tjente som center for den sande tilbedelse her på jorden. Derfor var det meget smukt i Jehovas øjne, og det herliggjorde Jehovas fødders sted.

3. Hvad er Guds store åndelige tempel, og hvornår blev det til?

3 I dag er centret for den sande tilbedelse ikke et bogstaveligt tempel på jorden. Men der er et åndeligt tempel, der herliggør Jehova i langt højere grad end nogen bygning. Det er en ordning der giver os mulighed for at blive forsonet med Gud gennem Jesu Kristi offer og præstelige tjeneste. Denne tempelordning blev til i år 29 ved Jesu dåb da han blev salvet  som ypperstepræst i Jehovas store åndelige tempel. – Hebr. 9:11, 12.

4, 5. (a) Hvordan beskriver Salme 99 det som Jehovas sande tilbedere ønsker at gøre? (b) Hvilket spørgsmål skal vi stille os selv?

4 Vi værdsætter denne åndelige tempelordning. Derfor priser vi Jehova ved at gøre hans navn kendt, ja, vi herliggør ham fordi han barmhjertigt har sørget for løsesummen. Hvor er det fantastisk at der i dag er over otte millioner sande kristne der aktivt ærer Jehova! Nogle religiøse mennesker har den fejlagtige opfattelse at de vil komme til at prise Gud når de har forladt jorden og er kommet i himlen. I modsætning hertil erkender alle Jehovas Vidner at det er nødvendigt at prise ham på jorden her og nu.

5 Vi følger dermed Jehovas trofaste tjeneres eksempel som er beskrevet i Salme 99:1-3, 5. (Læs). Som salmen viser, støttede Moses, Aron og Samuel fuldt ud den ordning der var for sand tilbedelse på deres tid. (Sl. 99:6, 7) I dag tjener Jesu salvede brødre trofast i den jordiske forgård i det åndelige tempel inden de skal være præster i himlen sammen med Jesus. Millioner af “andre får” støtter dem loyalt. (Joh. 10:16) De har forskellige håb, men begge grupper tilbeder i forening Jehova her på jorden, Guds fodskammel. Som enkeltpersoner skal vi dog spørge os selv: ‘Støtter jeg fuldt ud Jehovas ordning for sand tilbedelse?’

HVEM ER DE DER TJENER I GUDS ÅNDELIGE TEMPEL?

6, 7. Hvilket problem opstod blandt de første kristne, og hvad blev nødvendigt århundreder senere?

6 Mindre end hundrede år efter at den kristne menighed var blevet oprettet, begyndte et forudsagt frafald at udvikle sig. (Apg. 20:28-30; 2 Thess. 2:3, 4) Det blev herefter mere og mere vanskeligt at identificere hvem der var sande tilbedere af Gud i hans åndelige tempel. Først flere hundrede år senere var tiden inde til at Jehova ville afklare spørgsmålet ved hjælp af sin nyindsatte konge, Jesus Kristus.

7 I 1919 stod det meget klart hvem det var der tjente i Jehovas åndelige tempel og havde hans godkendelse. De var blevet åndeligt lutret så deres tjeneste for Gud i højere grad kunne godkendes af ham. (Es. 4:2, 3; Mal. 3:1-4) Paulus havde set et syn flere hundrede år før, og det han så, begyndte i begrænset omfang at få sin opfyldelse.

8, 9. Forklar de tre aspekter af det ‘paradis’ Paulus så i et syn.

8 Paulus’ syn bliver beskrevet i Andet Korintherbrev 12:1-4. (Læs). Det Paulus så i det overnaturlige syn, blev omtalt som en åbenbaring og omhandlede noget fremtidigt. “Paradiset” som Paulus omtalte, vil have et fysisk, et åndeligt og et himmelsk aspekt, som alle i forening vil findes i fremtiden. Hvorfor kan vi sige det? Fordi “paradiset” kan henvise til det fysiske, jordiske paradis, der snart vil komme. (Luk. 23:43) Det kan også henvise til det åndelige paradis som vil eksistere i fuldt omfang i den nye verden. Derudover kan det henvise til forholdene i “Guds paradis” i himlen. – Åb. 2:7.

9 Hvorfor sagde Paulus at han “hørte usigelige ord som det ikke er tilladt et menneske at udtale”? Tiden var ikke inde til at Paulus i detaljer skulle forklare de fantastiske ting han havde set i synet. Men i dag er tiden inde til at fortælle  om de velsignelser som Guds folk oplever.

10. Hvorfor er udtrykkene “åndeligt paradis” og “åndeligt tempel” ikke det samme?

10 Udtrykket “åndeligt paradis” er blevet en del af vores teokratiske terminologi. Det betegner vores unikke, åndeligt rige miljø, hvor vi kan glæde os over fred med Gud og vores brødre og søstre. Udtrykkene “åndeligt paradis” og “åndeligt tempel” er naturligvis ikke det samme. Det åndelige tempel er Guds ordning for sand tilbedelse. Det åndelige paradis identificerer tydeligt hvem der i dag tjener Gud i hans åndelige tempel og har hans godkendelse. – Mal. 3:18.

11. Hvilket privilegium har du i forbindelse med det åndelige paradis?

11 Hvor er det spændende at Jehova siden 1919 har givet ufuldkomne mennesker lov til at arbejde sammen med ham om at opdyrke, styrke og udvide det åndelige paradis på jorden. Er du med i dette storslåede arbejde? Føler du dig motiveret til fortsat at arbejde sammen med Jehova om at herliggøre ‘hans fødders sted’?

JEHOVAS ORGANISATION GØRES SMUKKERE

12. Hvilken overbevisning har vi alle vedrørende opfyldelsen af Esajas 60:17? (Se indledningsbilledet).

12 Esajas forudsagde at der ville ske storslåede forandringer i forbindelse med den jordiske del af Jehovas organisation. (Læs Esajas 60:17). Unge eller relativt nye i sandheden har læst om de forandringer der er sket, eller har hørt om dem fra andre. Men hvor er det et stort privilegium for de brødre og søstre der personligt har oplevet forandringerne! Der er ikke noget at sige til at de er overbeviste om at Jehova leder sin organisation gennem sin indsatte Konge. De ved at deres overbevisning er velbegrundet. Ja, det er en overbevisning vi alle har. Når du lytter til deres erfaringer, bliver din tro styrket, og du får større tillid til Jehova.

13. Hvad er vi forpligtede til ifølge Salme 48:12-14?

13 Uanset hvor længe vi har været i sandheden, skal vi fortælle andre om Jehovas organisation. At der findes et åndeligt paradis i denne onde, korrupte og ukærlige verden, er et moderne mirakel! Alt det storslåede ved Jehovas organisation, eller “Zion”, og sandheden om det åndelige paradis skal med begejstring fortælles videre til “næste generation”. – Læs Salme 48:12-14.

14, 15. Hvilke organisationsmæssige forandringer blev foretaget i 1970’erne, og hvordan har de vist sig at være gavnlige?

14 Ældre iblandt os har i årenes løb personligt oplevet nogle af de organisationsmæssige forandringer der har gjort den jordiske del af Jehovas organisation smukkere. De kan huske dengang menighederne havde en menighedstjener og ikke et ældsteråd, dengang man havde en landstjener frem for Afdelingskontorets Udvalg, og dengang man fik vejledning af præsidenten for Vagttårnsselskabet i stedet for af Jehovas Vidners Styrende Råd. Alle disse engagerede brødre blev støttet af trofaste assistenter, men i realiteten var det kun én person i menighederne, på afdelingskontorerne og på Hovedkontoret der var ansvarlig for at træffe beslutningerne. I løbet af 1970’erne blev der foretaget nogle forandringer der gjorde at ansvaret for at føre tilsyn kom til at ligge  hos en gruppe af ældste frem for hos enkeltpersoner.

15 Har disse forandringer vist sig at være gavnlige? Ja, og det burde ikke overraske os. Hvorfor ikke? Fordi ændringerne er baseret på en større forståelse af Bibelen. I stedet for at en enkelt person skal træffe alle beslutninger, har Jehova nu sørget for “gaver i form af mennesker” så hans organisation kan få gavn af alle ældstebrødres gode egenskaber. – Ef. 4:8; Ordsp. 24:6.

Jehova giver mennesker i hele verden den hjælp og vejledning de har mest brug for (Se paragraf 16, 17)

16, 17. Hvilke forandringer i nyere tid har især gjort indtryk på dig, og hvorfor?

16 Tænk også på nogle af de forandringer der er sket i nyere tid, som for eksempel vores publikationers nye layout og indhold, samt måden vi uddeler dem på. Er det ikke en fornøjelse at tilbyde nyttige, appellerende og flotte publikationer i forkyndelsen? Og når vi bruger den nyeste teknologi til at fortælle andre om sandheden, eksempelvis ved hjælp af hjemmesiden jw.org, afspejler vi Jehovas interesse for at hjælpe mennesker i hele verden ved at give dem den vejledning de fleste af dem mangler, men så desperat har brug for.

17 Vi må heller ikke glemme den visdom der ligger bag den forandring der gav os mulighed for at have en Teokratisk Familieaften eller mere tid til personligt studium. Vi værdsætter også de forbedringer der er sket i stævneprogrammerne. Ofte siger vi at stævnerne bliver bedre og bedre for hvert år. Og vi glæder os bestemt over den gode undervisning vi får gennem vores mange teokratiske skoler. Man kan tydeligt se at Jehova står bag alle disse ændringer.  Han har gradvist gjort sin organisation og det åndelige paradis vi glæder os over i dag, smukkere.

HVORDAN DU KAN BIDRAGE TIL DET ÅNDELIGE PARADIS

18, 19. Hvordan kan vi bidrage til skønheden i det åndelige paradis?

18 Det er en stor forret at Jehova giver os mulighed for at bidrage til skønheden i det åndelige paradis. Det gør vi ved begejstret at forkynde den gode nyhed om Riget og gøre disciple. Hver gang vi hjælper en til at gøre fremskridt så han kan blive en indviet kristen, har vi været med til at udvide det åndelige paradis. – Es. 26:15; 54:2.

19 Vi kan også gøre det åndelige paradis smukkere ved fortsat at arbejde på vores egen kristne personlighed. På den måde gør vi dette paradis mere attraktivt for udenforstående. Det er ofte vores rene og fredelige adfærd, frem for vores bibelkundskab, der til at begynde med drager mennesker til organisationen og dermed også til Gud og Kristus.

Du kan være med til at udvide det åndelige paradis (Se paragraf 18, 19)

20. Hvad skal være vores ønske ifølge Ordsprogene 14:35?

20 Hvor må Jehova og Jesus glæde sig over at se det smukke åndelige paradis vi har i dag. Den glæde vi nu oplever ved at gøre det smukkere, er blot en forsmag på den glæde vi vil føle når vi på et tidspunkt skal være med til at gøre jorden til et fysisk paradis. Husk på Ordsprogene 14:35, hvor der står: “Kongen nærer velvilje for den tjener der viser indsigt.” Lad os altid handle med indsigt mens vi gør vores yderste for at bidrage til skønheden i det åndelige paradis!